کالایاب
شاخص یاب
شیلی شیلی
شیلی
شیلی

پزو شیلی / دلار

0.0015
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:58:10
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.76%)
نوسان سالیانه

IGPA General

5,194
قیمت روز
28 (0.54%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:06:22
157 (3.11%)
تغییر ۳ ماهه
138 (2.60%)
تغییر ۶ ماهه
253 (4.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی شیلی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CLP 180.63 180.9 - 180.9 184.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/CLP 22.13 15.969 - 15.969 15.969 0.18 1.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۹
AUD/CLP 488.4 483.988 484.129 482.898 484.129 0.38 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
BOB/CLP 96.46 96.61 - 96.15 98.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/CLP 163.89 176.21 176.22 175.98 176.54 0.17 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
CAD/CLP 508.86 507.4 507.45 506.72 507.54 0.36 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
CHF/CLP 674.15 684.5374 684.7662 684.2883 685.057 1.33 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
CLP/ARS 0.0452 0.0604 - 0.0604 0.0604 0.00 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۹
CLP/AUD - 0.0021 - 0.0021 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۹:۱۸
CLP/BOB 0.0101 0.0106 - 0.0106 0.0106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CLP/BRL 0.0061 0.0056 - 0.0056 0.0056 0.00 1.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۲
CLP/CAD - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷:۲۷
CLP/CHF - 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۶:۴۵
CLP/CNY - 0.0097 - 0.0097 0.0097 0.00 1.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
CLP/COP 4.4834 4.5249 - 4.5249 4.5249 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 7.69% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۴:۱۵
CLP/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 9.09% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲:۱۵
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CLP/MXN 0.0285 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.72% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
CLP/PEN 0.0049 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۱۸
CLP/PYG 8.4935 8.8318 - 8.8126 8.8778 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/UYU 0.0466 0.0481 - 0.0477 0.0481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CLP/VEF 373.8071 374.747 - 373.9332 374.747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CLP 96.9 99.385 - 99.385 99.385 1.17 1.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
COP/CLP 0.2227 0.2131 - 0.2131 0.2131 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/CLP 756.27 754.74 - 754.74 754.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/CLP 856.93 896 896.8 896 897.69 0.52 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
HKD/CLP 84.53 84.65 - 84.65 86.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
HUF/CLP 2.3738 2.3774 - 2.3764 2.4233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/CLP 6.1859 6.1952 - 6.1895 6.3144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/CLP 6.0236 5.9709 - 5.9709 5.9709 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MXN/CLP 35.06 34.839 - 34.839 34.839 0.29 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
NOK/CLP 78.99 79.11 - 79.06 80.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PEN/CLP 201.41 202.41 - 202.41 202.41 1.98 0.99% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
PHP/CLP 12.43 12.45 - 12.44 12.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/CLP 0.1154 0.1155 - 0.1149 0.1178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CLP 9.86 9.88 - 10.07 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/CLP 176.91 177.17 - 177.16 180.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/CLP 109.16 109.33 - 109.27 111.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UYU/CLP 21.1 21.13 - 21.03 21.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/CLP 0.26 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
پزو شیلی / دلار 0.0015 0.0015 - 0.0014 0.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۸
دلار / پزو شیلی 679.38 680.03 679.9 679.9 680.04 0.13 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۳۱