شاخص یاب
چین چین
چین
چین

یوان چین / دلار

0.1478
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:28:11
0 (2.35%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.89%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

207
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:01:57
13 (6.70%)
تغییر ۳ ماهه
11 (5.61%)
تغییر ۶ ماهه
207 (0.00%)
نوسان سالیانه

S&P/CITIC50

2,748
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:36:05
10 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
296 (9.72%)
تغییر ۶ ماهه
811 (22.80%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی چین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CNY 1.8639 1.8644 - 1.8641 1.8647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CNY 0.2283 0.2284 - 0.2283 0.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CNH - 4.8456 4.845 4.842 4.8503 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
AUD/CNY 5.0339 4.8344 4.8311 4.8311 4.8407 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
BGN/CNY - 3.9325 3.929 3.929 3.9327 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
BRL/CNY 1.6905 1.691 - 1.6906 1.7018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/CNH - 5.107 5.101 5.101 5.107 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۵۴
CAD/CNY 5.2448 5.0881 5.0834 5.0834 5.0911 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
CHF/CNH - 6.834 6.857 6.834 6.857 0.07 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CHF/CNY 6.9475 6.8141 6.811 6.8019 6.8152 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CLP/CNY - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۵:۵۴
CNH/HKD - 1.1585 1.1596 1.1585 1.1604 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNH/IDR - 2087 2080 2080 2087 1.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNH/INR - 10.494 10.496 10.494 10.496 0.03 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNH/JPY - 16.0961 16.0951 16.0951 16.1303 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNH/KRW - 165.5 165.7 165.5 165.7 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNH/PHP - 7.716 7.6798 7.6798 7.716 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNH/THB - 4.688 4.708 4.688 4.708 0.03 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNH/TWD - 4.556 4.553 4.553 4.556 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNY/AED 0.5363 0.5366 - 0.5364 0.5367 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ARS 4.3786 4.38 - 4.3789 4.3821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/AUD 0.1984 0.2065 0.2063 0.2063 0.2065 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
CNY/BBD 0.2847 0.2973 - 0.2973 0.2987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/BGN - 0.2536 0.2538 0.2536 0.2538 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
CNY/BHD 0.0547 0.0555 - 0.0555 0.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
CNY/BRL 0.591 0.592 - 0.5879 0.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/BYN 0.2964 0.2977 - 0.2976 0.2991 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/CAD 0.1904 0.1962 0.1963 0.1961 0.1963 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
CNY/CHF 0.1437 0.1465 0.1466 0.1465 0.1466 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/CLP 96.9 97.97 - 97.97 97.97 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
CNY/CNH 0.9973 0.9978 - 0.9966 0.9983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/DKK 0.9396 0.9677 0.9683 0.9672 0.9686 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/EGP 2.6055 2.6143 - 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EUR 0.1261 0.1297 0.1295 0.1295 0.1298 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
CNY/GBP 0.1131 0.1149 - 0.1149 0.1149 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۱۵
CNY/HKD 1.1461 1.1592 1.1608 1.1592 1.1608 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/HUF 40.8 40.84 - 40.81 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/INR 10.1944 10.482 10.496 10.482 10.496 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/ISK 15.62 15.71 - 15.71 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/JMD 19.61 20.07 - 20.07 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/JOD 0.1032 0.104 - 0.1039 0.1041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
CNY/JPY 16.063 16.093 16.098 16.081 16.128 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/KES 14.6 14.89 - 14.89 15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/KRW 163.15 165.64 165.79 165.52 165.79 0.11 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/LBP 214.89 224.98 - 221.73 225.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/LKR 22.9 23.79 - 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/LTL 0.4609 0.4609 - 0.4607 0.4622 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
CNY/MAD 1.3451 1.4207 - 1.3822 1.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MYR 0.598 0.6069 0.6074 0.6069 0.6074 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/NAD 2.1015 2.1234 - 2.1234 2.1237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NOK 1.2264 1.227 - 1.2269 1.2284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/NPR 16.03 16.46 - 16.46 16.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CNY/NZD 0.2177 0.2184 0.2187 0.2182 0.2187 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
CNY/PAB 0.1422 0.1485 - 0.1485 0.1493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/PHP 7.7872 7.7984 - 7.7967 7.8167 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/PLN 0.5411 0.5558 0.5561 0.5558 0.5561 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/QAR 0.5316 0.5319 - 0.5318 0.532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
CNY/RON 0.585 0.5865 - 0.5861 0.5869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/RUB 9.8234 9.8234 - 9.8224 9.8275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SAR 0.5471 0.5483 - 0.5479 0.5485 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNY/SGD 0.1992 0.2004 0.2005 0.2004 0.2005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/TRY 0.8861 0.8891 - 0.8857 0.8925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/TWD 4.4736 4.4388 4.439 4.4388 4.4397 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۱۵
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/VEF 14360.4817 14390.4743 - 14389.1796 14403.4342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
CNY/XAF 82.76 82.76 - 82.76 83.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/XCD 0.3926 0.3968 - 0.3968 0.3969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/ZAR 2.1021 2.0235 2.0265 2.0227 2.0265 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
DKK/CNY 1.0616 1.0309 1.0301 1.0295 1.0309 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
EUR/CNH - 7.7111 7.7068 7.7 7.7111 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
EUR/CNY 7.9184 7.6893 7.6886 7.6886 7.695 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
GBP/CNH - 8.716 8.712 8.704 8.716 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
GBP/CNY 8.8265 8.696 8.686 8.686 8.696 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
HKD/CNY 0.8712 0.861 0.8603 0.859 0.861 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
IDR/CNY 0.0471 0.0479 0.0478 0.0477 0.0479 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
INR/CNY 0.0979 0.0951 0.0949 0.0949 0.0951 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
JPY/CNY 0.0621 0.062 0.0618 0.0618 0.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
KRW/CNY 0.6115 0.6021 0.6017 0.6012 0.6026 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/CNH - 1.646 1.65 1.646 1.65 0.01 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
MYR/CNY 1.6772 1.6454 1.6443 1.6409 1.6454 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
NOK/CNH - 0.787 0.792 0.787 0.792 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
NOK/CNY 0.8151 0.8153 - 0.8146 0.8155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.582 4.574 4.574 4.582 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
NZD/CNY 4.5864 4.5698 4.563 4.563 4.5749 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
PHP/CNY 0.1283 0.1283 - 0.1282 0.1283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۵۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CNY 0.1018 0.1018 - 0.1018 0.1022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
SAR/CNY 1.8254 1.826 - 1.8257 1.8265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/CNH - 0.755 - 0.755 0.755 0.01 1.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/CNH - 4.995 - 4.995 4.995 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵
SGD/CNY 5.0089 4.9799 4.9791 4.9723 4.981 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
THB/CNY 0.2094 0.2137 0.2133 0.2128 0.2137 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
TRY/CNY 1.1265 1.1268 - 1.126 1.1317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2192 0.219 0.2187 0.2192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
VEF/CNY 0.0579 0.0579 - 0.0579 0.0579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/CNY - 105.49 105.43 105.35 105.49 0.19 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
XAU/CNY - 8750.2 8752.1 8735.9 8752.1 13.80 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
ZAR/CNY 0.475 0.4931 0.4927 0.4924 0.4935 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
دلار / یوان چین 6.7645 6.7655 6.7658 6.7486 6.7665 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۵۹
دلار / یوان چین 6.7683 6.7718 - 6.7552 6.7732 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۵۸
یوان چین / دلار 0.1478 0.1478 0.1479 0.1478 0.1482 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۲۸