کالایاب
شاخص یاب
کوبا کوبا
کوبا
کوبا

CUP/USD

0.9734
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:10
0 (0.27%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.09%)
تغییر ۶ ماهه
1 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کوبا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CUP/USD - 0.9734 - 0.9734 0.9734 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۱
EUR/CUP 1.122 1.107 - 1.107 1.107 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
GBP/CUP - 1.277 - 1.277 1.277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
دلار / پزو کوبا 1 1 - 1 1.0272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳:۰۲