کالایاب
شاخص یاب
کیپ ورد کیپ ورد
کیپ ورد
کیپ ورد

CVE/USD

0.0103
قیمت روز
0 (0.98%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:41:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کیپ ورد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CVE/GBP - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
CVE/USD - 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۴:۴۱
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
GBP/CVE - 127.0292 - 127.0292 127.0292 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
USD/CVE - 96.974 - 96.974 96.974 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱