کالایاب
شاخص یاب
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0442
قیمت روز
0 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 01:18:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.28%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

699
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 15:02:10
71 (11.31%)
تغییر ۳ ماهه
71 (11.31%)
تغییر ۶ ماهه
699 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,077
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:36:13
69 (6.81%)
تغییر ۳ ماهه
22 (1.97%)
تغییر ۶ ماهه
40 (3.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CZK 6.0455 6.0567 - 6.0556 6.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK 16.35 16.014 - 16.014 16.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/CZK - 88590.6 - 87427 88718.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
CAD/CZK 17.03 16.954 - 16.954 16.954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/CZK 22.5628 22.574 - 22.574 22.574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/CAD - 0.059 - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CZK/CHF - 0.0442 - 0.0442 0.0443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
CZK/DKK - 0.2909 - 0.2906 0.2909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
CZK/EUR - 0.039 - 0.039 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.9224 - 4.9224 4.9224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CZK/MXN - 0.8481 - 0.8481 0.8481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CZK/NOK - 0.3766 - 0.3766 0.3766 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CZK/PLN 0.1667 0.1675 - 0.1675 0.1676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۲۷
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.4077 - 0.4077 0.4077 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
CZK/USD - 0.0442 0.0443 0.0442 0.0443 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۱۸
CZK/ZAR - 0.6361 - 0.6361 0.6361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
DKK/CZK 3.4471 3.433 - 3.433 3.438 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
EUR/CZK 25.7125 25.6199 - 25.6199 25.6199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
GBP/CZK 28.6659 30.074 - 29.945 30.106 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۴
HKD/CZK 2.8289 2.8342 - 2.8337 2.8374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 - 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/CZK 0.2016 0.2028 - 0.2028 0.2028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
MXN/CZK 1.1732 1.177 - 1.177 1.1772 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CZK 14.8851 15.474 - 15.474 15.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
PHP/CZK 0.4161 0.4169 - 0.4166 0.4173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/CZK 5.9885 5.959 - 5.959 5.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
RUB/CZK 0.3301 0.3307 - 0.3307 0.3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 - 5.9315 5.9391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CZK 2.4436 2.4513 - 2.4513 2.452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/CZK 3.65 3.66 - 3.66 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
VEF/CZK 0.1922 0.1925 - 0.1924 0.1927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.5687 - 1.5687 1.5687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
دلار / کرونا چک 22.58 22.615 22.596 22.578 22.615 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۲۲