شاخص یاب
جمهوری چک جمهوری چک
جمهوری چک
جمهوری چک

CZK/USD

0.0444
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 23:32:14
0 (0.22%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

685
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
57 (9.08%)
تغییر ۳ ماهه
40 (6.20%)
تغییر ۶ ماهه
685 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Czech Republic

1,020
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:34
76 (6.95%)
تغییر ۳ ماهه
65 (5.96%)
تغییر ۶ ماهه
103 (9.19%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری چک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/CZK 6.0455 6.0567 - 6.0556 6.0635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/CZK 0.7405 0.7419 - 0.7418 0.7427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/CZK 16.35 16.104 - 16.104 16.129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BRL/CZK 5.48 5.49 - 5.49 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BTC/CZK - 83703.6 - 81153.6 84109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲۳:۲۷
CAD/CZK 17.03 16.968 - 16.952 16.968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
CHF/CZK 22.5628 22.589 - 22.588 22.592 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
CNY/CZK 3.2431 3.2491 - 3.249 3.2527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/CAD - 0.0589 - 0.0589 0.0589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
CZK/CHF - 0.0442 - 0.0442 0.0442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۲۴
CZK/DKK - 0.2916 - 0.2915 0.2917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
CZK/EUR - 0.0391 - 0.039 0.0391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/JPY 4.9517 4.8726 - 4.8705 4.8731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
CZK/MXN - 0.8469 - 0.8469 0.848 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
CZK/NOK - 0.3797 - 0.3797 0.3802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
CZK/PLN 0.1667 0.1674 - 0.1674 0.1677 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
CZK/RUB 3.0238 3.0294 - 3.027 3.0296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/SEK 0.4088 0.4008 - 0.4008 0.4009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
CZK/USD - 0.0444 - 0.0444 0.0446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۳۲
CZK/ZAR - 0.6144 - 0.6144 0.6146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
DKK/CZK 3.4471 3.423 - 3.423 3.425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
EUR/CZK 25.7125 25.5558 - 25.5558 25.5673 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
GBP/CZK 28.6659 28.95 - 28.933 28.952 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
HKD/CZK 2.8289 2.8342 - 2.8337 2.8374 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 - 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/CZK 0.2016 0.205 - 0.205 0.205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
MXN/CZK 1.1732 1.1785 - 1.1772 1.1798 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
NOK/CZK 2.6435 2.6486 - 2.6468 2.6519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CZK 14.8851 15.158 - 15.15 15.166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
PHP/CZK 0.4161 0.4169 - 0.4166 0.4173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/CZK 5.9885 5.957 - 5.957 5.963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
RUB/CZK 0.3301 0.3307 - 0.3307 0.3311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SAR/CZK 5.9207 5.9317 - 5.9315 5.9391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/CZK 2.4436 2.4917 - 2.4917 2.4941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/CZK 3.65 3.66 - 3.66 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
VEF/CZK 0.1922 0.1925 - 0.1924 0.1927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.6236 - 1.6236 1.6245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
دلار / کرونا چک 22.503 22.525 - 22.51 22.529 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲