شاخص یاب
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1527
قیمت روز
0 (0.07%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:17
0 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

201
قیمت روز
1 (0.5%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
19 (10.44%)
تغییر ۳ ماهه
15 (8.06%)
تغییر ۶ ماهه
201 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,310
قیمت روز
12 (0.92%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:04:38
0 (0.03%)
تغییر ۳ ماهه
100 (7.10%)
تغییر ۶ ماهه
61 (4.41%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/DKK 1.7531 1.7828 1.7827 1.7825 1.7834 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/DKK 4.7409 4.7013 4.7069 4.7013 4.7176 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
BGN/DKK - 3.8085 3.8088 3.8015 3.8088 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/DKK 4.942 4.9363 4.9376 4.9332 4.9376 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/DKK 6.5453 6.5873 6.5899 6.5873 6.5945 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
CNY/DKK 0.9396 0.9671 0.9673 0.9642 0.9673 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
COP/DKK - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
CZK/DKK - 0.292 0.2921 0.292 0.2921 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
DKK/AED 0.5699 0.5603 0.5602 0.5602 0.5603 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۹
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.2127 0.2124 0.2119 0.2127 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2615 0.2614 0.261 0.2615 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.2025 0.2026 0.2025 0.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
DKK/CHF 15.276 15.164 15.158 15.152 15.17 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0336 1.0332 1.0293 1.0336 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/COP 461.84 469.36 - 469.36 469.36 2.55 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
DKK/CZK 3.4471 3.42 3.419 3.418 3.42 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.134 0.1339 0.1339 0.134 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/GBP 0.1203 0.118 0.1179 0.1175 0.118 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
DKK/HKD 1.2184 1.1976 1.197 1.1962 1.1976 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/HUF 43.341 42.736 42.78 42.736 42.804 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.8641 10.8716 10.8338 10.8716 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/ISK - 18.413 18.416 18.413 18.416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 16.7136 16.6975 16.6479 16.7136 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 2.9075 2.9057 2.895 2.9075 0.02 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/MYR 0.6357 0.6275 0.6272 0.6267 0.6279 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.3028 1.3032 1.3025 1.3046 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2259 0.2255 0.2253 0.2259 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 8.0088 8.0077 7.9824 8.0088 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/PKR 18.71 21.357 21.346 21.232 21.363 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/PLN 0.5754 0.5748 0.5746 0.5737 0.5748 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 - 0.582 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/SEK 1.411 1.3737 1.3744 1.3737 1.3762 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/SGD 0.2117 0.207 0.2069 0.2067 0.207 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
DKK/THB 5.0682 4.8334 4.8363 4.8334 4.846 0.01 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/TRY 0.9419 0.8188 0.8185 0.8136 0.8188 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
DKK/TWD 4.6084 4.577 - 4.577 4.577 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
DKK/UAH 4.2374 4.2411 - 4.2411 4.2411 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
DKK/VEF 12511.1707 12542.527 - 12490.437 12557.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
DKK/XAF 87.97 87.97 - 87.96 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/XCD 0.4173 0.4218 - 0.4214 0.4218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1039 2.1001 2.0921 2.1039 0.01 0.57% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
EUR/DKK 7.457 7.4647 7.4645 7.4635 7.4651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
GBP/DKK 8.3133 8.473 8.485 8.473 8.51 0.04 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
HKD/DKK 0.8206 0.8348 0.8352 0.8348 0.8356 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
HUF/DKK - 0.0234 0.0233 0.0233 0.0234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ISK/DKK - 0.054 0.0541 0.054 0.0541 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۱۵
JPY/DKK 0.0583 0.0597 0.0598 0.0597 0.0599 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
MXN/DKK 0.3404 0.3438 0.344 0.3438 0.3453 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
MYR/DKK 1.5712 1.5916 1.5929 1.5906 1.5939 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
NOK/DKK 0.7668 0.7674 0.7673 0.7659 0.7675 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
NZD/DKK 4.3192 4.4242 4.432 4.4242 4.437 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PHP/DKK 0.1207 0.1245 0.1246 0.1245 0.1247 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
PLN/DKK 1.7367 1.7386 1.7395 1.7386 1.741 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
RUB/DKK 0.0957 0.0987 0.0988 0.0986 0.0988 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
SAR/DKK 1.7169 1.7183 - 1.7182 1.7198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/DKK 0.7084 0.7277 0.7273 0.7263 0.7277 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
SGD/DKK 4.7175 4.829 4.8306 4.829 4.8348 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.2204 1.2208 1.2204 1.2271 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
TWD/DKK 0.2101 0.2067 0.2064 0.2064 0.2067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۹
UAH/DKK 0.2316 0.2318 0.2314 0.2314 0.2318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۷:۳۹
VEF/DKK 0.0553 0.0554 - 0.0554 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
ZAR/DKK 0.447 0.4751 0.4758 0.4751 0.4775 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
دلار / کرون دانمارک 6.5489 6.5496 6.5495 6.5487 6.557 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۱۱
کرون دانمارک / دلار 0.1527 0.1527 0.1526 0.1526 0.1527 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴