کالایاب
شاخص یاب
دانمارک دانمارک
دانمارک
دانمارک

کرون دانمارک / دلار

0.1513
قیمت روز
0 (0.2%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:48:17
0 (0.46%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.88%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.56%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

206
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:01:44
24 (13.19%)
تغییر ۳ ماهه
24 (13.19%)
تغییر ۶ ماهه
206 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Copenhagen Benchmark

1,418
قیمت روز
14 (0.99%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
171 (13.72%)
تغییر ۳ ماهه
27 (1.93%)
تغییر ۶ ماهه
100 (7.61%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی دانمارک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/DKK 1.7531 1.796 1.7954 1.792 1.796 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
ARS/DKK 0.2147 0.2149 - 0.2149 0.2151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
AUD/DKK 4.7409 4.717 4.7013 4.6875 4.717 0.03 0.64% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۶
BGN/DKK - 3.8082 3.8088 3.8011 3.8088 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
BRL/DKK 1.59 1.5913 - 1.5909 1.6024 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/DKK 4.942 4.9416 4.9319 4.919 4.9416 0.02 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/DKK 6.5453 6.6465 6.6438 6.6404 6.6483 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
CNY/DKK 0.9396 0.9847 0.9828 0.9789 0.9847 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
COP/DKK - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
CZK/DKK - 0.2897 0.2896 0.2895 0.2897 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/AED 0.5699 0.5562 0.5564 0.5549 0.5566 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/ARS 4.6541 4.6556 - 4.6518 4.6563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/AUD 0.2109 0.212 0.2126 0.212 0.2132 0.00 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۶
DKK/BBD 0.3026 0.316 - 0.3159 0.3174 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BGN 0.2612 0.2615 0.2614 0.261 0.2615 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
DKK/BHD 0.0581 0.0589 - 0.0589 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/BRL 0.6281 0.6292 - 0.6246 0.6292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CAD 0.2024 0.2023 0.2027 0.2023 0.2033 0.00 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
DKK/CHF 15.276 15.019 15.026 15.018 15.046 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/CLP 103 103.15 - 103.07 105.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/CNY 1.0616 1.0147 1.0169 1.0147 1.0169 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/COP 461.84 467.81 467.79 467.79 467.81 0.03 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/CZK 3.4471 3.448 3.447 3.447 3.45 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EUR 0.1341 0.1339 - 0.1339 0.1339 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/GBP 0.1203 0.1143 0.1142 0.1142 0.1149 0.00 0.52% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
DKK/HKD 1.2184 1.1864 1.1892 1.1864 1.1904 0.00 0.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/HUF 43.341 42.296 42.372 42.296 42.4 0.04 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/INR 10.836 10.4291 10.4298 10.4275 10.45 0.02 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/ISK - 18.307 18.267 18.265 18.307 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/JOD 0.1097 0.1105 - 0.1104 0.1105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۲۷
DKK/JPY 17.096 16.7258 16.6999 16.6571 16.7258 0.06 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/KES 15.52 15.83 - 15.81 15.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LBP 228.43 239.15 - 235.52 239.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/LTL 0.4693 0.4693 - 0.4693 0.4715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
DKK/LVL - 0.0941 - 0.0941 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/MXN 2.9372 2.877 2.8854 2.877 2.8854 0.01 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/MYR 0.6357 0.616 0.6158 0.6158 0.6164 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/NAD 2.2338 2.2571 - 2.255 2.2573 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/NOK 1.3036 1.2902 1.2919 1.2902 1.2938 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/NPR 17.04 17.49 - 17.49 17.57 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/NZD 0.2315 0.2188 0.2196 0.2188 0.2196 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
DKK/PAB 0.1512 0.1579 - 0.1579 0.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/PHP 8.268 7.9457 7.951 7.9303 7.951 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/PKR 18.71 21.251 21.301 21.251 21.309 0.07 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/PLN 0.5754 0.5746 0.5756 0.5746 0.5756 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/QAR 0.5651 0.5654 - 0.5649 0.5654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 - 10.4325 10.4429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/SAR 0.5816 0.5829 - 0.582 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/SEK 1.411 1.3948 1.3989 1.3948 1.4006 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/SGD 0.2117 0.2042 0.2046 0.2042 0.2047 0.00 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/THB 5.0682 4.7838 4.7962 4.7767 4.7962 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/TRY 0.9419 0.8379 0.8439 0.8356 0.8465 0.01 0.79% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/TWD 4.6084 4.54 4.5402 4.54 4.5402 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/UAH 4.2374 4.0434 4.0424 4.0423 4.0434 0.01 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
DKK/VEF 12511.1707 12542.527 - 12490.437 12557.2926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
DKK/XAF 87.97 87.97 - 87.96 88.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/XCD 0.4173 0.4218 - 0.4214 0.4218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1788 2.1852 2.1679 2.1852 0.01 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
EUR/DKK 7.457 7.4647 7.4642 7.4626 7.4647 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
GBP/DKK 8.3133 8.747 8.757 8.699 8.757 0.05 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
HKD/DKK 0.8206 0.8427 0.8407 0.8399 0.8427 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
HUF/DKK - 0.0236 - 0.0235 0.0236 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ISK/DKK - 0.0544 - 0.0544 0.0544 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
JPY/DKK 0.0583 0.0596 0.0597 0.0596 0.0598 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
MXN/DKK 0.3404 0.3474 0.3464 0.3464 0.3474 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
MYR/DKK 1.5712 1.6216 1.6224 1.6202 1.6224 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
NOK/DKK 0.7668 0.7748 0.7737 0.7726 0.7748 0.00 0.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
NZD/DKK 4.3192 4.5684 4.5528 4.5528 4.5684 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
PHP/DKK 0.1207 0.1255 0.1254 0.1253 0.1256 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
PLN/DKK 1.7367 1.7393 1.7365 1.7365 1.7393 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
RUB/DKK 0.0957 0.1028 0.1025 0.1025 0.1031 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
SAR/DKK 1.7169 1.7183 - 1.7182 1.7198 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/DKK 0.7084 0.7166 0.7146 0.7137 0.7166 0.00 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
SGD/DKK 4.7175 4.8947 4.8849 4.8826 4.8947 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/DKK 1.0595 1.1927 1.1841 1.1798 1.1957 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
TWD/DKK 0.2101 0.208 - 0.208 0.208 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
UAH/DKK 0.2316 0.2425 - 0.2425 0.2425 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
VEF/DKK 0.0553 0.0554 - 0.0554 0.0554 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
ZAR/DKK 0.447 0.4587 0.4574 0.4574 0.4608 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
دلار / کرون دانمارک 6.612 6.613 6.6118 6.5925 6.6171 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
کرون دانمارک / دلار 0.1512 0.1513 0.1512 0.1511 0.1517 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۸