کالایاب
شاخص یاب
جمهوری دومینیکن جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن
جمهوری دومینیکن

DOP/USD

0.0194
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:46:36
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.52%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جمهوری دومینیکن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DOP/GBP - 0.0149 - 0.0149 0.0149 0.00 0.67% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۳
DOP/USD - 0.0194 - 0.0193 0.0194 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۶:۴۶
EUR/DOP 56.673 57.228 - 57.228 57.228 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
GBP/DOP 64.078 66.901 66.906 66.901 66.942 0.03 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
دلار / پزو دومنیکن 50.45 50.6 - 50.55 51.16 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۱۸