کالایاب
شاخص یاب
مصر مصر
مصر
مصر

پوند مصر / دلار

0.0579
قیمت روز
0 (0.17%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:57:23
0 (3.95%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.58%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.12%)
نوسان سالیانه

EGX 100

14,671
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:35:37
1,831 (14.26%)
تغییر ۳ ماهه
59 (0.40%)
تغییر ۶ ماهه
2,434 (14.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مصر

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EGP 4.8563 4.8726 - 4.8693 4.8742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/EGP 0.5949 0.5969 - 0.5964 0.5971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/EGP 13.1306 13.1747 - 13.1676 13.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/EGP 4.4045 4.4193 - 4.4166 4.448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/EGP 13.6832 13.7292 - 13.7173 13.7338 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/EGP 18.1279 18.1889 - 18.1563 18.1949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/EGP 2.6055 2.6143 - 2.6117 2.6151 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/EGP 2.769 2.7783 - 2.7744 2.7797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EGP/AED 0.2055 0.2056 - 0.2055 0.2057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
EGP/EUR 0.0483 0.051 - 0.0509 0.0511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EGP/GBP 0.0434 0.0434 - 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EGP/JPY 6.1629 6.354 6.353 6.345 6.354 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۴۲
EGP/PKR 6.8489 8.084 - 8.084 8.084 0.04 0.49% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EGP/SAR 0.2097 0.2101 - 0.21 0.2102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EGP/ZAR - 0.8273 0.8278 0.8269 0.8279 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/EGP 20.667 19.551 19.552 19.551 19.557 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
GBP/EGP 23.037 22.7842 22.8008 22.7842 22.8264 0.01 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
HKD/EGP 2.2724 2.2801 - 2.2785 2.2808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/EGP 0.162 0.1625 - 0.162 0.1626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/EGP 2.124 2.1311 - 2.1287 2.1318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/EGP 0.3343 0.3355 - 0.335 0.3355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/EGP 0.2653 0.266 - 0.2659 0.2662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/EGP 4.756 4.772 - 4.7695 4.7748 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/EGP 2.9356 2.9455 - 2.9414 2.9586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/EGP 0.1557 0.1562 - 0.1562 0.1563 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/EGP 1.2388 1.2066 1.2068 1.2066 1.2081 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
پوند مصر / دلار 0.0576 0.0579 0.0581 0.0579 0.0581 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۷
دلار / پوند مصر 17.26 17.36 17.32 17.32 17.36 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۷