شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

122.0898
قیمت روز
0 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:23:14
89 (42.05%)
تغییر ۳ ماهه
365 (74.94%)
تغییر ۶ ماهه
947 (88.58%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0273 - 0.0273 0.0273 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
ETB/USD - 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۴۴
ETC/USD - 4.3751 4.3755 4.3253 4.5085 0.10 2.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۲
ETH/EUR - 107.0872 107.2083 106.611 107.9963 0.54 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۵۱
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 31.908 - 31.908 31.908 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
GBP/ETB 35.165 36.073 - 36.073 36.073 0.07 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
دلار / بیر اتیوپی 28.08 28.36 28.4013 28.36 28.64 0.08 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۲
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 122.0898 122.1019 120.922 123.8717 0.47 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۳