کالایاب
شاخص یاب
اتیوپی اتیوپی
اتیوپی
اتیوپی

اتریوم / دلار آمریکا

138.0123
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:17:14
28 (24.94%)
تغییر ۳ ماهه
73 (34.54%)
تغییر ۶ ماهه
424 (75.44%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اتیوپی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ETB/GBP - 0.0264 - 0.0264 0.0264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
ETB/USD - 0.0349 - 0.0349 0.0349 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۳:۴۱
ETC/EUR - 3.889 - 3.889 3.889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ETC/USD - 4.564 4.5699 4.5056 4.6999 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۱۶
ETH/CAD - 183.3 - 183.3 183.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ETH/EUR - 120.2378 - 120.2378 120.2378 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ETH/GBP - 105.3437 - 101.5835 105.5383 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۴
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/ETB 31.541 31.8161 - 31.813 31.8854 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
GBP/ETB 35.165 37.256 - 37.132 37.256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
دلار / بیر اتیوپی 28.4 28.9 28.93 28.45 28.93 0.07 0.24% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۱۷
اتریوم / دلار آمریکا 690.53 138.0123 138.0301 136.3656 139.0763 0.42 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۱۷