شاخص یاب
منطقه اروپا منطقه اروپا
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1391
قیمت روز
0 (0.05%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:37:13
0 (0.97%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.32%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.06%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

27
قیمت روز
1 (3.85%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:01:35
3 (12.50%)
تغییر ۳ ماهه
2 (8.00%)
تغییر ۶ ماهه
27 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی منطقه اروپا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EUR 0.2351 0.2387 0.2388 0.2387 0.2388 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۵۱
ALL/EUR - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۲۱
ARS/EUR 0.0288 0.0234 0.0235 0.0234 0.0237 0.00 1.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۶
AUD/EUR 0.6357 0.6287 0.6286 0.6286 0.6295 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BBD/EUR - 0.4297 - 0.4297 0.4297 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
BCH/EUR - 324.7878 - 324.7878 473.2876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
BHD/EUR 2.2748 2.3113 2.3112 2.3105 2.3116 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BMD/EUR - 0.8765 - 0.8765 0.8765 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
BRL/EUR 0.2132 0.2348 0.2347 0.2347 0.2348 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
BWP/EUR - 0.0827 - 0.0827 0.0827 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/EUR 0.6623 0.6615 0.6613 0.6613 0.662 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
CHF/EUR 0.8774 0.8857 0.8859 0.8857 0.8861 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۱۵
CNY/EUR 0.1261 0.1297 0.1295 0.1295 0.1298 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
CZK/EUR - 0.0391 - 0.039 0.0391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹:۱۵
DKK/EUR 0.1341 0.134 0.1339 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۶
DZD/EUR - 0.0074 - 0.0073 0.0074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۰۹
EGP/EUR 0.0483 0.0489 0.0488 0.0488 0.049 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
ETH/EUR - 107.353 106.9636 106.9636 107.9235 0.36 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/AED 4.2506 4.183 4.185 4.183 4.185 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/AFN 83.29 85.19 - 85.19 85.19 0.39 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/ALL 123.05 121.55 - 121.55 121.55 0.55 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/AMD 525.37 523.27 - 523.27 523.27 2.13 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/ANG 2.0765 1.9696 - 1.9696 1.9696 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/AOA 315.24 316.91 - 315.85 316.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/ARS 34.715 42.7201 42.7095 42.7005 42.7201 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/AZN 1.9602 1.9602 - 1.9423 1.9602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/BBD 2.2563 2.2275 - 2.2275 2.2275 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/BDT 94.762 93.692 - 93.692 93.692 0.41 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/BGN 1.9483 1.9484 1.9485 1.9484 1.9505 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
EUR/BHD 0.4336 0.4267 0.4266 0.4266 0.4268 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۶
EUR/BIF 2010.3 2013.3 - 2013.3 2013.3 8.80 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
EUR/BMD - 1.1349 - 1.1349 1.1349 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/BND 1.5502 0.7484 0.7478 0.7471 0.7492 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۴۸
EUR/BOB 7.7619 7.6681 - 7.6681 7.6681 0.03 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
EUR/BRL 4.6852 4.2541 4.2547 4.2537 4.2547 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
EUR/BSD 1.1452 1.1308 - 1.1308 1.1308 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/BTN - 80.064 - 80.064 80.064 0.12 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/BWP 12.15 11.767 - 11.767 11.767 0.06 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
EUR/BYN 2.3496 2.3597 - 2.3589 2.3701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/BZD 2.266 2.237 - 2.237 2.237 0.02 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/CLP 756.27 753.96 - 753.96 753.96 3.06 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/CNH - 7.7068 7.7 7.7 7.7068 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/CNY 7.9184 7.6886 7.6903 7.6886 7.695 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/COP 3444.7 3524 - 3524 3524 11.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/CRC 639.95 670.69 - 670.69 670.69 3.21 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/CUP 1.122 1.108 - 1.108 1.108 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
EUR/CZK 25.7125 25.5206 25.5203 25.5167 25.5206 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/DJF 200.62 198.06 - 198.06 198.06 0.87 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/DKK 7.457 7.464 7.4639 7.4638 7.4643 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/DOP 56.673 56.637 - 56.637 56.637 0.25 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/DZD 137.16 134.56 134.571 134.56 134.604 0.03 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/EGP 20.667 20.405 20.406 20.403 20.41 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/ETB 31.541 31.906 - 31.906 31.906 0.23 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/FJD 2.4176 2.4048 2.4055 2.4017 2.4061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/GEL 2.9524 3.0219 - 3.0198 3.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/GHS 5.4365 5.5378 - 5.5378 5.5378 0.12 2.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/GMD 50.812 52.252 - 52.252 52.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/GNF 10331.9 10289.8 - 10289.8 10289.8 44.30 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/GTQ 8.4457 8.598 - 8.598 8.598 0.04 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/GYD - 227.68 - 227.68 227.68 1.04 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/HKD 9.0869 8.9358 8.9378 8.9337 8.9383 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/HNL 27.089 27.256 - 27.256 27.256 0.12 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/HRK 7.4184 7.424 7.4241 7.4221 7.4255 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/HTG 78.827 88.19 - 88.19 88.19 0.27 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/HUF 323.464 321.061 321.055 321.034 321.064 0.24 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/IDR 16569.4 15861.99 15838.9 15838.9 15861.99 39.56 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۱۵
EUR/INR 80.807 80.7979 80.8268 80.7767 80.8268 0.07 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/IQD 1344.8 1327.7 - 1327.7 1327.7 5.86 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/IRR 15657.3 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/ISK 123.84 138.147 138.153 138.136 138.161 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/JMD 155.46 146.338 146.326 146.326 146.39 0.68 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/JOD 0.814 0.8012 0.8015 0.8012 0.8016 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۶
EUR/KES 114.89 114.01 113.98 113.95 114.01 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/KHR 4592.4 4475.8 - 4475.8 4475.8 11.80 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
EUR/KRW 1293.5 1276.6 1275.4 1274.9 1276.6 1.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/KWD 0.3502 0.3444 0.3445 0.3444 0.3445 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/KYD 0.9403 0.9283 - 0.9283 0.9283 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
EUR/KZT 413.22 427.19 - 427.19 427.19 2.48 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/LAK 9567.5 9490.9 - 9490.9 9490.9 39.90 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/LBP 1703.3 1685.2 1681.5 1681.5 1692.2 4.30 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/LFX - 2.299 2.298 2.298 2.299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۳۶
EUR/LKR 181.55 203.98 - 203.98 203.98 0.78 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/LRD - 179.51 - 179.51 179.51 1.17 0.65% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/LSL 16.366 15.398 - 15.398 15.398 0.15 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/LTL 3.4528 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/LYD 1.5753 1.5434 - 1.5434 1.5434 0.01 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/MAD 10.665 10.579 10.578 10.577 10.582 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۳۶
EUR/MDL 18.971 19.253 - 19.253 19.253 0.05 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/MGA 3761 4114.4 - 4114.4 4114.4 12.74 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/MKD 61.139 61.112 61.113 61.082 61.113 0.03 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/MMK 1720.2 1714.3 - 1714.3 1714.3 0.37 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/MOP 9.1161 8.9931 - 8.9931 8.9931 0.04 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/MRO 415.26 429.26 - 429.260 429.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/MUR 38.45 37.62 37.63 37.62 37.63 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۲۱
EUR/MVR - 17.5142 17.511 17.511 17.5142 0.13 0.77% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۵۴
EUR/MWK 832.71 815.185 814.977 813.723 816.553 0.56 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/MXN 21.9086 21.517 21.533 21.516 21.539 0.06 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/MYR 4.7414 4.6817 4.6805 4.6757 4.6901 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
EUR/MZN 67.45 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/NAD 16.366 15.398 - 15.398 15.398 0.15 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/NGN 414.85 410 - 410 410 1.30 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/NIO 36.256 36.47 - 36.47 36.47 0.14 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/NOK 9.7218 9.7324 9.7276 9.7258 9.7324 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
EUR/NPR 127.04 128 - 128 128 0.21 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/OMR 0.4443 0.4373 0.4374 0.4373 0.4374 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۶
EUR/PAB 1.1273 1.1129 - 1.1129 1.1129 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/PEN 3.7331 3.8005 3.7986 3.7899 3.8009 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
EUR/PGK 3.7377 3.7542 - 3.7542 3.7542 0.02 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/PHP 61.669 59.306 59.303 59.303 59.41 0.11 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/PKR 139.5 158.971 158.871 158.31 158.971 1.41 0.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۶
EUR/PLN 4.2899 4.2809 4.2803 4.2798 4.2809 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/PYG 6528.1 6747 - 6747 6747 8.90 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/QAR 4.0453 3.9928 - 3.9928 3.9928 0.02 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/RON 4.637 4.6855 4.6856 4.6855 4.6869 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/RSD 117.89 118.195 118.21 118.174 118.217 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/RUB 77.93 75.6058 75.6498 75.5537 75.6498 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/RWF 998.71 1003.1 - 1003.1 1003.1 4.12 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/SAR 4.3379 4.27 4.2699 4.2682 4.2717 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/SCR 14.736 14.551 14.55 14.55 14.559 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۱۵
EUR/SDG 20.766 20.871 - 20.871 20.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
EUR/SDR 0.8294 0.8155 - 0.8155 0.8155 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/SEK 10.5233 10.2467 10.245 10.2446 10.2518 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/SGD 1.5807 1.544 1.5439 1.543 1.544 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/SOS 626.6 618.2 - 618.2 618.2 2.80 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/STD 24500 24500 - 24500.0 24500.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/SVC 9.843 9.72 - 9.72 9.72 0.03 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
EUR/SYP 596.113 597.013 - 596.601 597.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/SZL 16.4 15.422 - 15.422 15.422 0.15 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/THB 37.799 36.065 36.076 36.065 36.122 0.06 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۹
EUR/TJS 10.733 10.605 - 10.605 10.605 0.05 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/TND 3.1761 3.4156 - 3.4156 3.4156 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/TRY 7.0113 6.0948 6.0888 6.0734 6.0948 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۹
EUR/TTD 7.616 7.5804 - 7.5804 7.5804 0.03 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/TWD 34.372 34.105 - 34.105 34.105 0.13 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/TZS 2585.1 2623.37 2622.16 2615.81 2625.58 3.57 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۴۵
EUR/UAH 31.605 31.6 - 31.6 31.6 0.27 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/UGX 4290.2 4165 - 4165 4165 10.80 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/UYU 35.805 36.567 - 36.567 36.567 0.31 0.84% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/UZS 8956.7 9462 - 9462 9462 40.92 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/VEF 92960 93160 - 93160 93160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۰۶
EUR/VND 26411 25996 - 25996 25996 119.00 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
EUR/XAF 655.96 655.96 - 655.96 655.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۳۶
EUR/XCD 3.1123 3.1457 - 3.1433 3.1463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/XOF 655.49 655.96 - 655.96 663.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/XPF 119.26 119.26 - 119.260 119.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/YER - 285.01 285.08 284.92 285.08 0.29 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۹
EUR/ZAR 16.6636 15.6026 15.582 15.5753 15.6026 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.496 - 13.496 13.496 0.06 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
GBP/EUR 1.1146 1.1301 1.1302 1.1299 1.1306 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
GEL/EUR 0.3309 0.3387 - 0.3387 0.3389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
GHS/EUR 0.1823 0.179 - 0.179 0.179 0.00 2.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
HKD/EUR 0.11 0.1119 0.1118 0.1118 0.1119 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
HRK/EUR - 0.1346 - 0.1345 0.1346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۲۴
HUF/EUR 0.0031 0.0031 - 0.003 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ساعت ۱۶:۲۴
IDR/EUR 0.0059 0.0061 - 0.0061 0.0061 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
INR/EUR 0.0124 0.0124 0.0123 0.0123 0.0124 0.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۹
JMD/EUR - 0.0067 - 0.0067 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۱:۴۵
JOD/EUR 1.2176 1.2187 - 1.2183 1.2215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/EUR 0.0078 0.0081 0.008 0.008 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۶
KES/EUR - 0.0085 - 0.0085 0.0085 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/EUR 0.0008 0.0782 0.0783 0.0782 0.0783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
KWD/EUR 2.8377 2.8869 2.8865 2.8851 2.8869 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
KYD/EUR - 1.0327 - 1.0327 1.0327 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MDL/EUR - 0.0511 0.051 0.051 0.0511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۶
MUR/EUR - 0.0246 0.0247 0.0246 0.0247 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۰۶
MXN/EUR 0.0456 0.0465 0.0464 0.0464 0.0465 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
MYR/EUR - 0.2135 0.2134 0.2133 0.2135 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
NOK/EUR 0.1028 0.1027 0.1028 0.1027 0.1028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/EUR 0.5791 0.5936 0.5943 0.5936 0.595 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
PEN/EUR - 0.263 0.2631 0.2625 0.2633 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
PKR/EUR - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PLN/EUR 0.2329 0.2335 0.2334 0.2334 0.2335 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۳:۲۷
RUB/EUR 0.0128 0.0132 0.0131 0.0131 0.0132 0.00 0.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
SAR/EUR 0.2303 0.2336 0.2337 0.2336 0.2337 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
SEK/EUR 0.095 0.0976 - 0.0976 0.0976 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۶
SGD/EUR 0.6322 0.6475 0.6476 0.6474 0.6476 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
SZL/EUR - 0.0632 - 0.0632 0.0632 0.00 0.96% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
THB/EUR - 0.0277 0.0276 0.0274 0.0277 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
TRY/EUR 0.1421 0.1421 - 0.142 0.1429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/EUR 0.0282 0.0284 - 0.0284 0.0284 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۶
UAH/EUR - 0.0311 - 0.0311 0.0311 0.00 0.97% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
UYU/EUR - 0.0265 - 0.0263 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۴۵
VEF/EUR 0.0074 0.3472 - 0.3472 0.3509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۴۲
VND/EUR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
XAG/EUR - 13.68 13.67 13.67 13.68 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۴۵
XAU/EUR - 1136.16 1135.5 1134.37 1136.16 2.62 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
XPD/EUR - 1190.95 1188.77 1186.69 1190.95 8.87 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
XPT/EUR - 705.73 707 705.73 707 0.82 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
ZAR/EUR 0.06 0.0641 - 0.0641 0.0641 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۵۴
دلار / یورو 0.878 0.878 0.8781 0.8772 0.8783 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۸
یورو / پوند 0.897 0.8847 0.8848 0.8843 0.8848 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
یورو / دلار 1.1386 1.1391 1.1392 1.139 1.1405 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۷
یورو / ین ژاپن 127.51 124.046 124.099 124.046 124.358 0.20 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
بیت کوین / یورو 6997.6 3171.05 3167.6 3167.6 3172.83 7.41 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۱
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.5113 1.5119 1.5103 1.5119 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1289 1.1286 1.1279 1.1289 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5904 1.5906 1.5884 1.5906 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6843 1.6825 1.6805 1.6843 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶