کالایاب
شاخص یاب
منطقه اروپا منطقه اروپا
منطقه اروپا
منطقه اروپا

یورو / دلار

1.1312
قیمت روز
0 (0.02%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:02:20
0 (0.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.65%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.16%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

28
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 16:02:06
4 (16.67%)
تغییر ۳ ماهه
4 (16.67%)
تغییر ۶ ماهه
28 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی منطقه اروپا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/EUR 0.2351 0.2404 0.2405 0.2401 0.2405 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۴۲
ALL/EUR - 0.0078 - 0.0078 0.0078 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
ARS/EUR 0.0288 0.021 - 0.021 0.0215 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۲:۴۲
AUD/EUR 0.6357 0.6298 0.6297 0.6281 0.6298 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
BBD/EUR - 0.4334 - 0.4334 0.4334 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
BCH/EUR - 324.7878 - 324.7878 473.2876 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۷:۲۱
BHD/EUR 2.2748 2.3278 2.3275 2.3193 2.3278 0.01 0.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
BMD/EUR - 0.8819 - 0.8819 0.8819 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
BRL/EUR 0.2132 0.2291 0.229 0.2288 0.2297 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۰
BTG/EUR - 10.8526 10.8535 10.814 10.9198 0.07 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
BWP/EUR - 0.0813 - 0.0813 0.0813 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
BYN/EUR 0.4238 0.4256 - 0.4237 0.4257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/EUR 0.6623 0.66 0.6599 0.6591 0.66 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
CHF/EUR 0.8774 0.8904 0.8905 0.8902 0.8908 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
CLP/EUR - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 7.69% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۴:۱۵
CNY/EUR 0.1261 0.1316 0.1315 0.1315 0.1316 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
CRC/EUR - 0.0017 - 0.0017 0.0017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
CZK/EUR - 0.0388 - 0.0388 0.0389 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۲۴
DKK/EUR 0.1341 0.134 - 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
DZD/EUR - 0.0074 0.0075 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶
EGP/EUR 0.0483 0.051 - 0.0509 0.0511 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
ETC/EUR - 4.123 4.132 4.063 4.132 0.07 1.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۴۸
ETH/EUR - 118.1417 118.2548 116.72 118.2794 1.43 1.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/AED 4.2506 4.155 4.154 4.153 4.155 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۴۲
EUR/AFN 83.29 84.88 - 84.88 84.88 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/ALL 123.05 122.64 - 122.64 122.64 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/AMD 525.37 520.47 - 520.47 520.47 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/ANG 2.0765 2.0252 - 2.0252 2.0252 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/AOA 315.24 316.91 - 315.85 316.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/ARS 34.715 47.5581 47.5539 47.5485 47.5757 0.04 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
EUR/AZN 1.9602 1.9602 - 1.9423 1.9602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/BAM 1.9458 1.9458 - 1.9458 1.9458 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/BBD 2.2563 2.2075 - 2.2075 2.2075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/BDT 94.762 93.411 - 93.411 93.411 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/BGN 1.9483 1.9484 1.9483 1.9483 1.9511 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۰
EUR/BHD 0.4336 0.4235 0.4237 0.4235 0.4237 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
EUR/BIF 2010.3 2014.6 - 2014.6 2014.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/BMD - 1.1279 - 1.1279 1.1279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/BND 1.5502 1.5271 - 1.5271 1.5271 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۲
EUR/BOB 7.7619 7.6089 - 7.6089 7.6089 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/BRL 4.6852 4.3586 4.3588 4.3509 4.3644 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
EUR/BSD 1.1452 1.1239 - 1.1239 1.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/BTN - 76.879 - 76.879 76.879 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/BWP 12.15 11.975 - 11.975 11.975 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/BYN 2.3496 2.3597 - 2.3589 2.3701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/BYR - 16849 - 16849 16849 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
EUR/BZD 2.266 2.2288 - 2.2288 2.2288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/CLP 756.27 754.74 - 754.74 754.74 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/CNH - 7.5941 7.5954 7.5918 7.5993 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
EUR/CNY 7.9184 7.5807 7.5806 7.5806 7.5858 0.01 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۲
EUR/COP 3444.7 3492 - 3492 3492 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/CRC 639.95 669.07 - 669.07 669.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/CUP 1.122 1.101 - 1.101 1.101 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/CVE 110.27 110.27 - 110.27 110.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۵۰
EUR/CZK 25.7125 25.7455 25.7445 25.7286 25.7455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
EUR/DJF 200.62 196.83 - 196.83 196.83 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/DKK 7.457 7.4629 7.463 7.4626 7.4638 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۲
EUR/DOP 56.673 56.565 - 56.565 56.565 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/DZD 137.16 134.084 134.076 133.47 134.12 0.67 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۷
EUR/EGP 20.667 19.551 19.552 19.551 19.557 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/ETB 31.541 32.075 - 32.075 32.075 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/FJD 2.4176 2.3826 2.3827 2.3826 2.3924 0.01 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/GEL 2.9524 3.0219 - 3.0198 3.0224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/GHS 5.4365 5.802 - 5.802 5.802 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/GMD 50.812 52.252 - 52.252 52.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/GNF 10331.9 10226.2 - 10226.2 10226.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/GTQ 8.4457 8.483 - 8.483 8.483 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/GYD - 225.69 - 225.69 225.69 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/HKD 9.0869 8.8803 8.8806 8.8758 8.882 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/HNL 27.089 27.143 - 27.143 27.143 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/HRK 7.4184 7.4162 7.4161 7.4161 7.4185 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
EUR/HTG 78.827 93.51 - 93.51 93.51 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/HUF 323.464 315.704 315.717 315.635 316.029 0.33 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/IDR 16569.4 16038 - 16038 16038 241.26 1.53% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EUR/INR 80.807 77.7921 77.8529 77.7921 77.939 0.08 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/IQD 1344.8 1319.4 - 1319.4 1319.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/IRR 15657.3 16157.3 - 16157.3 16157.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/ISK 123.84 136.34 - 136.34 136.34 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EUR/JMD 155.46 139.73 - 139.73 139.73 0.12 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EUR/JOD 0.814 0.7948 0.7947 0.7947 0.7948 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EUR/KES 114.89 112.29 112.3 112.28 112.3 0.02 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/KHR 4592.4 4437 - 4437 4437 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1279.3 1279.4 1279.3 1282.6 1.40 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۳
EUR/KWD 0.3502 0.3423 0.3424 0.3406 0.3424 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EUR/KYD 0.9403 0.9224 - 0.9224 0.9224 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/KZT 413.22 424.91 - 424.91 424.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/LAK 9567.5 9465.6 - 9465.6 9465.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/LBP 1703.3 1703.3 1705 1703.3 1705 33.00 1.98% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۴۸
EUR/LFX - 2.286 2.287 2.286 2.287 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
EUR/LKR 181.55 197.94 - 197.94 197.94 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/LRD - 182.45 - 182.45 182.45 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/LSL 16.366 16.133 - 16.133 16.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۱
EUR/LTL 3.4528 3.4528 - 3.4528 3.4528 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/LVL - 0.7016 - 0.7016 0.7016 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
EUR/LYD 1.5753 1.5325 - 1.5325 1.5325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/MAD 10.665 10.581 10.582 10.581 10.584 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/MDL 18.971 19.225 - 19.225 19.225 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/MGA 3761 3970.4 - 3970.4 3970.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/MKD 61.139 61.096 61.097 61.019 61.097 0.08 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
EUR/MMK 1720.2 1699.8 - 1699.8 1699.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/MOP 9.1161 8.9424 - 8.9424 8.9424 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/MRO 415.26 429.26 - 429.260 429.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/MUR 38.45 37.76 37.77 37.76 37.77 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
EUR/MVR - 17.138 - 17.138 17.138 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
EUR/MWK 832.71 800.6 - 800.6 800.6 0.05 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
EUR/MXN 21.9086 21.526 21.529 21.507 21.534 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
EUR/MYR 4.7414 4.5974 - 4.5974 4.5974 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
EUR/MZN 67.45 68.78 - 68.09 68.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/NAD 16.366 16.133 - 16.133 16.133 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/NGN 414.85 406.2 - 406.2 406.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/NIO 36.256 36.68 - 36.68 36.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/NOK 9.7218 9.6469 9.6473 9.6469 9.6543 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
EUR/NPR 127.04 122.91 - 122.91 122.91 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4342 - 0.4342 0.4342 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۴۸
EUR/PAB 1.1273 1.1059 - 1.1059 1.1059 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۹
EUR/PEN 3.7331 3.733 - 3.733 3.733 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۲۷
EUR/PGK 3.7377 3.7366 - 3.7366 3.7366 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۹
EUR/PHP 61.669 59.189 59.191 59.189 59.285 0.11 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
EUR/PKR 139.5 158.26 - 158.26 158.26 0.56 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
EUR/PLN 4.2899 4.2896 4.2892 4.2892 4.2916 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۳۶
EUR/PYG 6528.1 6827.4 - 6827.4 6827.4 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۹
EUR/QAR 4.0453 3.9674 - 3.9674 3.9674 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۹
EUR/RON 4.637 4.7515 4.7513 4.7494 4.7525 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
EUR/RSD 117.89 117.846 117.839 117.839 117.86 0.01 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
EUR/RUB 77.93 72.3916 72.4283 72.387 72.5427 0.21 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
EUR/RWF 998.71 1005.6 - 1005.6 1005.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۹
EUR/SAR 4.3379 4.2388 4.239 4.2387 4.2391 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
EUR/SCR 14.736 14.478 14.481 14.473 14.499 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
EUR/SDG 20.766 20.871 - 20.871 20.871 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
EUR/SDR 0.8294 0.8126 - 0.8126 0.8126 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۴
EUR/SEK 10.5233 10.445 10.4475 10.445 10.452 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
EUR/SGD 1.5807 1.5266 1.5268 1.5266 1.528 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
EUR/SOS 626.6 614.2 - 614.2 614.2 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۳۰
EUR/STD 24500 24500 - 24500.0 24500.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/SVC 9.843 9.66 - 9.66 9.66 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
EUR/SYP 596.113 597.013 - 596.601 597.116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/SZL 16.4 16.163 - 16.163 16.163 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۴
EUR/THB 37.799 35.678 35.65 35.646 35.678 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۵۴
EUR/TJS 10.733 10.54 - 10.54 10.54 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/TND 3.1761 3.3774 - 3.3774 3.3774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/TRY 7.0113 6.2974 6.2938 6.284 6.3175 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۵۴
EUR/TTD 7.616 7.5343 - 7.5343 7.5343 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴
EUR/TWD 34.372 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/TZS 2585.1 2646.8 - 2646.8 2646.8 0.12 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۲۴
EUR/UAH 31.605 30.174 - 30.174 30.174 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/UGX 4290.2 4144.8 - 4144.8 4144.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
EUR/UYU 35.805 37.336 - 37.336 37.336 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴
EUR/UZS 8956.7 9441.8 - 9441.8 9441.8 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴
EUR/VEF 92960 93160 - 93160 93160 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ساعت ۲۲:۰۶
EUR/VND 26411 25837 - 25837 25837 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴
EUR/XAF 655.96 655.96 - 655.96 655.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ ساعت ۱:۳۶
EUR/XCD 3.1123 3.1457 - 3.1433 3.1463 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/XOF 655.49 655.96 - 655.96 663.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
EUR/XPF 119.26 119.26 - 119.260 119.260 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
EUR/YER - 282.82 283.02 282.82 283.02 0.28 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۷
EUR/ZAR 16.6636 16.2014 16.2088 16.1897 16.2088 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.551 - 13.551 13.551 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/EUR 1.1146 1.1655 1.1657 1.1655 1.1672 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
GEL/EUR 0.3309 0.3387 - 0.3387 0.3389 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
GHS/EUR 0.1823 0.1709 - 0.1709 0.1709 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
HKD/EUR 0.11 0.1126 0.1127 0.1126 0.1127 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۵۴
HRK/EUR - 0.1347 0.1348 0.1347 0.1348 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
HUF/EUR 0.0031 0.0032 - 0.0031 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۳:۲۴
IDR/EUR 0.0059 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۱:۴۵
INR/EUR 0.0124 0.0128 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۰۰
JMD/EUR - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
JOD/EUR 1.2176 1.2503 - 1.2503 1.2503 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۵۷
JPY/EUR 0.0078 0.008 - 0.008 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۹
KES/EUR - 0.0086 - 0.0086 0.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۲:۳۹
KRW/EUR 0.0008 0.078 0.0779 0.0779 0.078 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
KWD/EUR 2.8377 2.9042 2.904 2.8909 2.9045 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۲
KYD/EUR - 1.0391 - 1.0391 1.0391 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۲۷
LTL/EUR - 0.2893 - 0.2893 0.2893 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MDL/EUR - 0.0512 - 0.0511 0.0512 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۴۵
MUR/EUR - 0.0245 - 0.0245 0.025 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۴۵
MXN/EUR 0.0456 0.0464 0.0465 0.0464 0.0465 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۵۱
MYR/EUR - 0.2172 0.2171 0.2171 0.2172 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۹
NOK/EUR 0.1028 0.1036 0.1035 0.1035 0.1036 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
NZD/EUR 0.5791 0.6107 0.6108 0.6105 0.6116 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
PEN/EUR - 0.2675 - 0.2675 0.2675 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۲۷
PKR/EUR - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
PLN/EUR 0.2329 0.233 - 0.233 0.233 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۱۲
RUB/EUR 0.0128 0.0138 - 0.0137 0.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۹:۵۱
SAR/EUR 0.2303 0.2354 0.2353 0.2353 0.2354 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0957 0.0956 0.0956 0.0957 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۹
SGD/EUR 0.6322 0.6548 0.6547 0.6543 0.6548 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۵
SZL/EUR - 0.0604 - 0.0604 0.0604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۴
THB/EUR - 0.028 - 0.0273 0.028 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
TRY/EUR 0.1421 0.1421 - 0.142 0.1429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/EUR 0.0282 0.0287 - 0.0287 0.0287 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۴۵
UAH/EUR - 0.0325 - 0.0325 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
UYU/EUR - 0.0259 - 0.0259 0.0261 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۳
VEF/EUR 0.0074 0.3472 - 0.3472 0.3509 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲۱:۴۲
VND/EUR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۵۴
XAG/EUR - 13.72 13.73 13.72 13.73 0.02 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
XAU/EUR - 1166.56 1166.98 1166.56 1169.01 1.14 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
XPD/EUR - 1386.07 1383.06 1383.06 1389.44 0.07 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
XPT/EUR - 751.79 750.99 750.99 757.85 4.21 0.56% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
ZAR/EUR 0.06 0.0617 - 0.0617 0.0617 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱:۳۳
دلار / یورو 0.884 0.8844 0.8843 0.8832 0.8846 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۹
یورو / پوند 0.897 0.8578 0.8577 0.8565 0.8578 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
یورو / دلار 1.1307 1.1312 1.131 1.1306 1.1327 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۲
یورو / ین ژاپن 127.51 124.546 124.512 124.392 124.721 0.06 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
بیت کوین / یورو 6997.6 3466.74 3468.34 3447.33 3469.92 14.56 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
یورو / دلار کانادا 1.5095 1.5148 1.5151 1.5148 1.5167 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۸
یورو / فرانک سوییس 1.1394 1.1228 1.1227 1.1223 1.1229 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
یورو / دلار استرالیا 1.5729 1.5875 1.5879 1.5875 1.5919 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6369 1.637 1.6355 1.6379 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳