شاخص یاب
فیجی فیجی
فیجی
فیجی

دلار فیجی / دلار

0.479
قیمت روز
0 (0.21%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:02:14
0 (2.42%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.06%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.80%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی فیجی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/FJD 1.5365 1.5165 1.5157 1.5157 1.5177 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
EUR/FJD 2.4176 2.403 2.4038 2.4026 2.4038 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۶
FJD/GBP - 0.3615 0.3614 0.3612 0.3615 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
GBP/FJD 2.6935 2.737 2.7381 2.737 2.739 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
دلار / دلار فیجی 2.0877 2.1645 2.14 2.14 2.1645 0.02 1.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۲
دلار فیجی / دلار 0.462 0.479 0.4783 0.478 0.479 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۲