شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2993
قیمت روز
0 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:49:17
0 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (6.43%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

24
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:41
2 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
2 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
24 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,537
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
424 (2.24%)
تغییر ۳ ماهه
2,447 (11.66%)
تغییر ۶ ماهه
2,128 (10.30%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2109 0.2096 0.2105 0.2096 0.2105 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
AFN/GBP - 0.0101 - 0.0101 0.0101 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۶:۲۴
ANG/GBP - 0.4266 - 0.4266 0.4266 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
ARS/GBP 0.0258 0.0205 - 0.0205 0.0205 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
AUD/GBP 0.5703 0.5542 0.5535 0.5535 0.5544 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
AWG/GBP - 0.4276 - 0.4276 0.4276 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۶
BAM/GBP - 0.45 - 0.45 0.45 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
BBD/GBP - 0.3793 - 0.3793 0.3793 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
BDT/GBP - 0.0091 - 0.0091 0.0091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۰۹
BMD/GBP - 0.7686 0.7681 0.768 0.7686 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
BND/GBP 0.5673 0.3098 0.3099 0.3098 0.3119 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
BOB/GBP - 0.1095 - 0.1095 0.1095 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
BRL/GBP 0.1913 0.1913 - 0.1913 0.1926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BSD/GBP 0.7738 0.7711 - 0.7711 0.7711 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
BTC/GBP - 2813.8 2816.86 2812.01 2817.7 0.05 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BTN/GBP - 0.0107 - 0.0107 0.0107 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
BWP/GBP - 0.0728 - 0.0728 0.0728 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
CAD/GBP 0.5942 0.5803 0.5805 0.5796 0.5805 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7872 0.775 0.7754 0.7745 0.7754 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
CLP/GBP - 0.0012 0.0011 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ساعت ۱۶:۲۱
CNY/GBP 0.1131 0.1137 0.1136 0.1136 0.1137 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
CRC/GBP - 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
CVE/GBP - 0.008 - 0.008 0.008 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
CYP/GBP - 0.017 - 0.017 0.017 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰
DJF/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۶:۲۱
DKK/GBP 0.1203 0.1176 0.1175 0.1175 0.1176 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
DOP/GBP - 0.0152 0.0153 0.0152 0.0154 0.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۷
EGP/GBP 0.0434 0.0434 - 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ETB/GBP - 0.0273 - 0.0273 0.0273 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
FJD/GBP - 0.3614 0.3615 0.3612 0.3615 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/AED 4.739 4.7682 4.7467 4.7467 4.7682 0.03 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۱
GBP/AFN - 96.595 - 96.595 96.595 0.46 0.47% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/ALL 137.19 137.17 - 137.17 137.17 0.73 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
GBP/ANG - 2.231 - 2.231 2.231 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/ARS 38.695 48.9003 48.8852 48.8852 48.9579 0.05 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/AWG - 2.3148 - 2.3148 2.3148 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۰۶
GBP/BAM - 2.1998 - 2.1998 2.1998 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BBD 2.5155 2.5231 - 2.5231 2.5231 0.01 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BDT 105.65 106.13 - 106.13 106.13 0.40 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BGN 2.1723 2.2209 2.2214 2.2209 2.2215 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BHD 0.4834 0.4861 0.4862 0.4834 0.4862 0.00 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/BIF 2241.3 2281 - 2281 2281 8.90 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BMD - 1.3013 1.3006 1.3006 1.3023 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/BND 1.7614 0.8487 0.8461 0.843 0.8487 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۹
GBP/BOB - 8.6791 - 8.6791 8.6791 0.03 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BRL 5.2247 4.8658 4.8645 4.8645 4.8692 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BSD 1.2768 1.281 - 1.281 1.281 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/BTN - 90.965 - 90.965 90.965 0.50 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/BWP 13.546 13.379 - 13.379 13.379 0.10 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/BYN 2.6191 2.6303 - 2.63 2.6432 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
GBP/BZD - 2.5414 - 2.5414 2.5414 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/CLP 856.93 870.3 869.99 869.99 870.81 0.94 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/CNH - 8.807 8.793 8.793 8.807 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/CNY 8.8265 8.782 8.784 8.782 8.79 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/COP 3840.4 3961.2 - 3961.2 3961.2 15.90 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/CRC 729.07 778.53 777.72 777.72 778.53 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/CUP - 1.2549 - 1.2549 1.2549 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/CVE - 124.67 - 124.67 124.67 0.23 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/CZK 28.6659 29.075 29.068 29.068 29.098 0.03 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/DJF 223.67 224.35 - 224.35 224.35 0.83 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/DKK 8.3133 8.504 8.502 8.502 8.51 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/DOP 64.078 65.582 65.603 65.582 65.649 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/DZD 152.92 153.14 153.17 152.55 153.19 0.81 0.53% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/EGP 23.037 23.196 23.1846 23.1846 23.2078 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/ETB 35.165 36.073 - 36.073 36.073 0.07 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/EUR 1.1146 1.1392 1.1388 1.1388 1.1401 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/FJD 2.6935 2.738 2.737 2.737 2.739 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/GHS - 6.2728 - 6.2728 6.2728 0.02 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.6392 10.038 10.027 10.027 10.038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/GYD - 257.95 - 257.95 257.95 1.01 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/HKD 10.1299 10.182 10.178 10.178 10.185 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/HNL 30.759 31.678 31.724 31.678 31.748 0.06 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/HRK 8.2708 8.4595 8.464 8.4561 8.4662 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/HTG 88.998 101.821 101.716 101.716 101.821 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/HUF 360.32 363.7 364 363.7 364.3 0.80 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
GBP/IDR 18467.9 18396 18389 18389 18427 29.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/INR 90.094 92.1762 92.2182 92.1708 92.258 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/IQD 1499.3 1503.9 - 1503.9 1503.9 5.60 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 136.84 155.13 - 155.13 155.13 0.67 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/JMD 173.32 165.66 - 165.66 165.66 0.76 0.46% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/JOD 0.9124 0.9175 - 0.9175 0.9175 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KES 128.1 129.8 - 129.8 129.8 0.10 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۱۲
GBP/KMF - 556.9117 556.75 556.75 556.9117 2.10 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۳۹
GBP/KRW 1441.8 1454.4 1452.5 1452.5 1455.8 1.60 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KWD 0.3904 0.3924 0.3925 0.3907 0.3925 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KYD - 1.0514 - 1.0514 1.0514 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/KZT 460.7 484.01 - 484.01 484.01 1.91 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/LBP 1899 1901.2 1898.5 1898.5 1901.2 1.50 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۵۱
GBP/LFX - 2.6168 2.6161 2.6161 2.6182 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/LKR 202.41 233.94 234.01 233.94 234.29 0.53 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۸
GBP/LRD - 204.7 - 204.7 204.7 2.12 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/LSL - 17.415 - 17.415 17.415 0.04 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LYD - 1.7523 - 1.7523 1.7523 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/MAD 11.89 12.051 12.054 11.997 12.058 0.06 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/MDL - 21.809 - 21.809 21.809 0.08 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/MKD - 69.695 69.699 69.191 69.704 0.54 0.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
GBP/MOP - 10.186 - 10.186 10.186 0.04 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/MUR 42.868 42.595 42.567 42.567 42.626 0.04 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/MVR - 19.864 - 19.864 19.864 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۶
GBP/MWK 928.38 924.6 924.4 920.1 924.6 5.30 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۵۱
GBP/MXN 24.416 24.651 24.652 24.647 24.692 0.07 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/MYR 5.2852 5.3316 5.3291 5.3291 5.3388 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
GBP/NAD 18.57 18.77 - 18.76 18.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/NGN 465.82 470.96 470.39 470.39 472.12 0.93 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/NIO 40.975 42.269 42.253 42.253 42.279 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/NOK 10.8383 11.091 11.0978 11.091 11.1026 0.02 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
GBP/NPR 141.644 144.37 - 144.37 144.37 0.08 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/OMR 0.4954 0.4982 0.4983 0.4963 0.4983 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/PAB 1.2569 1.2606 - 1.2606 1.2606 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/PEN 4.2508 4.3132 4.315 4.3132 4.3279 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
GBP/PGK 4.1669 4.2516 - 4.2516 4.2516 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/PHP 68.758 67.925 67.941 67.9 67.945 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/PKR 157.4 180.4 - 180.4 180.4 0.20 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۶
GBP/PLN 4.783 4.8786 4.8839 4.8786 4.8863 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
GBP/QAR 4.6841 4.6908 - 4.6908 4.6908 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
GBP/RON 5.1728 5.3486 5.3502 5.3367 5.3517 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/RSD - 134.65 134.64 134.64 134.78 0.14 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/RUB 86.818 86.097 86.074 86.074 86.153 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/SAR 4.8363 4.8641 4.8649 4.8581 4.8654 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/SCR 16.429 16.58 16.579 16.56 16.58 0.04 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
GBP/SDG - 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
GBP/SEK 11.7286 11.6972 11.6913 11.6913 11.7136 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/SGD 1.7608 1.7593 1.7582 1.7582 1.7598 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/SOS - 700.42 - 700.42 700.42 2.76 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/SVC - 11.007 - 11.007 11.007 0.04 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/SZL 18.284 17.449 - 17.449 17.449 0.05 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/THB 42.138 41.2 41.1 40.9 41.2 0.40 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۰۹
GBP/TND 3.54 3.7882 3.7772 3.7624 3.7882 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/TRY 7.8275 6.937 6.9339 6.925 6.9456 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/TTD 8.491 8.586 - 8.586 8.586 0.03 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
GBP/TWD 39.534 40.033 40.021 40.021 40.039 0.03 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/TZS 2882.1 2979 2968 2953 2979 21.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵
GBP/UAH 35.236 35.794 - 35.794 35.794 0.13 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
GBP/UGX 4783.1 4737 - 4737 4737 32.00 0.68% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
GBP/UYU - 41.446 - 41.446 41.446 0.18 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
GBP/UZS - 10373.4 - 10371.7 10373.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۱۱
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/VND 29445.8 29446 - 29446 29446 109.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
GBP/XAF 731.33 741.58 - 741.58 741.58 1.31 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/XCD 3.4693 3.4888 3.4881 3.4881 3.4908 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
GBP/XOF 731.37 741.63 - 741.63 741.63 1.35 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/XPF 132.97 135.87 135.92 135.87 136.11 0.25 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/YER - 324.51 324.36 324.36 324.71 0.30 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/ZAR 18.5761 17.7937 17.7954 17.7937 17.8133 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.28 - 15.28 15.28 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
GHS/GBP - 0.158 - 0.158 0.158 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.0996 0.0997 0.0996 0.0997 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۱
HKD/GBP 0.0987 0.0983 0.0982 0.0982 0.0983 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HNL/GBP - 0.0316 - 0.0316 0.0316 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
HTG/GBP - 0.0098 - 0.0098 0.0098 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۱
IDR/GBP 0.0053 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
INR/GBP 0.0111 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
IQD/GBP - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
ISK/GBP - 0.0064 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۴:۱۸
JMD/GBP - 0.0059 - 0.0059 0.0059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۵۷
JOD/GBP 1.0916 1.0925 - 1.0922 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/GBP 0.007 0.007 - 0.007 0.007 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
KRW/GBP 0.0007 0.0686 0.0687 0.0686 0.0687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۳۶
KWD/GBP 2.5468 2.534 2.5327 2.5327 2.534 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
KYD/GBP - 0.9119 - 0.9119 0.9119 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
KZT/GBP - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۴
LRD/GBP - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 2.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
LSL/GBP - 0.0558 - 0.0558 0.0558 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
LYD/GBP - 0.5494 - 0.5494 0.5494 0.00 0.58% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
MAD/GBP - 0.0785 0.0789 0.0785 0.0789 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۰۶
MDL/GBP - 0.0445 - 0.0445 0.0445 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.0141 - 0.0141 0.0141 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۲۱
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0218 0.0217 0.0217 0.0218 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
MWK/GBP - 0.0011 0.001 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
MXN/GBP 0.0409 0.0406 0.0405 0.0405 0.0406 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
MYR/GBP - 0.1872 0.1875 0.1872 0.1875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
NGN/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۰۶
NIO/GBP - 0.0237 0.0236 0.0236 0.0237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۶
NOK/GBP 0.0922 0.0901 0.09 0.09 0.0901 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
NPR/GBP - 0.0068 - 0.0068 0.0068 0.00 1.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
NZD/GBP 0.5195 0.5209 0.5214 0.5204 0.5214 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
OMR/GBP 2.005 1.9939 1.9933 1.9931 2.0008 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PEN/GBP - 0.2318 0.2317 0.2316 0.2318 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
PGK/GBP - 0.2256 - 0.2256 0.2256 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
PHP/GBP - 0.0147 0.0146 0.0146 0.0147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PKR/GBP - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۶
PLN/GBP 0.2089 0.2047 0.2046 0.2044 0.2047 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
QAR/GBP - 0.2131 - 0.2131 0.2131 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
RON/GBP - 0.1868 0.1867 0.1867 0.1869 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
RSD/GBP - 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 1.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۹
RUB/GBP 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۴۵
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰
SAR/GBP 0.2066 0.2066 - 0.2065 0.2068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SCR/GBP - 0.053 - 0.053 0.053 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۶
SDG/GBP - 0.0163 - 0.0163 0.0163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۵:۰۹
SEK/GBP 0.0852 0.0855 0.0854 0.0853 0.0855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
SGD/GBP 0.5674 0.5683 0.5686 0.5676 0.5686 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۵
SVC/GBP - 0.0866 - 0.0866 0.0866 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
SZL/GBP - 0.0559 - 0.0559 0.0559 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
THB/GBP - 0.0243 0.0242 0.0242 0.0243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۷
TND/GBP 0.2816 0.2583 0.2588 0.2583 0.2599 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵
TRY/GBP 0.1275 0.1275 - 0.1274 0.1281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TTD/GBP - 0.112 - 0.112 0.112 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
TWD/GBP 0.0253 0.025 0.0249 0.0249 0.025 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۴
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0234 - 0.0234 0.0234 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VND/GBP - 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۹
XAG/GBP - 11.94 - 11.94 11.94 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۵۴
XAU/GBP - 994.2 994.1 993.9 994.3 0.40 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
XCD/GBP - 0.2836 0.2837 0.2835 0.2837 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
XPD/GBP - 1074.77 1072.98 1070.99 1074.77 8.77 0.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
XPF/GBP - 0.0073 - 0.0073 0.0073 0.00 1.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۵۷
XPT/GBP - 622.72 621.91 621.91 622.84 0.86 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
YER/GBP - 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۰:۰۹
ZAR/GBP 0.0538 0.0562 - 0.0562 0.0562 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
پوند / دلار 1.2991 1.2993 1.2991 1.297 1.2996 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۴۹
یورو / پوند 0.897 0.8777 0.8779 0.8767 0.8779 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
پوند / ین ژاپن 142.13 141.948 141.822 141.648 141.948 0.17 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.7231 1.7224 1.7224 1.7239 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.29 1.2894 1.2894 1.2904 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
دلار / پوند انگلیس 0.7696 0.7698 0.7699 0.7697 0.7711 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۴۹
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.8041 1.8064 1.8034 1.8064 0.01 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.9191 1.917 1.917 1.9208 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹