شاخص یاب
بریتانیا بریتانیا
بریتانیا
بریتانیا

پوند / دلار

1.2824
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ آبان ۱۳۹۷
ساعت 09:20:11
0 (0.56%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.96%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت 18:01:21
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (4.35%)
تغییر ۶ ماهه
22 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE 350

18,589
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ آبان ۱۳۹۷
ساعت 20:34:26
1,855 (9.07%)
تغییر ۳ ماهه
2,401 (11.44%)
تغییر ۶ ماهه
1,209 (6.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی بریتانیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/GBP 0.2109 0.212 - 0.212 0.212 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
AFN/GBP - 0.0102 - 0.0102 0.0102 0.00 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
ALL/GBP - 0.007 - 0.007 0.007 0.00 1.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
ANG/GBP - 0.4314 - 0.4314 0.4314 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
ARS/GBP 0.0258 0.0217 0.0216 0.0216 0.0217 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۱۸
AUD/GBP 0.5703 0.5697 0.5702 0.5692 0.5704 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۱۲
AWG/GBP - 0.4292 - 0.4292 0.4292 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۱۸
BAM/GBP - 0.4523 - 0.4523 0.4523 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BBD/GBP - 0.3846 - 0.3846 0.3846 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
BDT/GBP - 0.0092 - 0.0092 0.0092 0.00 1.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BMD/GBP - 0.7779 0.7775 0.7769 0.7779 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۵
BND/GBP 0.5673 0.3309 - 0.3309 0.3309 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
BOB/GBP - 0.1107 - 0.1107 0.1107 0.00 0.45% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BRL/GBP 0.1913 0.1913 0.1914 0.1913 0.1926 0.00 0.73% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BSD/GBP 0.7738 0.7799 - 0.7799 0.7799 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
BTC/GBP - 4341.91 4352.1 4341.91 4411.98 66.52 1.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
BTN/GBP - 0.0108 - 0.0108 0.0108 0.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۵:۳۰
BWP/GBP - 0.0725 - 0.0725 0.0725 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
CAD/GBP 0.5942 0.5923 0.592 0.5919 0.5925 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
CDF/GBP - 0.00045 - 0.00045 0.00045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
CHF/GBP 0.7872 0.7794 0.7789 0.7779 0.7796 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
CLP/GBP - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۹:۳۰
CNY/GBP 0.1131 0.1122 0.1123 0.1122 0.1131 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۶
CRC/GBP - 0.0013 - 0.0012 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
CVE/GBP - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
CYP/GBP - 0.0171 - 0.0171 0.0171 0.00 1.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۲:۰۰
DJF/GBP - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۴۵
DKK/GBP 0.1203 0.1191 0.1192 0.119 0.1192 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
DOP/GBP - 0.0156 - 0.0156 0.0156 0.00 0.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۰:۵۴
EGP/GBP 0.0434 0.0434 0.0433 0.0433 0.0434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ETB/GBP - 0.0279 - 0.0279 0.0279 0.00 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
FJD/GBP - 0.3678 - 0.3678 0.3678 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/AED 4.739 4.7136 - 4.7136 4.7136 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/AFN - 95.885 - 95.885 95.885 0.50 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/ALL 137.19 137.23 - 137.23 137.23 0.71 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/ANG - 2.2058 - 2.2058 2.2058 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/ARS 38.695 45.9095 45.9231 45.8804 45.9289 0.17 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۵
GBP/AWG - 2.304 - 2.304 2.304 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۱۸
GBP/BAM - 2.1884 - 2.1884 2.1884 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BBD 2.5155 2.4875 - 2.4875 2.4875 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/BDT 105.65 104.73 - 104.73 104.73 0.55 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BGN 2.1723 2.1887 - 2.1887 2.1887 0.01 0.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BHD 0.4834 0.4658 - 0.4658 0.4658 0.01 3.05% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/BIF 2241.3 2240.4 - 2240.4 2240.4 11.60 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BMD - 1.2852 1.2857 1.2852 1.2869 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۵
GBP/BND 1.7614 1.018 - 1.018 1.018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
GBP/BOB - 8.5802 - 8.5802 8.5802 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BRL 5.2247 4.7977 4.8028 4.7977 4.8037 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BSD 1.2768 1.2665 - 1.2665 1.2665 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/BTN - 90.486 - 90.486 90.486 0.26 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/BWP 13.546 13.435 - 13.435 13.435 0.07 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/BYN 2.6191 2.6303 2.6309 2.63 2.6432 0.01 0.44% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
GBP/BZD - 2.5124 - 2.5124 2.5124 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/CLP 856.93 859.94 860.59 859.94 860.7 0.66 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/CNH - 8.895 8.901 8.878 8.904 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/CNY 8.8265 8.903 8.9 8.783 8.903 0.02 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۹
GBP/COP 3840.4 4008.7 - 4008.7 4008.7 21.10 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/CRC 729.07 772.92 773.51 772.51 773.51 5.71 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/CUP - 1.2406 - 1.2406 1.2406 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/CVE - 124.02 - 124.02 124.02 0.65 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/CZK 28.6659 29.225 29.221 29.174 29.225 0.05 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/DJF 223.67 221.8 - 221.8 221.8 1.16 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/DKK 8.3133 8.396 8.398 8.388 8.398 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/DOP 64.078 63.967 64.016 63.928 64.016 0.46 0.71% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/DZD 152.92 148.96 - 148.96 148.96 2.11 1.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/EGP 23.037 22.9836 22.9868 22.6489 22.9868 0.04 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/ETB 35.165 35.298 - 35.298 35.298 0.18 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/EUR 1.1146 1.1251 1.1252 1.1242 1.1252 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/FJD 2.6935 2.6904 - 2.6904 2.6904 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/GHS - 6.117 - 6.117 6.117 0.03 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/GMD 60.866 62.591 - 62.591 62.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/GTQ 9.6392 9.826 9.831 9.82 9.831 0.07 0.72% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/GYD - 255.26 - 255.26 255.26 1.35 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/HKD 10.1299 10.043 10.051 10.04 10.051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/HNL 30.759 30.808 30.833 30.789 30.833 0.39 1.28% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/HRK 8.2708 8.3537 - 8.3537 8.3537 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/HTG 88.998 92.317 92.387 92.281 92.387 0.70 0.75% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/HUF 360.32 361.7 361.8 361 361.8 0.60 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/IDR 18467.9 18771 18777 18354 18777 69.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/INR 90.094 92.3682 92.551 92.1312 92.551 0.28 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/IQD 1499.3 1486.8 - 1486.8 1486.8 7.80 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/IRR 19456 20077 - 20077.0 20077.0 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/ISK 136.84 158.5 - 158.5 158.5 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۲۱
GBP/JMD 173.32 158.46 - 158.46 158.46 0.83 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/JOD 0.9124 0.9075 - 0.9075 0.9075 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KES 128.1 129.6 - 129.6 129.6 0.20 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KMF - 559.45 - 559.45 559.45 6.00 1.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۳۰
GBP/KRW 1441.8 1441.5 1442.4 1438.1 1442.4 4.50 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/KWD 0.3904 0.3754 - 0.3754 0.3754 0.01 3.65% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KYD - 1.0395 - 1.0395 1.0395 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KZT 460.7 467.71 - 467.71 467.71 2.44 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/LBP 1899 1883.1 - 1883.1 1883.1 9.70 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/LFX - 2.5952 2.5962 2.5947 2.5962 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/LKR 202.41 221.29 - 221.29 221.29 4.97 2.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/LRD - 200.06 - 200.06 200.06 1.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/LSL - 17.861 - 17.861 17.861 0.09 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/LTL 4.4496 4.4496 - 4.4496 4.4496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GBP/LYD - 1.7449 - 1.7449 1.7449 0.01 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/MAD 11.89 11.752 - 11.752 11.752 0.09 0.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/MDL - 21.472 - 21.472 21.472 0.11 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/MKD - 68.827 - 68.827 68.827 0.04 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/MOP - 10.055 - 10.055 10.055 0.05 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/MUR 42.868 43.305 43.311 43.305 43.311 0.43 0.99% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۱۵
GBP/MVR - 19.5415 19.546 19.5415 19.546 0.10 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۴۸
GBP/MWK 928.38 925.4 - 925.4 925.4 2.50 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/MXN 24.416 25.909 25.891 25.851 25.909 0.07 0.26% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۵
GBP/MYR 5.2852 5.3727 5.3755 5.3686 5.3782 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۱
GBP/NAD 18.57 18.77 18.76 18.76 18.77 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/NGN 465.82 467.74 467.88 467.74 467.93 0.19 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۱۸
GBP/NIO 40.975 41.214 41.169 41.169 41.214 0.17 0.40% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۱۵
GBP/NOK 10.8383 10.8314 10.8323 10.8182 10.8323 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۵
GBP/NPR 141.644 144.66 - 144.66 144.66 0.76 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
GBP/OMR 0.4954 0.4928 - 0.4928 0.4928 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
GBP/PAB 1.2569 1.2462 - 1.2462 1.2462 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
GBP/PEN 4.2508 4.306 4.3079 4.3053 4.3103 0.02 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۱
GBP/PGK 4.1669 4.2034 - 4.2034 4.2034 0.02 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
GBP/PHP 68.758 67.354 - 67.354 67.354 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
GBP/PKR 157.4 172.3 172.1 172 172.3 1.40 0.81% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۱۲
GBP/PLN 4.783 4.8527 4.8533 4.8441 4.8533 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۱
GBP/QAR 4.6841 4.6625 4.6615 4.6589 4.6625 0.05 1.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۰:۵۴
GBP/RON 5.1728 5.1341 - 5.1341 5.1341 0.11 2.18% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
GBP/RSD - 131.6 - 131.6 131.6 1.13 0.86% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
GBP/RUB 86.818 84.7 84.666 84.643 84.782 0.07 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۱
GBP/SAR 4.8363 4.8134 - 4.8134 4.8134 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
GBP/SCR 16.429 16.433 - 16.433 16.433 0.03 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
GBP/SDG - 23.676 - 23.676 23.676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ساعت ۴:۴۲
GBP/SEK 11.7286 11.5615 11.5654 11.5483 11.5658 0.02 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
GBP/SGD 1.7608 1.7623 1.7631 1.7603 1.7631 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
GBP/SOS - 692.21 - 692.21 692.21 3.59 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
GBP/SVC - 10.881 - 10.881 10.881 0.06 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GBP/SZL 18.284 17.895 - 17.895 17.895 0.09 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
GBP/THB 42.138 42.3 42.2 42.2 42.3 0.20 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/TND 3.54 3.6945 - 3.6945 3.6945 0.02 0.62% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/TRY 7.8275 6.8631 6.8574 6.8464 6.8631 0.04 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/TTD 8.491 8.42 - 8.42 8.42 0.04 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/TWD 39.534 39.68 39.673 39.519 39.68 0.20 0.51% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/TZS 2882.1 2890 - 2890 2890 64.00 2.21% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/UAH 35.236 35.037 - 35.037 35.037 0.18 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/UGX 4783.1 4711 - 4711 4711 25.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/UYU - 41.054 - 41.054 41.054 0.21 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/UZS - 10373.4 - 10371.7 10373.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۲:۱۱
GBP/VEF - 81.77 - 81.77 81.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ ساعت ۱۶:۴۵
GBP/VND 29445.8 29250 - 29250 29250 153.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/XAF 731.33 737.83 - 737.83 737.83 3.80 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/XCD 3.4693 3.4489 3.4508 3.4489 3.4533 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
GBP/XOF 731.37 737.79 - 737.79 737.79 3.84 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/XPF 132.97 134.14 134.12 134 134.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۳۶
GBP/YER - 320.75 321.05 320.75 321.17 0.07 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
GBP/ZAR 18.5761 18.0008 17.988 17.8365 18.0008 0.08 0.46% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.038 - 15.038 15.038 0.08 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GHS/GBP - 0.162 - 0.162 0.162 0.00 0.56% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
GNF/GBP - 8.0E-5 - 8.0E-5 8.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
GTQ/GBP - 0.1018 0.1017 0.1017 0.1019 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۱
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
HKD/GBP 0.0987 0.0995 0.0994 0.0994 0.0995 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۳۶
HNL/GBP - 0.0324 0.0325 0.0324 0.0325 0.00 1.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
HTG/GBP - 0.0108 0.0107 0.0107 0.0108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۲۱
IDR/GBP 0.0054 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 1.89% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۲۷
INR/GBP 0.0111 0.0108 0.0109 0.0108 0.0109 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۶
IQD/GBP - 0.0006 - 0.0006 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ساعت ۱۶:۰۶
ISK/GBP - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
JMD/GBP - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
JOD/GBP 1.0916 1.0925 1.0922 1.0922 1.0932 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/GBP 0.007 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
KHR/GBP - 0.00018 - 0.00018 0.00018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
KMF/GBP - 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
KRW/GBP 0.0007 0.0694 0.0693 0.0692 0.0694 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
KWD/GBP 2.5468 2.4988 - 2.4988 2.4988 0.06 2.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
KYD/GBP - 0.9221 - 0.9221 0.9221 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۳۰
KZT/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۵:۵۷
LAK/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
LKR/GBP - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 2.33% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
LRD/GBP - 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 2.08% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
LSL/GBP - 0.0544 - 0.0544 0.0544 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۸
LYD/GBP - 0.5518 - 0.5518 0.5518 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
MAD/GBP - 0.0799 0.0798 0.0795 0.08 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۳:۱۲
MDL/GBP - 0.0452 - 0.0452 0.0452 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۱۵
MGA/GBP - 0.00022 - 0.00022 0.00022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
MKD/GBP - 0.0143 - 0.0141 0.0143 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۵:۳۳
MMK/GBP - 0.0005 - 0.0005 0.0005 0.00 20.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۶:۳۰
MUR/GBP - 0.0218 - 0.0218 0.0218 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۱۵
MWK/GBP - 0.0011 - 0.001 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۱:۴۸
MXN/GBP 0.0409 0.0386 0.0387 0.0386 0.0387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
MYR/GBP - 0.1871 0.1872 0.187 0.1872 0.00 0.54% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۴۸
NGN/GBP - 0.0021 - 0.0021 0.0021 0.00 4.76% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۱۵
NIO/GBP - 0.0243 - 0.0243 0.0243 0.00 0.41% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۱۸
NOK/GBP 0.0922 0.0923 0.0924 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۳:۱۵
NPR/GBP - 0.0067 - 0.0067 0.0067 0.00 1.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۶:۱۵
NZD/GBP 0.5195 0.5337 0.535 0.5337 0.5352 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۱۸
OMR/GBP 2.005 2.0155 - 2.0155 2.0155 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۶:۱۸
PEN/GBP - 0.2322 0.2321 0.2319 0.2322 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۱
PGK/GBP - 0.2281 - 0.2281 0.2281 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
PHP/GBP - 0.0148 0.0147 0.0147 0.0148 0.00 0.68% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۲۴
PKR/GBP - 0.0058 - 0.0057 0.0058 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۴:۳۰
PLN/GBP 0.2089 0.2059 0.2058 0.2054 0.2061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
QAR/GBP - 0.2144 0.2145 0.2144 0.2146 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۸:۲۴
RON/GBP - 0.1866 - 0.1866 0.1866 0.00 2.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
RSD/GBP - 0.0075 - 0.0074 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
RUB/GBP 0.0115 0.0118 0.0119 0.0117 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۱:۴۲
RWF/GBP - 0.0009 - 0.0009 0.0009 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۱۶:۰۰
SAR/GBP 0.2066 0.2066 0.2065 0.2065 0.2068 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SCR/GBP - 0.0535 - 0.0535 0.0535 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
SDG/GBP - 0.0165 - 0.0165 0.0165 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
SEK/GBP 0.0852 0.0865 0.0863 0.0863 0.0865 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۳۶
SGD/GBP 0.5674 0.5673 0.567 0.5662 0.5676 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
SLL/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
SOS/GBP - 0.0013 - 0.0013 0.0013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۴:۴۵
SVC/GBP - 0.0876 - 0.0876 0.0876 0.00 0.57% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۲۴
SZL/GBP - 0.0545 - 0.0545 0.0545 0.00 0.55% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
THB/GBP - 0.0238 - 0.0238 0.0238 0.00 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
TND/GBP 0.2816 0.2681 - 0.2681 0.2681 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
TRY/GBP 0.1275 0.1275 0.1274 0.1274 0.1281 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TTD/GBP - 0.1142 - 0.1142 0.1142 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
TWD/GBP 0.0253 0.0254 0.0253 0.0252 0.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۲۱:۲۴
TZS/GBP - 0.00032 - 0.00032 0.00032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
UGX/GBP - 0.0002 - 0.0002 0.0002 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ساعت ۰:۰۰
UYU/GBP - 0.0236 - 0.0236 0.0236 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
UZS/GBP - 9.0E-5 - 9.0E-5 9.0E-5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
VEF/GBP 0.0066 0.3143 - 0.3143 0.3143 0.31 4662.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۵۱
VND/GBP - 0.0033 - 0.0033 0.0033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۲۲:۱۸
XAG/GBP - 11.19 11.2 11.19 11.21 0.03 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۶
XAU/GBP - 950.4 950.8 950.4 952.1 1.10 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۱
XCD/GBP - 0.2869 0.2867 0.2865 0.2869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۲۷
XPD/GBP - 915.83 916.04 913.89 916.04 3.80 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۱
XPF/GBP - 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 2.74% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲:۲۱
XPT/GBP - 656.04 657.04 656.04 657.96 1.63 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۱
YER/GBP - 0.0031 - 0.0031 0.0031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ ساعت ۲۱:۲۴
ZAR/GBP 0.0538 0.0555 0.0556 0.0555 0.0556 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۵۴
پوند / دلار 1.2821 1.2824 1.2825 1.2823 1.2853 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۲۰
یورو / پوند 0.897 0.8886 0.8889 0.888 0.8893 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۷:۳۹
پوند / ین ژاپن 142.13 144.58 144.681 144.57 144.791 0.14 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
پوند / دلار کانادا 1.6825 1.6881 1.6889 1.6873 1.6891 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
پوند / فرانک سوییس 1.27 1.2828 1.2836 1.2824 1.2836 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۴۵
دلار / پوند انگلیس 0.7799 0.7799 0.78 0.778 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۹:۱۶
پوند / دلار استرالیا 1.7531 1.7551 1.7549 1.7528 1.7551 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۱۸
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.8729 1.869 1.8678 1.8729 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۸:۱۸