شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.2041
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:51:12
0 (1.50%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 5.5502 - 5.5483 5.5502 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/GHS - 6.317 - 6.317 6.317 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
GHS/EUR 0.1823 0.1786 - 0.1786 0.1789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
GHS/GBP - 0.1569 - 0.1569 0.1569 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
GHS/ZAR - 2.8004 - 2.8004 2.8004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
ZAR/GHS - 0.3539 - 0.3539 0.3539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
دلار / سدی غنا 4.9 4.93 - 4.93 4.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۱
سدی غنا / دلار 0.2028 0.2041 - 0.2041 0.2041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۱