کالایاب
شاخص یاب
غنا غنا
غنا
غنا

سدی غنا / دلار

0.198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:52:10
0 (3.37%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.94%)
تغییر ۶ ماهه
0 (12.97%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی غنا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GHS 5.4365 5.9135 - 5.9135 5.9135 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
GBP/GHS - 6.8112 - 6.8112 6.8112 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
GHS/EUR 0.1823 0.1677 - 0.1677 0.1677 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
GHS/GBP - 0.1456 - 0.1456 0.1456 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
GHS/ZAR - 2.7223 - 2.7223 2.7223 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
ZAR/GHS - 0.3644 - 0.3644 0.3644 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
دلار / سدی غنا 5.05 5.15 - 5.15 5.219 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۵۲
سدی غنا / دلار 0.1942 0.198 - 0.1971 0.198 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۵۲