شاخص یاب
گویان گویان
گویان
گویان

GYD/USD

0.0046
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۳ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 04:41:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی گویان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/GYD - 227.7208 227.68 227.68 227.7208 1.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/GYD - 257.95 - 257.95 257.95 1.01 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
GYD/GBP - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۱
GYD/USD - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۴:۴۱
USD/GYD - 200.12 - 200.12 200.12 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱