شاخص یاب
مجارستان مجارستان
مجارستان
مجارستان

فورینت مجارستان / دلار

0.0036
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:31:11
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

8,500
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
581 (7.34%)
تغییر ۳ ماهه
380 (4.68%)
تغییر ۶ ماهه
8,500 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Hungary

3,949
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:34:09
258 (7.00%)
تغییر ۳ ماهه
118 (3.08%)
تغییر ۶ ماهه
327 (7.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مجارستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/HUF 76.05 76.14 - 76.08 76.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/HUF 9.32 7.171 - 7.141 7.177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴:۰۰
AUD/HUF 205.635 200.27 200.48 200.27 200.48 0.13 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
BRL/HUF 68.98 69.05 - 69.04 69.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/HUF 214.25 210.96 210.67 210.67 210.96 0.38 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
CHF/HUF 283.66 280.9 280.965 280.659 280.965 0.25 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
CNY/HUF 40.8 40.84 - 40.81 40.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/HUF 12.5687 12.5822 - 12.5659 12.5845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/HUF 43.341 42.568 42.577 42.541 42.577 0.03 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
EUR/HUF 323.464 317.807 317.795 317.579 317.807 0.24 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
GBP/HUF 360.32 360 360.1 359.4 360.1 0.50 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
HKD/HUF 35.59 35.63 - 35.6 35.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ARS - 0.1393 - 0.1392 0.1398 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ساعت ۱۳:۳۹
HUF/CAD - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 2.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
HUF/CHF - 0.0036 - 0.0036 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
HUF/CLP 2.3738 2.3774 - 2.3764 2.4233 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/DKK - 0.0235 - 0.0233 0.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۴۵
HUF/EUR 0.0031 0.0032 - 0.0031 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ISK 0.3827 0.3849 - 0.3848 0.3853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/JMD 0.4805 0.4916 - 0.4915 0.4943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/JPY 0.394 0.3912 0.3914 0.3912 0.3916 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
HUF/KES 0.3576 0.3647 - 0.3646 0.3676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/LBP 5.2646 5.5118 - 5.4296 5.5126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/LKR 0.5611 0.5828 - 0.5746 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/NPR 0.3927 0.4032 - 0.403 0.4054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/PHP 0.1908 0.1911 - 0.1911 0.1915 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/PLN - 0.0135 - 0.0135 0.0135 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
HUF/RUB 0.2407 0.2407 - 0.2405 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/XAF 2.0274 2.0274 - 2.0271 2.0386 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/XOF 2.0274 2.0274 - 2.0271 2.0837 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
HUF/ZAR - 0.0494 - 0.0494 0.0494 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/HUF 2.604 2.6068 - 2.6042 2.6072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/HUF 2.5364 2.5391 - 2.5297 2.5418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/HUF 33.26 33.29 - 33.27 33.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
NZD/HUF 187.336 188.39 188.42 188.33 188.43 0.06 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
PHP/HUF 5.2352 5.2409 - 5.2338 5.2427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 74.13 74.085 74.085 74.13 0.10 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
RUB/HUF 4.1528 4.1573 - 4.1542 4.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/HUF 74.48 74.56 - 74.51 74.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/HUF 45.96 46.01 - 45.99 46.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/HUF 2.4 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/HUF 19.4 20.19 20.182 20.182 20.19 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
دلار / فورینت مجارستان 279.67 280.07 280.1 279.68 280.19 0.41 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲
فورینت مجارستان / دلار 0.0036 0.0036 - 0.0035 0.0036 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۳۱