شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:31:10
0 (7.58%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.90%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.33%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

431,454
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
25,727 (6.34%)
تغییر ۳ ماهه
17,527 (4.23%)
تغییر ۶ ماهه
431,454 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,543
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:48
431 (13.84%)
تغییر ۳ ماهه
471 (15.32%)
تغییر ۶ ماهه
29 (0.81%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 10144.3 10149.2 10144.3 10151.5 15.30 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 51753124 51740212 51740212 51797828 110184.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۷
CAD/IDR 10975.3 10683 10673.8 10666.9 10683 14.80 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CHF/IDR 14539.9 14226.4 14224.7 14223.8 14226.4 0.10 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2088 - 2088 2089 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 15957.62 - 15936.2 15957.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۹:۱۵
GBP/IDR 18467.9 18232 18236 18224 18241 38.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
HKD/IDR 1823.1 1804.4 1805.8 1804.4 1807.4 3.70 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 1.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
IDR/CAD 0.8986 0.9355 0.9364 0.9355 0.9364 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
IDR/CHF 0.0068 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۳:۲۴
IDR/CNY 0.0471 0.0478 - 0.0476 0.0478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۹
IDR/EUR 0.0059 0.0062 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۲۴
IDR/GBP 0.0053 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۳:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.005 0.0051 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۲۷
IDR/JPY 0.7589 0.7754 0.7747 0.7747 0.7754 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
IDR/KRW 7.6997 7.92 7.917 7.917 7.93 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
IDR/MYR - 0.0289 0.029 0.0289 0.029 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
IDR/NZD - 0.0105 - 0.0105 0.0105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
IDR/SGD - 0.0096 - 0.0096 0.0096 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵
IDR/THB 0.2248 0.224 0.2238 0.2238 0.224 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
IDR/TWD 0.2046 0.2123 - 0.2114 0.2123 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۹
IDR/ZAR - 0.0975 0.0976 0.0975 0.0977 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 128.92 129.05 128.92 129.06 0.16 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
KRW/IDR 12.795 12.568 12.5844 12.568 12.5844 0.02 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3437.4 - 3437.4 3437.4 0.50 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 9537.2 9549 9537.2 9551.1 18.30 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10416.1 10424.6 10416.1 10425.6 9.80 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
THB/IDR 438.29 445.81 446.334 445.81 446.334 0.22 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 457.56 - 457.56 457.56 0.05 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2175.85 2173.95 2173.95 2179.74 3.73 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
XAU/IDR - 181739.9 182065.8 181648.2 182065.8 528.60 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
ZAR/IDR 993.84 1022.8 1023.9 1022.5 1023.9 0.50 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
دلار / روپیه اندونزی 14170 14180 - 14160 14200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۰
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۱