کالایاب
شاخص یاب
اندونزی اندونزی
اندونزی
اندونزی

روپیه اندونزی / دلار

0.0071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:47:18
0 (2.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.97%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.74%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

442,987
قیمت روز
597 (0.13%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:59
37,260 (9.18%)
تغییر ۳ ماهه
37,260 (9.18%)
تغییر ۶ ماهه
442,987 (0.00%)
نوسان سالیانه

IDX Kompas 100

3,420
قیمت روز
74 (2.17%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:35:22
50 (1.48%)
تغییر ۳ ماهه
295 (9.44%)
تغییر ۶ ماهه
71 (2.13%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اندونزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/IDR 3957.86 3961.67 - 3961.67 3971.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/IDR 484.94 485.41 - 485.24 486.53 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/IDR 10533.9 9981.3 9956.5 10029.7 9981.3 91.50 0.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۶
BRL/IDR 3589.67 3593.13 - 3593.09 3624.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/IDR - 56599692 56961700 56302220 56989508 419736.00 0.74% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
CAD/IDR 10975.3 10445.9 10434.6 10430.3 10584.3 119.70 1.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/IDR 14539.9 14071.1 14072.6 14066.7 14287 217.60 1.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
CLP/IDR 21.89 21.92 - 21.87 21.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CNH/IDR - 2110 - 2110 2110 10.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
CNY/IDR 2123.14 2125.19 - 2125.19 2130.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/IDR 2256.75 2258.93 - 2258.38 2263.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/IDR 16569.4 16017.93 16038 16017.93 16038 221.19 1.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/IDR 18467.9 18763 18776 18575 18776 68.00 0.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
HKD/IDR 1823.1 1807.7 1807 1800.4 1807.7 0.80 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
HUF/IDR 52.01 52.06 - 52.05 52.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/AUD 0.0094 0.0099 - 0.0099 0.0099 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۳۶
IDR/CAD 0.8986 0.9433 0.9446 0.9433 0.9457 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
IDR/CHF 0.0068 0.007 - 0.007 0.007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۴۲
IDR/CNY 0.0471 0.0473 - 0.047 0.0475 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۴۵
IDR/EUR 0.0059 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۱:۴۵
IDR/GBP 0.0053 0.0053 - 0.0053 0.0053 0.00 1.89% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۰۳
IDR/HKD - 0.0006 - 0.0005 0.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۲۳:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0049 0.005 0.0049 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۵:۵۷
IDR/JPY 0.7589 0.7788 0.7777 0.7753 0.7788 0.00 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
IDR/KRW 7.6997 7.982 7.992 7.973 7.995 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
IDR/MYR - 0.0287 - 0.0284 0.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۳:۳۹
IDR/NZD - 0.0102 - 0.0102 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۴۵
IDR/SGD - 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۸:۳۶
IDR/THB 0.2248 0.2227 0.2232 0.2222 0.2232 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
IDR/TWD 0.2046 0.2113 0.2112 0.2112 0.2113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۳
IDR/ZAR - 0.1015 0.1017 0.1008 0.1017 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 126.52 126.69 126.52 128.93 2.41 1.90% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
KRW/IDR 12.795 12.3286 12.3372 12.3286 12.5176 0.11 0.92% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/IDR 3509.6 3433.2 3435.1 3433.2 3485.9 47.60 1.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
NOK/IDR 1735.76 1736.01 - 1732.65 1737.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/IDR 9597.1 9668.4 9640.3 9640.3 9801.8 125.30 1.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
PHP/IDR 273.23 273.27 - 272.55 273.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 - 216.32 216.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/IDR 3876.18 3879.91 - 3879.91 3890.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10358.4 10343.9 10343.9 10503 135.40 1.31% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
THB/IDR 438.29 442.187 441.5 441.5 449.62 6.25 1.41% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
TRY/IDR 2391.91 2394.21 - 2393.9 2410.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/IDR 468.43 458.61 459.12 458.61 459.67 5.58 1.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
VEF/IDR 0.59 0.59 - 0.59 0.59 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/IDR - 2194 2195.6 2193.32 2204.77 13.39 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
XAU/IDR - 186767 186814.1 186667.7 187660.4 698.20 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
ZAR/IDR 993.84 971.4 969.4 969.4 991 16.80 1.73% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
دلار / روپیه اندونزی 14165 14175 14170 14160 14183 10.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۳۰
روپیه اندونزی / دلار 0.0071 0.0071 0.007 0.007 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۳:۴۷