شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0141
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:27:25
0 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.42%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.19%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:05:58
2 (9.66%)
تغییر ۳ ماهه
3 (18.71%)
تغییر ۶ ماهه
2 (16.35%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 19.335 19.357 19.335 19.36 0.03 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۴
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 51.017 51.012 51.012 51.078 0.07 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 53.464 53.433 53.433 53.482 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CHF/INR 70.909 71.383 71.399 71.383 71.452 0.06 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
CNH/INR - 10.471 - 10.471 10.471 0.02 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
CNY/INR 10.1944 10.472 10.473 10.472 10.478 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
DKK/INR 10.836 10.8388 10.838 10.8338 10.8388 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
EUR/INR 80.807 80.8154 80.8419 80.8154 80.8738 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۶
GBP/INR 90.094 92.2182 92.2315 92.1708 92.258 0.05 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
HKD/INR 8.8893 9.0483 9.0488 9.0483 9.0521 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.005 0.0051 0.005 0.0051 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۳:۲۷
INR/AUD - 0.0196 0.0197 0.0196 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۰۶
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0187 0.0186 0.0186 0.0187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۷
INR/CHF - 0.014 0.0139 0.0139 0.014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۱۵
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0953 - 0.0953 0.0953 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0124 0.0123 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
INR/GBP 0.0111 0.0109 - 0.0109 0.0109 0.00 0.93% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
INR/HKD 0.1124 0.1104 0.1103 0.1099 0.1105 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۲:۳۹
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.539 1.536 1.536 1.539 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 15.763 15.773 15.763 15.781 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0579 - 0.0579 0.0579 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۵۱
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0208 0.0209 0.0207 0.0209 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 1.9651 - 1.9651 1.9651 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.1269 - 0.1269 0.1269 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۵۴
INR/SGD - 0.0191 0.019 0.019 0.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۴:۱۵
INR/THB 0.4671 0.4462 0.4464 0.4461 0.4468 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4219 - 0.4219 0.4219 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.1931 0.193 0.193 0.1931 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۶
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6492 0.6504 0.6492 0.6504 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
KRW/INR 6.2426 6.3362 6.3326 6.3269 6.3362 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 17.262 17.264 17.261 17.272 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NOK/INR 8.3103 8.3062 8.3051 8.3035 8.3065 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
NZD/INR 46.801 48.031 47.96 47.944 48.05 0.08 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.8761 7.875 7.8728 7.8761 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
SGD/INR 51.102 52.35 52.351 52.35 52.392 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
THB/INR 2.1375 2.2384 2.2379 2.2358 2.2384 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3032 2.3033 2.3028 2.3035 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۴
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1100.26 1101.19 1100.26 1101.19 0.32 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
XAU/INR - 91618.4 91685.9 91618.4 91703.4 118.60 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۳۶
ZAR/INR 4.8482 5.175 5.1746 5.1746 5.1797 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
روپیه هند / دلار 0.0141 0.0141 - 0.014 0.0141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۳:۲۷
دلار / روپیه هند 71.031 71.051 71.05 71.01 71.06 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۲