کالایاب
شاخص یاب
هند هند
هند
هند

روپیه هند / دلار

0.0146
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:11:14
0 (2.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.04%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.58%)
نوسان سالیانه

Nifty 100

16
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 14:07:23
0 (0.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.20%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.72%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی هند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/INR 19 18.82 - 18.82 18.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ARS/INR 2.33 2.33 - 2.33 2.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
AUD/INR 51.372 48.832 - 48.805 48.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
BHD/INR 185.1199 185.1729 - 184.9844 185.1759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/INR 17.24 17.24 - 17.23 17.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/INR 53.524 51.612 - 51.612 51.612 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/INR 70.909 68.744 - 68.744 68.744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CNH/INR - 10.318 - 10.318 10.352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
CNY/INR 10.1944 10.266 - 10.265 10.266 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
DKK/INR 10.836 10.4574 - 10.4574 10.4574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
EUR/INR 80.807 78.0073 - 78.0064 78.0073 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۵۷
GBP/INR 90.094 91.6041 - 91.6041 91.6041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
HKD/INR 8.8893 8.7768 - 8.7768 8.7768 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
HUF/INR 0.2497 0.2498 - 0.2497 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/INR 0.0048 0.0049 0.005 0.0049 0.005 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۵:۵۷
INR/AUD - 0.0205 - 0.0204 0.0205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۸:۳۹
INR/BRL 0.058 0.0581 - 0.0578 0.0581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/CAD - 0.0194 - 0.0194 0.0194 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
INR/CHF - 0.0145 - 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
INR/CLP 9.5 9.52 - 9.51 9.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/CNY 0.0979 0.0972 - 0.0966 0.0973 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
INR/CZK 0.3181 0.3187 - 0.3186 0.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/DKK 0.0922 0.0923 - 0.0923 0.0924 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
INR/EGP 0.2555 0.2564 - 0.2563 0.2565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/EUR 0.0124 0.0128 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
INR/GBP 0.0111 0.0109 - 0.0109 0.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
INR/HKD 0.1124 0.1138 - 0.1132 0.1138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
INR/HUF 4.0014 4.0057 - 4.0032 4.0087 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/IDR 208.24 208.44 - 208.44 209.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/JPY 1.5761 1.617 - 1.61 1.617 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
INR/KES 1.4316 1.4603 - 1.4599 1.4713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/KRW 15.991 16.441 - 16.441 16.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
INR/LBP 21.08 22.07 - 21.75 22.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MYR 0.0587 0.0593 - 0.0593 0.0593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
INR/NAD 0.2061 0.2083 - 0.2082 0.2084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۱۲
INR/NOK 0.1203 0.1203 - 0.1203 0.1205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/NPR 1.572 1.6141 - 1.6141 1.6224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/NZD - 0.0211 - 0.0211 0.0211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
INR/PHP 0.7638 0.7649 - 0.7647 0.7666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/PKR 1.7533 2.0178 - 2.0164 2.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
INR/RUB 0.9635 0.9635 - 0.9634 0.9639 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
INR/SEK 0.1302 0.1338 - 0.1338 0.1344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
INR/SGD - 0.0196 - 0.0195 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
INR/THB 0.4671 0.4589 - 0.4587 0.4589 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
INR/TRY 0.0869 0.0872 - 0.0869 0.0875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
INR/TWD 0.425 0.4328 - 0.4328 0.4328 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
INR/XAF 8.117 8.117 - 8.117 8.161 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/XOF 8.117 8.117 - 8.117 8.3417 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
INR/ZAR 0.2062 0.2091 - 0.2091 0.2091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/INR 0.6337 0.6182 - 0.6179 0.6182 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
KRW/INR 6.2426 6.0741 - 6.0741 6.0741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/INR 17.114 16.875 - 16.875 16.875 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
NOK/INR 8.3103 8.078 - 8.078 8.078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
NZD/INR 46.801 47.187 - 47.162 47.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
PHP/INR 1.3082 1.3086 - 1.3071 1.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/INR 1.0377 1.038 - 1.0377 1.0381 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/INR 18.61 18.62 - 18.61 18.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/INR 7.6786 7.4665 - 7.4665 7.4665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
SGD/INR 51.102 50.956 - 50.938 50.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
THB/INR 2.1375 2.176 - 2.1756 2.176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
TRY/INR 11.48 11.49 - 11.48 11.54 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.2369 - 2.2335 2.2369 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
VEF/INR 0.6 0.6 - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/INR - 1055.69 - 1052.11 1055.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
XAU/INR - 89972.1 - 89972.1 89972.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۱۲
ZAR/INR 4.8482 4.7762 - 4.7762 4.7762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
روپیه هند / دلار 0.0146 0.0146 0.0145 0.0145 0.0146 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۵:۱۱
دلار / روپیه هند 68.571 68.572 68.577 68.506 68.845 0.07 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۲۷