کالایاب
شاخص یاب
ایسلند ایسلند
ایسلند
ایسلند

ISK/USD

0.0082
قیمت روز
0 (1.22%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:11:18
0 (3.53%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.89%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,773
قیمت روز
3 (0.08%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
721 (23.62%)
تغییر ۳ ماهه
721 (23.62%)
تغییر ۶ ماهه
3,773 (0.00%)
نوسان سالیانه

ICEX All Share Total Return

1,332
قیمت روز
6 (0.43%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:32:12
114 (9.34%)
تغییر ۳ ماهه
82 (6.54%)
تغییر ۶ ماهه
15 (1.14%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ایسلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ISK 29.12 29.28 - 29.28 29.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/ISK 3.57 3.59 - 3.59 3.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
AUD/ISK 78.73 79.17 - 79.16 79.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/ISK 26.41 26.56 - 26.56 26.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/ISK 82.03 90.3265 90.2005 89.774 90.3265 0.54 0.60% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
CHF/ISK 108.68 121.84 121.58 121.32 121.84 0.28 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
CNY/ISK 15.62 15.71 - 15.71 15.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
DKK/ISK - 18.307 18.267 18.265 18.307 0.04 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
EUR/ISK 123.84 136.639 136.358 136.335 136.639 0.30 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۵
GBP/ISK 136.84 158.64 - 158.64 158.64 0.12 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۷:۴۵
HKD/ISK 13.63 13.7 - 13.7 13.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
HUF/ISK 0.3827 0.3849 - 0.3848 0.3853 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/ISK 1.5323 1.5409 - 1.5405 1.5424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CHF 0.0092 0.0082 - 0.0082 0.0084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۴:۴۲
ISK/CLP 6.1859 6.1952 - 6.1895 6.3144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/CZK 0.207 0.2074 - 0.2073 0.2076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/DKK - 0.0544 - 0.0544 0.0544 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
ISK/GBP - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 1.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
ISK/HUF 2.604 2.6068 - 2.6042 2.6072 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/IDR 135.51 135.65 - 135.62 135.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/INR 0.6507 0.6509 - 0.6503 0.651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/JMD 1.2521 1.2811 - 1.2803 1.2867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/JPY 1.0269 1.0269 - 1.0254 1.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/KES 0.9318 0.9505 - 0.9498 0.9568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/LBP 13.72 14.36 - 14.14 14.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/LKR 1.4622 1.5186 - 1.4968 1.5186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/NOK - 0.0702 0.0704 0.0702 0.0704 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
ISK/NPR 1.0231 1.0505 - 1.0502 1.0552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ISK/PHP 0.4971 0.4978 - 0.4975 0.4989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/RUB 0.6271 0.6271 - 0.6266 0.6271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/SEK - 0.0757 0.0761 0.0757 0.0763 0.00 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/USD - 0.0082 0.0083 0.0082 0.0083 0.00 1.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۴:۱۱
ISK/XAF 5.2833 5.2833 - 5.2828 5.3065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ISK/XOF 5.2833 5.2833 - 5.2828 5.424 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/ISK 0.971 1.0917 - 1.0917 1.0917 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/ISK 12.74 14.1825 14.1442 14.113 14.1825 0.07 0.50% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/ISK 2.0047 2.0159 - 2.0147 2.0166 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/ISK 1.5902 1.5991 - 1.5991 1.6004 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/ISK 28.52 28.68 - 28.68 28.71 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/ISK 11.764 13.127 13.065 13.036 13.127 0.09 0.68% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/ISK 17.6 17.7 - 17.69 17.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/ISK 0.93 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XDR/ISK - 167.5808 - 167.5808 167.5808 0.06 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۵۱
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
دلار / کرون ایسلند 121.85 122.03 122.05 120.81 122.44 1.04 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۷