کالایاب
شاخص یاب
جامائیکا جامائیکا
جامائیکا
جامائیکا

JMD/USD

0.0079
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 03:41:13
0 (2.60%)
تغییر ۳ ماهه
0 (8.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,899
قیمت روز
5 (0.13%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
25 (0.65%)
تغییر ۳ ماهه
25 (0.65%)
تغییر ۶ ماهه
3,899 (0.00%)
نوسان سالیانه

JSE All Jamaican Composite

384,774
قیمت روز
364 (0.09%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 00:06:10
12,637 (3.40%)
تغییر ۳ ماهه
32,552 (9.24%)
تغییر ۶ ماهه
89,922 (30.50%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جامائیکا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JMD 36.56 37.41 - 37.41 37.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/JMD 4.48 4.58 - 4.58 4.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/JMD 98.86 101.15 - 101.07 101.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/JMD 33.16 33.93 - 33.93 34.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/JMD 103 105.38 - 105.37 105.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/JMD 136.46 139.62 - 139.59 140.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/JMD 19.61 20.07 - 20.07 20.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/JMD 20.85 21.33 - 21.32 21.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/JMD 155.46 140.315 - 140.315 140.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
GBP/JMD 173.32 163.61 - 162.88 163.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
HKD/JMD 17.11 17.51 - 17.51 17.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
HUF/JMD 0.4805 0.4916 - 0.4915 0.4943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/JMD 1.9237 1.9682 - 1.9682 1.9788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ISK/JMD 1.2521 1.2811 - 1.2803 1.2867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JMD/EUR - 0.0069 - 0.0069 0.0069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۴:۱۵
JMD/GBP - 0.006 - 0.006 0.006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۵۷
JMD/USD - 0.0079 - 0.0079 0.0079 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۳:۴۱
JPY/JMD 1.2192 1.2475 - 1.2474 1.2543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/JMD 15.99 16.36 - 16.35 16.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/JMD 2.5168 2.5751 - 2.5736 2.5867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/JMD 1.9964 2.0427 - 2.0427 2.0532 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/JMD 35.81 36.64 - 36.64 36.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/JMD 22.1 22.61 - 22.6 22.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/JMD 1.12 1.14 - 1.14 1.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / دلار جامائیکا 123.5 125.5 126.94 125.5 126.94 1.33 1.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۰:۵۷