شاخص یاب
ژاپن ژاپن
ژاپن
ژاپن

ین ژاپن / دلار

0.8997
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳۰ آذر ۱۳۹۷
ساعت 13:33:14
1 (10,008.99%)
تغییر ۳ ماهه
1 (10,008.99%)
تغییر ۶ ماهه
1 (9,786.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

3,332
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
193 (6.15%)
تغییر ۳ ماهه
70 (2.15%)
تغییر ۶ ماهه
3,332 (0.00%)
نوسان سالیانه

JASDAQ 20

144
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
18 (11.01%)
تغییر ۳ ماهه
24 (14.48%)
تغییر ۶ ماهه
41 (22.23%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ژاپن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/JPY 29.974 29.82 - 29.82 29.82 0.01 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
ARS/JPY 3.6728 2.921 2.919 2.919 2.921 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
BDT/JPY - 1.2846 - 1.2846 1.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
BRL/JPY 27.187 29.221 29.235 29.221 29.252 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
BWP/JPY - 10.644 - 10.644 10.654 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
CNH/JPY - 16.1277 16.1182 16.1182 16.1277 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
CNY/JPY 16.063 16.185 16.167 16.167 16.185 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
CZK/JPY 4.9517 4.8726 4.8705 4.8705 4.8731 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
DKK/JPY 17.096 16.7044 16.7025 16.7025 16.707 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
EGP/JPY 6.1629 6.125 - 6.125 6.125 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
HKD/JPY 14.031 13.994 13.995 13.987 13.995 0.02 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
HUF/JPY 0.394 0.3912 0.3914 0.3912 0.3916 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
IDR/JPY 0.7589 0.7754 0.7747 0.7747 0.7754 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
INR/JPY 1.5761 1.542 - 1.542 1.542 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
ISK/JPY 1.0269 1.0269 - 1.0254 1.0295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JOD/JPY 155.24 155.25 - 155.12 155.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/AED 0.0333 0.24 - 0.24 0.24 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ ساعت ۰:۲۴
JPY/ARS 0.2722 0.3422 0.3424 0.3422 0.3425 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
JPY/AUD 0.0123 0.0127 - 0.0127 0.0127 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۲۴
JPY/BRL 0.0368 0.0342 - 0.0341 0.0344 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۵۱
JPY/BWP - 0.094 - 0.094 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱:۴۱
JPY/BYN 0.0184 0.0185 - 0.0185 0.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
JPY/CAD 0.0118 0.0121 - 0.0121 0.0121 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
JPY/CHF 0.8935 0.9066 0.9074 0.9066 0.9074 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
JPY/CLP 6.0236 5.9708 - 5.9527 5.9753 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۰۳
JPY/CNY 0.0621 0.0616 - 0.0616 0.0616 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/CZK 0.2016 0.205 - 0.205 0.205 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
JPY/DKK 0.0583 0.0597 - 0.0596 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۴۵
JPY/EGP 0.162 0.1625 - 0.162 0.1626 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/EUR 0.0078 0.008 - 0.008 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
JPY/GBP 0.007 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۰۹
JPY/HKD 0.0713 0.0715 - 0.0714 0.0719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۳۹
JPY/HUF 2.5364 2.5391 - 2.5297 2.5418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/IDR 129.93 128.92 129.05 128.92 129.06 0.16 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/INR 0.6337 0.6483 0.6484 0.6481 0.6484 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
JPY/ISK 0.971 1.1011 - 1.1011 1.1011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۴۵
JPY/JMD 1.2192 1.2475 - 1.2474 1.2543 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/JOD 0.0064 0.0065 - 0.0064 0.0065 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۰:۴۸
JPY/KES 0.9074 0.9256 - 0.9228 0.9329 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.246 10.2429 10.2429 10.2491 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
JPY/LBP 13.36 13.99 - 13.74 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/LKR 1.4239 1.4788 - 1.4547 1.4801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1737 - 0.1737 0.1737 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
JPY/MYR 0.0372 0.0374 - 0.0374 0.0374 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/NOK 0.0761 0.0778 - 0.0778 0.0778 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
JPY/NPR 0.9964 1.0231 - 1.023 1.0287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/NZD 0.0135 0.0135 - 0.0135 0.0136 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
JPY/PHP 0.4841 0.4848 - 0.4836 0.4862 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.2749 - 1.2749 1.2749 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
JPY/PLN 0.0337 0.0344 - 0.0344 0.0346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
JPY/RSD - 0.9483 0.948 0.948 0.9483 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
JPY/RUB 0.6107 0.6024 0.6032 0.6024 0.6035 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
JPY/SAR 0.034 0.0342 0.0341 0.0341 0.0342 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/SEK 0.0823 0.0821 - 0.082 0.0825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
JPY/THB 0.2962 0.2889 0.2888 0.2888 0.289 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/TRY 0.0551 0.0553 - 0.0549 0.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/TWD 0.2696 0.2737 - 0.2737 0.2737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/XAF 5.1447 5.1447 - 5.1447 5.172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/XOF 5.1447 5.1447 - 5.1447 5.2866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/ZAR 0.1307 0.1261 - 0.1254 0.1263 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
KRW/JPY 9.8471 9.749 9.748 9.748 9.75 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
LFX/JPY - 54.227 54.241 54.227 54.241 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
MXN/JPY 5.8188 5.748 5.751 5.745 5.751 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
MYR/JPY 27.01 26.662 26.632 26.631 26.662 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
NGN/JPY - 0.3024 0.3023 0.3019 0.3024 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
NOK/JPY 13.1108 12.8117 12.8111 12.8111 12.8149 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
PHP/JPY 2.0643 2.0803 2.0806 2.0803 2.0806 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
PKR/JPY 0.9036 0.7827 - 0.7827 0.7827 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
PLN/JPY 29.695 29.079 29.062 29.062 29.084 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
RUB/JPY 1.6373 1.6583 1.6561 1.6554 1.6583 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SAR/JPY 29.366 29.225 29.235 29.225 29.235 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SEK/JPY 12.1129 12.146 12.1537 12.146 12.1575 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/JPY 80.56 80.778 80.748 80.748 80.792 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
THB/JPY 3.3723 3.4579 3.4583 3.4566 3.4583 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
TRY/JPY 18.05 20.576 20.596 20.576 20.616 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
TWD/JPY 3.6043 3.549 3.546 3.546 3.549 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
VEF/JPY 1078.3784 1081.982 - 1080.5218 1082.9576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ ساعت ۲۱:۱۹
VND/JPY - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
XAG/JPY - 1680.52 1679.58 1679.58 1682.28 2.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
XAU/JPY - 140465.9 140374.7 140374.7 140654.1 176.60 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
ZAR/JPY 7.63 7.933 7.925 7.923 7.933 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
JPY/RUB RTS 0.6103 0.6103 - 0.6087 0.6104 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
پوند / ین ژاپن 142.13 141.38 141.26 141.161 141.38 0.12 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
دلار / ین ژاپن 109.76 109.79 109.78 109.71 109.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۰
دلار / ین ژاپن 109.76 109.76 109.77 109.76 109.77 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۲۰
یورو / ین ژاپن 127.51 124.82 124.71 124.71 124.82 0.14 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
ین ژاپن / دلار 0.8996 0.8997 - 0.8973 0.9006 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ ساعت ۱۳:۳۳
دلار کانادا / ین ژاپن 84.45 82.795 82.735 82.635 82.795 0.09 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
فرانک سوییس / ین ژاپن 111.9 110.24 110.176 110.176 110.24 0.04 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
دلار استرالیا / ین ژاپن 81.08 78.671 78.59 78.59 78.676 0.02 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 73.988 73.949 73.907 74.005 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶