شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.0891
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:15:19
0 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,933.78%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,342
قیمت روز
148 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:01:24
2,605 (8.21%)
تغییر ۳ ماهه
1,417 (4.30%)
تغییر ۶ ماهه
34,342 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,814
قیمت روز
11 (0.63%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:34:55
52 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
174 (8.77%)
تغییر ۶ ماهه
395 (17.88%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 804.3 805.36 804.3 806.5 0.96 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
BRL/KRW 275.86 297.969 - 297.969 298.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ ساعت ۳:۱۸
CAD/KRW 856.77 844.34 844.39 843.31 844.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
CHF/KRW 1134.9 1127.4 1127.14 1126.34 1129.1 2.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 165.5 165.7 165.5 165.7 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNY/KRW 163.15 165.49 165.5 165.2 165.51 0.07 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1277.4 1277.1 1275.4 1277.4 0.20 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
GBP/KRW 1441.8 1449.8 1451 1449.8 1455.8 6.20 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
HKD/KRW 142.34 142.93 142.83 142.76 142.96 0.16 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 7.904 7.897 7.891 7.905 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
INR/KRW 15.991 15.763 15.742 15.735 15.781 0.03 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.2323 10.2356 10.2323 10.2686 0.07 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/AUD 0.0012 0.1242 0.124 0.1239 0.1242 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
KRW/BRL - 0.0033 0.0034 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
KRW/CAD 0.0012 0.1183 0.1184 0.1183 0.1184 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
KRW/CHF 0.0009 0.0886 0.0887 0.0885 0.0887 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۴۵
KRW/CNY 0.6115 0.6036 0.6035 0.6006 0.6037 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/EUR 0.0008 0.0782 0.0781 0.0781 0.0782 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۰۶
KRW/GBP 0.0007 0.0689 0.0688 0.0686 0.0689 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۵۱
KRW/HKD 0.7017 0.6989 0.6992 0.6986 0.6997 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/IDR 12.795 12.4586 12.4657 12.4586 12.6412 0.16 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/INR 6.2426 6.3404 6.3447 6.3269 6.348 0.02 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/JPY 9.8471 9.761 9.756 9.726 9.761 0.06 0.62% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
KRW/MYR 0.3662 0.3664 0.3665 0.3662 0.3669 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
KRW/NZD - 0.1319 0.132 0.1317 0.132 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
KRW/RUB - 0.0593 0.0592 0.059 0.0593 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
KRW/SEK - 0.008 0.0081 0.008 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۰۶
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KRW/THB 2.9166 2.8229 2.8215 2.8211 2.8276 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
KRW/TWD 2.6542 2.6712 2.6727 2.6712 2.6751 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
KRW/ZAR 1.2869 1.2299 1.2284 1.2216 1.2299 0.01 0.56% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 272.54 272.4 272.09 272.66 0.31 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 756.88 756.82 756.82 758.22 0.72 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 16.88 16.871 16.86 16.902 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 826.47 826.44 825.88 827.68 1.25 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
THB/KRW 34.215 35.36 35.377 35.296 35.378 0.03 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.343 36.323 36.293 36.348 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 173.55 173.85 173.55 174.61 0.71 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
XAU/KRW - 14423.93 14452.93 14423.93 14499.2 96.32 0.67% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
ZAR/KRW 77.585 81.1775 81.2645 81.1775 81.7122 0.48 0.59% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
دلار / ون کره جنوبی 1120.7 1123.7 1123.16 1120.21 1123.8 0.86 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۶
وون کره جنوبی / دلار 0.000900 0.0891 - 0.0891 0.0891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۰:۱۵