کالایاب
شاخص یاب
کره جنوبی کره جنوبی
کره جنوبی
کره جنوبی

وون کره جنوبی / دلار

0.088
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 05:02:07
0 (0.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.56%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9,809.91%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار کرهٔ جنوبی

34,983
قیمت روز
71 (0.2%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:57
3,246 (10.23%)
تغییر ۳ ماهه
3,246 (10.23%)
تغییر ۶ ماهه
34,983 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Korea

1,856
قیمت روز
2 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 16:35:36
117 (6.70%)
تغییر ۳ ماهه
134 (6.75%)
تغییر ۶ ماهه
319 (14.68%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کره جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KRW 304.15 304.69 - 304.21 304.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/KRW 37.26 37.32 - 37.25 37.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/KRW 822.33 803.67 - 803.18 803.67 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
BRL/KRW 275.86 298.16 - 298.16 298.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
CAD/KRW 856.77 849.36 - 849.36 849.36 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/KRW 1134.9 1131.28 - 1131.28 1131.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CLP/KRW 1.6825 1.6855 - 1.6801 1.6855 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNH/KRW - 168.9 - 168.8 168.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
CNY/KRW 163.15 168.96 - 168.96 168.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
DKK/KRW 173.42 173.73 - 173.34 173.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/KRW 1293.5 1283.7 - 1283.7 1283.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
GBP/KRW 1441.8 1507.1 - 1500.4 1507.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۴
HKD/KRW 142.34 144.44 - 144.29 144.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
HUF/KRW 3.9977 4.0049 - 3.9967 4.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
IDR/KRW 7.6997 7.955 - 7.955 7.958 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۶
INR/KRW 15.991 16.441 - 16.441 16.441 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ISK/KRW 10.4158 10.4345 - 10.4089 10.4345 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/KRW 10.143 10.173 - 10.173 10.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
KRW/AUD 0.0012 0.1243 - 0.1243 0.1244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
KRW/BRL - 0.0034 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۲۷
KRW/CAD 0.0012 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
KRW/CHF 0.0009 0.0883 - 0.0881 0.0885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
KRW/CNY 0.6115 0.5909 - 0.5901 0.5918 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
KRW/EUR 0.0008 0.0778 - 0.0776 0.0779 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
KRW/GBP 0.0007 0.0663 - 0.0663 0.0666 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
KRW/HKD 0.7017 0.6914 - 0.6895 0.6922 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
KRW/IDR 12.795 12.4416 - 12.4089 12.4416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۶
KRW/INR 6.2426 6.0741 - 6.0741 6.0741 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
KRW/JPY 9.8471 9.82 - 9.82 9.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
KRW/MYR 0.3662 0.3602 - 0.3592 0.3605 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
KRW/NZD - 0.1286 - 0.1286 0.1286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
KRW/RUB - 0.0571 - 0.0571 0.0572 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
KRW/SEK - 0.0081 - 0.0081 0.0081 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۳۶
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KRW/THB 2.9166 2.7885 - 2.7885 2.7885 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
KRW/TWD 2.6542 2.6377 - 2.6377 2.6377 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
KRW/ZAR 1.2869 1.2695 - 1.2695 1.2695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/KRW 273.98 277.45 - 277.15 278.13 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
NOK/KRW 133.02 133.26 - 132.94 133.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 776.69 - 776.06 776.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
PHP/KRW 20.94 20.98 - 20.92 20.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/KRW 16.61 17.512 - 17.501 17.512 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SAR/KRW 297.87 298.41 - 297.76 298.42 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 838.61 - 838.38 838.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
THB/KRW 34.215 35.802 - 35.802 35.802 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
TRY/KRW 183.81 184.14 - 183.79 184.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.756 - 36.756 36.756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
VEF/KRW 0.45 0.46 - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۲:۲۰
XAG/KRW - 173.61 - 173.5 173.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
XAU/KRW - 14782.73 - 14782.73 14782.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۱۲
ZAR/KRW 77.585 78.6504 - 78.6504 78.6504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
دلار / ون کره جنوبی 1128.93 1130.93 1130.95 1128.58 1133.8 1.05 0.09% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۱۸
وون کره جنوبی / دلار 0.000900 0.088 - 0.088 0.088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۵:۰۲