کالایاب
شاخص یاب
کویت کویت
کویت
کویت

دینار کویت / دلار

4.781
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

9
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۱ مهر ۱۳۹۷
ساعت 13:01:28
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
9 (0.00%)
نوسان سالیانه

KSX 15

5,943
قیمت روز
23 (0.39%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:34:57
671 (12.72%)
تغییر ۳ ماهه
607 (11.37%)
تغییر ۶ ماهه
681 (10.28%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی کویت

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/KWD 0.0824 0.0827 - 0.0826 0.0827 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
CAD/KWD 0.2322 0.2262 0.2261 0.2258 0.2262 0.00 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۲
EUR/KWD 0.3502 0.3423 0.3424 0.3406 0.3424 0.00 0.59% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۷
GBP/KWD 0.3904 0.3994 0.3995 0.3964 0.3996 0.00 0.81% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۵
JOD/KWD 0.4268 0.4282 - 0.4279 0.4282 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
JPY/KWD 0.0027 0.0028 - 0.0027 0.0028 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
KWD/AED 12.11 12.1 12.098 12.071 12.1 0.04 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
KWD/CNY 22.5748 22.5814 - 22.5781 22.5955 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/EUR 2.8377 2.9042 2.904 2.8909 2.9045 0.02 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۲
KWD/GBP 2.5468 2.4893 2.489 2.4725 2.4894 0.02 0.85% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۲
KWD/JOD 2.3312 2.3477 - 2.3477 2.3494 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/JPY 363.16 363.2 - 362.9 364.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 461.06 - 461.06 461.06 2.01 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
KWD/SAR 12.3526 12.381 - 12.3736 12.3886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KWD/TRY 20.0063 20.0755 - 20.0026 20.1534 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SAR/KWD 0.0807 0.0808 - 0.0807 0.0809 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۳:۳۰
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
دلار / دینار کویت 0.3034 0.3035 0.3034 0.3034 0.3038 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۳۳
دینار کویت / دلار 4.7474 4.781 - 3.3462 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۰:۰۰