شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2195
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:55:11
0 (0.52%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.55%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.26%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8308 - 0.8308 0.8308 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
CAD/KYD - 0.6284 - 0.6277 0.6284 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
EUR/KYD 0.9403 0.93 - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
GBP/KYD - 1.055 - 1.055 1.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
KYD/BMD - 1.1974 - 1.1974 1.1974 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
KYD/CAD - 1.5906 - 1.5906 1.5929 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
KYD/EUR - 1.0309 - 1.0309 1.0326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۱۵
KYD/GBP - 0.9088 - 0.9088 0.9088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
USD/KYD - 0.816 - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
دلار جزایر کیمن / دلار 1.2048 1.2195 - 1.2121 1.2195 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۵۵