کالایاب
شاخص یاب
جزایر کِیمن جزایر کِیمن
جزایر کِیمن
جزایر کِیمن

دلار جزایر کیمن / دلار

1.2121
قیمت روز
0 (0.61%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:48:14
0 (1.25%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.97%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی جزایر کِیمن

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BMD/KYD - 0.8317 - 0.8317 0.8317 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
CAD/KYD - 0.6195 0.6196 0.6193 0.6196 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
EUR/KYD 0.9403 0.9288 - 0.9288 0.9288 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
GBP/KYD - 1.07 - 1.07 1.07 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
KYD/BMD - 1.196 - 1.196 1.196 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
KYD/CAD - 1.6139 1.6134 1.6134 1.614 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
KYD/EUR - 1.0322 - 1.0322 1.0322 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
KYD/GBP - 0.8958 - 0.8958 0.8958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
USD/KYD - 0.816 - 0.816 0.816 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۵۱
دلار جزایر کیمن / دلار 1.1926 1.2121 - 1.2121 1.2121 0.01 0.61% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۴۸