شاخص یاب
قزاقستان قزاقستان
قزاقستان
قزاقستان

KZT/USD

0.0026
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:51:14
0 (3.70%)
تغییر ۳ ماهه
0 (10.34%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

KASE

2,323
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:18
98 (4.43%)
تغییر ۳ ماهه
56 (2.35%)
تغییر ۶ ماهه
4 (0.19%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی قزاقستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/KZT 413.22 428.27 - 428.11 428.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/KZT 460.7 487.63 - 487.63 487.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۲۱
KZT/GBP - 0.002 - 0.002 0.002 0.00 5.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
KZT/RUB 0.1857 0.1884 - 0.1864 0.1884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
KZT/USD - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ ساعت ۱۵:۵۱
RUB/KZT 5.3068 5.3838 - 5.3767 5.3838 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / تنگ قزاقستان 379.67 379.89 - 377.29 380.09 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۷