شاخص یاب
سری‌لانکا سری‌لانکا
سری‌لانکا
سری‌لانکا

LKR/USD

0.0054
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آذر ۱۳۹۷
ساعت 18:20:13
0 (6.90%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

5,566
قیمت روز
16 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:35
604 (12.17%)
تغییر ۳ ماهه
920 (19.80%)
تغییر ۶ ماهه
5,566 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سری‌لانکا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/LKR 42.7 44.35 - 44.35 44.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ARS/LKR 5.23 5.43 - 5.43 5.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/LKR 115.43 119.89 - 118.16 119.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/LKR 38.73 40.22 - 39.68 40.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/LKR 120.29 124.93 - 123.18 124.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/LKR 159.36 165.5 - 163.03 165.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/LKR 22.9 23.79 - 23.79 23.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
DKK/LKR 24.35 25.29 - 24.93 25.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/LKR 181.55 203.94 203.98 203.94 204.76 0.82 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
GBP/LKR 202.41 233.94 234.01 233.94 234.29 0.53 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۸
HKD/LKR 19.98 20.75 - 20.75 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
HUF/LKR 0.5611 0.5828 - 0.5746 0.5829 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/LKR 2.2465 2.3332 - 2.3016 2.3332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ISK/LKR 1.4622 1.5186 - 1.4968 1.5186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
JPY/LKR 1.4239 1.4788 - 1.4547 1.4801 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
LKR/GBP - 0.0042 - 0.0042 0.0042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۴
LKR/USD - 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ ساعت ۱۸:۲۰
LKR/ZAR - 0.0755 0.0757 0.075 0.0759 0.00 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/LKR 18.67 19.39 - 19.12 19.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/LKR 2.9393 3.0526 - 3.0086 3.0526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/LKR 2.3315 2.4214 - 2.3882 2.4214 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/LKR 41.82 43.43 - 42.84 43.43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/LKR 25.8 26.8 - 26.43 26.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
VEF/LKR 1.39 1.39 - 1.39 1.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/LKR 10.89 13.223 13.219 13.217 13.231 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
دلار / روپیه سریلانکا 181.4 181.8 - 181.8 182.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۰۳