کالایاب
شاخص یاب
مراکش مراکش
مراکش
مراکش

MAD/USD

0.1011
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 23:04:45
0 (0.79%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.98%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

300
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:09
33 (12.36%)
تغییر ۳ ماهه
33 (12.36%)
تغییر ۶ ماهه
300 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE CSE Morocco 15

10,965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:35:33
261 (2.33%)
تغییر ۳ ماهه
274 (2.44%)
تغییر ۶ ماهه
2,100 (16.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مراکش

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MAD 2.5075 2.6486 - 2.5768 2.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MAD 0.3072 0.3245 - 0.3156 0.3245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/MAD 6.7789 6.8087 6.8082 6.8053 6.8087 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
BRL/MAD 2.2742 2.4022 - 2.3371 2.4177 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/MAD 7.0638 7.4612 - 7.2579 7.4635 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/MAD 9.3584 9.8849 - 9.6101 9.887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/MAD 1.3451 1.4207 - 1.3822 1.4211 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/MAD 1.4298 1.5102 - 1.4685 1.5102 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
EUR/MAD 10.665 10.578 - 10.578 10.578 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۰
GBP/MAD 11.89 12.321 - 12.321 12.321 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
HKD/MAD 1.1734 1.2394 - 1.2058 1.2395 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
INR/MAD 0.1319 0.1393 - 0.1356 0.1394 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MAD/AUD - 0.1469 0.1468 0.1468 0.1469 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
MAD/EUR 0.0888 0.0938 - 0.0936 0.0941 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
MAD/GBP - 0.0768 - 0.0768 0.0768 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
MAD/USD - 0.1011 - 0.1011 0.1018 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۲۳:۰۴
MAD/ZAR - 1.4558 - 1.4558 1.4558 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/MAD 1.0966 1.1582 - 1.1261 1.1586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/MAD 0.1726 0.1823 - 0.1772 0.1823 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MAD 0.1369 0.1446 - 0.1407 0.1446 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SAR/MAD 2.4557 2.5939 - 2.5235 2.5943 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MAD 1.5154 1.6006 - 1.559 1.6078 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MAD 0.082 0.0825 - 0.0825 0.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/MAD 0.6396 0.6499 - 0.6499 0.6499 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
دلار / درهم مراکش 9.6146 9.6286 - 9.6253 9.638 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۱:۳۲