شاخص یاب
مالاوی مالاوی
مالاوی
مالاوی

MWK/USD

0.0013
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:43:13
0 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
0 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

22,323
قیمت روز
33 (0.15%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
1,769 (8.61%)
تغییر ۳ ماهه
1,088 (5.12%)
تغییر ۶ ماهه
22,323 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malawi All Share

15,701
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالاوی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/MWK 832.71 815.185 814.977 813.723 816.553 0.56 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
GBP/MWK 928.38 919.3 919.2 918.5 921.3 6.70 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۳۰
MWK/GBP - 0.0011 - 0.0011 0.0011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ساعت ۱۱:۲۱
MWK/USD - 0.0013 - 0.0013 0.0014 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۱۲:۴۳
MWK/ZAR - 0.0184 0.0185 0.0184 0.0185 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
ZAR/MWK - 52.202 52.1881 52.0592 52.3107 0.36 0.70% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۱۵
دلار / کواچا مالاوی 719.77 737.77 - 737.76 739 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۳۹