کالایاب
شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0523
قیمت روز
0 (0.19%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (3.98%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.76%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.15%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

595
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:02:09
63 (11.84%)
تغییر ۳ ماهه
63 (11.84%)
تغییر ۶ ماهه
595 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

737
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۳ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:05:14
11 (1.54%)
تغییر ۳ ماهه
130 (14.99%)
تغییر ۶ ماهه
86 (10.41%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.465 0.4653 0.465 0.4653 0.01 1.77% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
AUD/MXN 13.9207 13.5331 13.5294 13.5243 13.5331 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 4.8887 - 4.8887 4.8887 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
BTC/MXN - 75366.8 - 75366.8 75366.8 414.50 0.55% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
CAD/MXN 14.5081 14.241 14.239 14.208 14.241 0.03 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
CHF/MXN 19.2228 19.228 19.226 19.212 19.228 0.02 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
CLP/MXN 0.0285 0.0279 - 0.0279 0.0279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
CZK/MXN - 0.8372 0.8378 0.8372 0.8378 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
DKK/MXN 2.9372 2.8914 2.8928 2.8891 2.8928 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/MXN 21.9086 21.591 - 21.591 21.591 0.03 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
GBP/MXN 24.416 25.245 - 25.245 25.245 0.04 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
HKD/MXN 2.4103 2.4357 2.4311 2.4311 2.4357 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1737 0.1738 0.1737 0.1738 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
LTC/MXN - 1114.84 - 1114.84 1118.7899 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 2.1432 2.1417 2.1417 2.1432 0.04 2.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
MXN/AUD 0.0718 0.0739 0.0738 0.0738 0.0739 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.2043 - 0.2043 0.2043 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
MXN/CAD 0.0689 0.0702 - 0.0702 0.0702 0.00 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
MXN/CHF 0.052 0.052 0.0519 0.0519 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۰۶
MXN/CLP 35.06 34.556 - 34.556 34.556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 161.5125 - 161.5125 161.5125 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
MXN/CZK 1.1732 1.1925 1.191 1.191 1.1925 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
MXN/DKK 0.3404 0.3457 0.3452 0.3452 0.3457 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0463 - 0.0463 0.0463 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
MXN/GBP 0.0409 0.0396 - 0.0396 0.0396 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
MXN/HKD 0.4147 0.4102 0.4107 0.4102 0.4107 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.756 5.748 5.748 5.756 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.1724 - 0.1724 0.1724 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.1989 - 0.1989 0.1989 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.3757 3.3793 3.372 3.3793 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0708 0.0707 0.0707 0.0708 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.759 0.758 0.7578 0.759 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 13.15 13.1203 13.1203 13.15 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
PEN/MXN 5.7446 5.7969 5.7924 5.7875 5.7969 0.02 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0212 - 5.0212 5.0212 0.01 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.2961 0.2957 0.2957 0.2961 0.00 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.1197 14.1275 14.1197 14.1275 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 295.2 - 295.2 295.2 0.43 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
XAU/MXN - 25102.17 25107.4 25102.17 25107.4 25.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۴۸
XRP/MXN - 5.84 - 5.84 5.84 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
ZAR/MXN 1.314 1.3153 1.3167 1.3153 1.3167 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
پزو مکزیک / دلار 0.0523 0.0523 0.0524 0.0523 0.0524 0.00 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۳
دلار / پزوی مکزیک 19.1148 19.1248 19.1242 19.1057 19.1313 0.03 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۷