شاخص یاب
مکزیک مکزیک
مکزیک
مکزیک

پزو مکزیک / دلار

0.0527
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:54:13
0 (1.13%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.75%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.75%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:52
50 (9.40%)
تغییر ۳ ماهه
28 (5.05%)
تغییر ۶ ماهه
582 (0.00%)
نوسان سالیانه

INMEX

772
قیمت روز
2 (0.29%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:34:40
64 (7.70%)
تغییر ۳ ماهه
77 (9.03%)
تغییر ۶ ماهه
70 (8.33%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مکزیک

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MXN 5.1519 5.1531 - 5.1403 5.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/MXN 0.631 0.5114 0.512 0.5114 0.512 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
AUD/MXN 13.9207 13.6525 13.6573 13.6525 13.6812 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
BOB/MXN 2.7507 2.7515 - 2.732 2.754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/MXN 4.6707 5.1021 5.107 5.1021 5.1133 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۷
BTC/MXN - 68600 68501.2 68501.2 68949.7 934.00 1.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
CAD/MXN 14.5081 14.301 14.314 14.301 14.323 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۷
CHF/MXN 19.2228 19.203 19.212 19.203 19.246 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
CLP/MXN 0.0285 0.0277 - 0.0277 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
CNY/MXN 2.7637 2.7643 - 2.7577 2.7703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
COP/MXN 0.0064 0.006 - 0.006 0.0061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۴۸
CZK/MXN - 0.8465 0.8469 0.8465 0.8485 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
DKK/MXN 2.9372 2.8985 2.8995 2.8985 2.9054 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
ETH/MXN - 4185 - 3488.1702 4185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ ساعت ۱۲:۳۰
EUR/MXN 21.9086 21.642 21.632 21.632 21.693 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
GBP/MXN 24.416 24.383 24.444 24.383 24.461 0.21 0.86% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
HKD/MXN 2.4103 2.4188 2.4208 2.4188 2.4235 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۱۵
INR/MXN 0.2711 0.2711 - 0.2704 0.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/MXN 0.1718 0.1749 0.1748 0.1747 0.1749 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
LTC/MXN - 1041.9799 - 1041.9799 1041.9799 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۷:۳۳
MXN/AED 0.194 0.1941 - 0.1937 0.1946 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ARS 1.584 1.9559 1.9558 1.9525 1.9559 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/AUD 0.0718 0.0732 0.0731 0.073 0.0732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
MXN/BBD 0.103 0.1076 - 0.1075 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/BOB 0.3544 0.3726 - 0.3724 0.3754 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/BRL 0.2138 0.1955 0.1954 0.1954 0.1955 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۷
MXN/CAD 0.0689 0.0699 0.0698 0.0698 0.0699 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۷
MXN/CHF 0.052 0.0521 - 0.0521 0.0521 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
MXN/CLP 35.06 34.859 - 34.859 34.859 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
MXN/CNY 0.3617 0.3618 - 0.3612 0.3629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/COP 157.32 162.91 - 162.91 162.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
MXN/CZK 1.1732 1.1794 1.1789 1.1766 1.1794 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/DKK 0.3404 0.3448 0.3447 0.344 0.3448 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/EGP 0.9426 0.9458 - 0.9437 0.9486 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/EUR 0.0456 0.0462 0.0461 0.0461 0.0462 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
MXN/GBP 0.0409 0.041 0.0409 0.0409 0.041 0.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
MXN/HKD 0.4147 0.4133 0.4132 0.4124 0.4133 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/HUF 14.76 14.78 - 14.75 14.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/IDR 770.33 770.45 - 769.2 773.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/INR 3.6883 3.6893 - 3.6823 3.7011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ISK 5.652 5.6837 - 5.6753 5.7027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JMD 7.096 7.2603 - 7.2567 7.3165 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/JPY 5.8188 5.716 5.721 5.714 5.722 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/KES 5.281 5.3867 - 5.3768 5.4396 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/KRW 59.03 59.14 - 58.94 59.23 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/LBP 77.75 81.4 - 80.08 81.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/LKR 8.2869 8.6066 - 8.4746 8.6105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MAD 0.4867 0.514 - 0.4994 0.5155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/NAD 0.7604 0.7684 - 0.7668 0.7704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NOK 0.4438 0.444 - 0.4434 0.4456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NPR 5.7998 5.9552 - 5.9512 5.9986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MXN/PAB 0.0515 0.0538 - 0.0537 0.0542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MXN/PEN 0.1704 0.175 - 0.175 0.1761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۰:۰۹
MXN/PHP 2.8178 2.8219 - 2.8178 2.8313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/PLN 0.1957 0.1983 0.1982 0.1976 0.1983 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/PYG 297.93 309.8 - 309.69 312.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/QAR 0.1923 0.1924 - 0.1921 0.193 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/RUB 3.5537 3.5312 3.5315 3.5228 3.5322 0.01 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MXN/SAR 0.1979 0.1984 - 0.198 0.1989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0714 0.0713 0.0713 0.0714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۲۷
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TRY 0.3206 0.3217 - 0.3213 0.3236 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/UYU 1.6346 1.6894 - 1.6717 1.6898 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/VEF 3975.43 3985.3935 - 3972.9048 3997.5415 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
MXN/XAF 29.94 29.94 - 29.94 30.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/XCD 0.142 0.1436 - 0.1433 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
MXN/XOF 29.94 29.94 - 29.94 30.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.7236 0.7234 0.7218 0.7236 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
NOK/MXN 2.2525 2.2532 - 2.2463 2.2587 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.9333 12.9381 12.9333 12.9525 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PEN/MXN 5.7446 5.6952 5.7002 5.6952 5.7048 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
PHP/MXN 0.3546 0.3547 - 0.3537 0.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0378 5.0411 5.0378 5.0498 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PYG/MXN 0.0033 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ ساعت ۱۹:۴۸
RUB/MXN 0.2813 0.2831 0.2829 0.2829 0.2837 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
SAR/MXN 5.0447 5.0461 - 5.0348 5.0583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 13.9947 13.9981 13.9947 14.0171 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/MXN 3.1129 3.1138 - 3.1085 3.1306 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
UYU/MXN 0.6016 0.6018 - 0.5976 0.6021 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
VEF/MXN 0.1663 0.1663 - 0.1663 0.1663 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۲۱
XAG/MXN - 295.86 296.03 295.86 296.2 0.47 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
XAU/MXN - 24483.18 24468.56 24468.56 24504.18 31.07 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
XRP/MXN - 6.29 6.23 6.16 6.29 0.04 0.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۰۶
ZAR/MXN 1.314 1.3795 1.3812 1.3795 1.383 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
پزو مکزیک / دلار 0.0527 0.0527 0.0526 0.0526 0.0527 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲:۵۴
دلار / پزوی مکزیک 18.9734 18.9884 18.9862 18.9767 19.0225 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۱۸