شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2431
قیمت روز
0 (0.25%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:56:09
0 (0.75%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.02%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.76%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

126
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:01:55
10 (8.62%)
تغییر ۳ ماهه
7 (5.88%)
تغییر ۶ ماهه
126 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,673
قیمت روز
7 (0.39%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:04:43
64 (3.68%)
تغییر ۳ ماهه
54 (3.12%)
تغییر ۶ ماهه
153 (8.39%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.958 2.9537 2.9524 2.958 0.01 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CAD/MYR 3.1405 3.094 3.0923 3.0912 3.094 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۷
CHF/MYR 4.1607 4.1566 4.1539 4.1515 4.1566 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
CNY/MYR 0.598 0.6076 0.6069 0.6067 0.6076 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
DKK/MYR 0.6357 0.628 0.6272 0.627 0.628 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
EUR/MYR 4.7414 4.6751 - 4.6717 4.7001 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۲۱:۰۹
GBP/MYR 5.2852 5.2794 5.2779 5.2779 5.2843 0.06 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
HKD/MYR 0.5217 0.5239 0.5232 0.5231 0.5239 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
IDR/MYR - 0.0291 0.029 0.029 0.0291 0.00 0.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۲۴
INR/MYR 0.0587 0.0578 - 0.0578 0.0578 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
JPY/MYR 0.0372 0.0379 - 0.0379 0.0379 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
KRW/MYR 0.3662 0.3654 0.3653 0.3652 0.3655 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3378 0.3387 0.3378 0.339 0.00 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/CAD - 0.3234 0.3236 0.3234 0.3238 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۲۷
MYR/CHF - 0.2409 0.241 0.2408 0.241 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۵۱
MYR/CNH - 1.65 - 1.65 1.65 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵
MYR/CNY 1.6772 1.6415 1.6465 1.6415 1.6474 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/DKK 1.5712 1.5904 1.5923 1.5904 1.5933 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/EUR - 0.2134 0.2135 0.2134 0.2135 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
MYR/GBP - 0.1896 0.1897 0.1894 0.1897 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
MYR/HKD 1.9249 1.9059 1.9126 1.9059 1.9131 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/IDR 3509.6 3390.9 3436.9 3390.9 3464.1 73.30 2.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/INR 17.114 17.264 17.325 17.264 17.329 0.04 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/JPY 27.01 26.358 26.465 26.358 26.506 0.06 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
MYR/KRW 273.98 273.66 273.51 273.37 273.66 0.11 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
MYR/NZD 0.3638 0.3567 0.3571 0.3567 0.3577 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
MYR/PKR 29.863 34.117 - 34.117 34.124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۰۹
MYR/SGD 0.3329 0.3305 0.3307 0.3305 0.3307 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۵۱
MYR/THB 8.0001 7.7796 7.7741 7.7622 7.7796 0.02 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
MYR/TWD 7.2533 7.319 - 7.319 7.319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۱
MYR/ZAR 3.5298 3.3491 3.3501 3.3482 3.3597 0.01 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۳:۵۱
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.8017 2.7986 2.7941 2.8017 0.01 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0288 3.0271 3.0246 3.0288 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
THB/MYR 0.1254 0.1286 0.1287 0.1286 0.1287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۰:۵۱
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.1331 - 0.1331 0.1331 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۳۶
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۳:۰۶
دلار / رینگیت مالزی 4.113 4.118 4.115 4.113 4.118 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۵۶
رینگیت مالزی / دلار 0.2428 0.2431 0.2433 0.2431 0.2436 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۴:۵۶