کالایاب
شاخص یاب
مالزی مالزی
مالزی
مالزی

رینگیت مالزی / دلار

0.2455
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:17:09
0 (2.51%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.49%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.88%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

127
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:09
11 (9.48%)
تغییر ۳ ماهه
11 (9.48%)
تغییر ۶ ماهه
127 (0.00%)
نوسان سالیانه

Malaysia ACE

1,667
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:35:29
17 (1.02%)
تغییر ۳ ماهه
128 (7.12%)
تغییر ۶ ماهه
199 (10.65%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی مالزی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/MYR 1.1148 1.1162 - 1.1162 1.1163 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/MYR 0.1366 0.1367 - 0.1367 0.1368 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
AUD/MYR 3.0139 2.8761 2.8754 2.8754 2.8774 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۴۸
BRL/MYR 1.0111 1.0124 - 1.0122 1.0188 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BTC/MYR - 6041 - 6041 6041 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۸
CAD/MYR 3.1405 3.0255 3.0218 3.0215 3.0255 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
CHF/MYR 4.1607 4.0873 4.086 4.086 4.0897 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
CNY/MYR 0.598 0.6046 - 0.6046 0.6046 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۱۵
DKK/MYR 0.6357 0.6149 0.615 0.6149 0.615 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
EUR/MYR 4.7414 4.5933 - 4.5933 4.5933 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۱۲
GBP/MYR 5.2852 5.3659 5.3685 5.3659 5.3685 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
HKD/MYR 0.5217 0.5176 - 0.5176 0.5176 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۵۷
IDR/MYR - 0.0284 - 0.0284 0.0284 0.00 0.70% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۰
INR/MYR 0.0587 0.0587 - 0.0587 0.0587 0.00 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۰
JPY/MYR 0.0372 0.0369 - 0.0369 0.0369 0.00 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
KRW/MYR 0.3662 0.3576 - 0.3576 0.3576 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۱۲
KWD/MYR 13.5024 13.5189 - 13.5189 13.5287 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
MXN/MYR 0.2164 0.2167 - 0.2162 0.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
MYR/AUD - 0.3474 0.3473 0.3473 0.3474 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
MYR/CAD - 0.3302 0.3301 0.3301 0.3304 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
MYR/CHF - 0.2445 0.2444 0.2444 0.2445 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MYR/CNH - 1.654 - 1.654 1.654 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
MYR/CNY 1.6772 1.6362 - 1.6362 1.6362 0.01 0.78% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۱۵
MYR/DKK 1.5712 1.6242 1.6241 1.6241 1.6245 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
MYR/EUR - 0.2177 0.2172 0.2172 0.2177 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MYR/GBP - 0.1862 - 0.1862 0.1862 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۱۵
MYR/HKD 1.9249 1.9305 1.9284 1.9283 1.9305 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MYR/IDR 3509.6 3435 - 3435 3435 3.70 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۰۰
MYR/INR 17.114 16.996 - 16.996 16.996 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۶
MYR/JPY 27.01 27.068 27.052 27.038 27.073 0.04 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
MYR/KRW 273.98 279.27 - 279.27 279.27 0.14 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۱۵
MYR/NZD 0.3638 0.3577 0.3575 0.3575 0.3577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
MYR/PKR 29.863 34.461 - 34.461 34.461 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
MYR/SGD 0.3329 0.3327 0.3323 0.3322 0.3327 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MYR/THB 8.0001 7.6276 7.7916 7.6276 7.7916 0.16 2.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MYR/TWD 7.2533 7.3956 - 7.3956 7.3956 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
MYR/ZAR 3.5298 3.5688 3.5631 3.5533 3.5688 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
NOK/MYR 0.4875 0.4881 - 0.4877 0.4882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MYR 2.7461 2.7936 2.7937 2.7936 2.7937 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
PHP/MYR 0.0767 0.0768 - 0.0768 0.0769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/MYR 0.0609 0.061 - 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SAR/MYR 1.0918 1.0932 - 1.0931 1.0934 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/MYR 2.9991 3.0028 3.0037 3.0028 3.0037 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
THB/MYR 0.1254 0.1281 0.1279 0.1279 0.1283 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
TRY/MYR 0.6737 0.6746 - 0.6742 0.6776 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MYR 0.1336 0.1315 - 0.1315 0.1315 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۱۵
VEF/MYR 0.0352 0.0352 - 0.0352 0.0352 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/MYR 0.2844 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲:۲۱
دلار / رینگیت مالزی 4.074 4.077 - 4.077 4.077 0.01 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۷
رینگیت مالزی / دلار 0.2453 0.2455 0.2462 0.2455 0.2462 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۷