شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6767
قیمت روز
0 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:14:17
0 (3.30%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (7.54%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:01:32
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
2 (4.65%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

337
قیمت روز
0 (0.08%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:05:00
14 (4.41%)
تغییر ۳ ماهه
5 (1.58%)
تغییر ۶ ماهه
7 (1.92%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.4017 0.4003 0.4003 0.4017 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 5308.31 5312.47 5290.69 5350.61 22.63 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
CAD/NZD 1.1434 1.1147 1.1131 1.1122 1.1147 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
CHF/NZD 1.5148 1.4917 1.4903 1.4888 1.4917 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
CNY/NZD 0.2177 0.2187 0.2184 0.2182 0.2187 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
DKK/NZD 0.2315 0.2257 0.2254 0.2252 0.2257 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
HKD/NZD 0.1899 0.1885 0.1882 0.188 0.1885 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
IDR/NZD - 0.0104 0.0105 0.0104 0.0105 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۴۵
INR/NZD - 0.0208 0.0207 0.0207 0.0208 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
JPY/NZD 0.0135 0.0136 - 0.0136 0.0136 0.00 0.74% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
KRW/NZD - 0.1318 0.1317 0.1316 0.1319 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3598 0.3596 0.3588 0.3598 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.4865 2.4869 2.4865 2.491 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.944 0.9442 0.944 0.9453 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.574 - 4.574 4.574 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/CNY 4.5864 4.563 4.5638 4.563 4.5749 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/CZK 14.8851 15.143 15.162 15.143 15.187 0.04 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/DKK 4.3192 4.4282 4.4341 4.4282 4.4398 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.5936 0.5943 0.5936 0.595 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/GBP 0.5195 0.5249 0.5259 0.5249 0.5265 0.00 0.44% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/HKD 5.2634 5.3042 5.3121 5.3042 5.3176 0.02 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/HUF 187.336 190.59 190.79 190.59 191.02 0.49 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/IDR 9597.1 9401.7 9437.1 9401.7 9584.1 176.90 1.88% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/INR 46.801 47.957 48.045 47.957 48.083 0.16 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 757.87 758.25 757.54 758.97 0.97 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.3641 1.3662 1.3641 1.3676 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 12.7727 12.7948 12.7727 12.8188 0.06 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/MYR 2.7461 2.7767 2.7782 2.7767 2.7845 0.01 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.7777 5.7802 5.7776 5.787 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 35.249 35.253 35.249 35.342 0.11 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/PKR 81.699 94.936 94.946 94.936 95.462 0.74 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۰۶
NZD/PLN 2.4856 2.541 2.5434 2.541 2.5467 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.0823 6.0872 6.0823 6.0975 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/SGD 0.9151 0.917 0.9176 0.917 0.9186 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/THB 21.8981 21.378 21.384 21.378 21.48 0.11 0.50% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/TRY 4.0689 3.6179 3.6168 3.6138 3.6189 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
NZD/TWD 19.903 20.273 - 20.273 20.273 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.2605 9.2596 9.2587 9.2828 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
PHP/NZD - 0.0282 0.0283 0.028 0.0283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۰۹
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.0903 1.0894 1.0881 1.0903 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
THB/NZD - 0.0467 0.0466 0.0466 0.0467 0.00 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.0479 - 0.0479 0.0479 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۴۵
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.1079 0.1078 0.1076 0.1079 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.9044 1.901 1.8989 1.9044 0.01 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.4775 1.4786 1.4789 1.4747 1.4804 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۱۶
دلار نیوزیلند / دلار 0.6763 0.6767 0.6768 0.6756 0.6784 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۱۴
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6843 1.6825 1.6805 1.6843 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 73.602 73.767 73.602 73.987 0.31 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.8968 0.8979 0.8968 0.8988 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6701 0.6707 0.6701 0.6713 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.059 1.0588 1.0575 1.059 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶