کالایاب
شاخص یاب
نیوزیلند نیوزیلند
نیوزیلند
نیوزیلند

دلار نیوزیلند / دلار

0.6875
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:13:09
0 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.40%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.99%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار زلاند نو

45
قیمت روز
1 (2.22%)
تغییر روزانه
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:02:12
3 (7.14%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.14%)
تغییر ۶ ماهه
45 (0.00%)
نوسان سالیانه

NZX 50

356
قیمت روز
3 (0.84%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 04:04:55
35 (11.03%)
تغییر ۳ ماهه
10 (2.99%)
تغییر ۶ ماهه
8 (2.25%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی نیوزیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/NZD 0.4059 0.3957 0.3958 0.3957 0.3958 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
ARS/NZD 0.0497 0.0497 - 0.0497 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
BRL/NZD 0.3681 0.3683 - 0.3679 0.3714 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/NZD - 5772.16 5733.78 5733.78 5772.16 4.30 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
CAD/NZD 1.1434 1.0826 1.0828 1.0826 1.0833 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
CHF/NZD 1.5148 1.4626 1.4613 1.4613 1.4634 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
CNY/NZD 0.2177 0.2172 0.2171 0.2171 0.2172 0.00 0.32% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
DKK/NZD 0.2315 0.22 - 0.22 0.22 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
HKD/NZD 0.1899 0.1852 0.1853 0.1851 0.1853 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
IDR/NZD - 0.0103 - 0.0103 0.0103 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۶
INR/NZD - 0.021 - 0.021 0.021 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۶
JPY/NZD 0.0135 0.0132 - 0.0132 0.0132 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
KRW/NZD - 0.1278 0.1277 0.1277 0.1278 0.00 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MXN/NZD 0.0788 0.0788 - 0.0786 0.0789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
MYR/NZD 0.3638 0.3577 0.3575 0.3575 0.3577 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NOK/NZD 0.1775 0.1776 - 0.1774 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AED 2.4626 2.5239 - 2.5239 2.5239 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
NZD/ARS 20.1039 20.1086 - 20.0674 20.1316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/AUD 0.9109 0.9711 0.9722 0.9702 0.9722 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹
NZD/BBD 1.3071 1.3651 - 1.3647 1.373 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BHD 0.2511 0.2546 - 0.2541 0.2549 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BRL 2.7136 2.7182 - 2.694 2.7202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/BYN 1.3608 1.3667 - 1.3662 1.3744 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CLP 444.94 445.61 - 444.62 454.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/CNH - 4.624 - 4.624 4.624 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
NZD/CNY 4.5864 4.5727 4.5753 4.572 4.5753 0.04 0.86% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
NZD/CZK 14.8851 15.67 15.659 15.623 15.67 0.02 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
NZD/DKK 4.3192 4.5428 4.54 4.5377 4.5428 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۰۹
NZD/EGP 11.9638 12.0041 - 11.9713 12.0129 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/EUR 0.5791 0.6092 0.6082 0.6082 0.6092 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NZD/GBP 0.5195 0.5207 - 0.5207 0.5207 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NZD/HKD 5.2634 5.399 5.3895 5.3887 5.399 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NZD/HUF 187.336 192.29 192.42 192.04 192.42 0.16 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
NZD/IDR 9597.1 9606.4 9599.2 9599.2 9606.4 7.40 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۵۷
NZD/INR 46.801 47.521 - 47.521 47.521 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۰۶
NZD/ISK 71.73 72.14 - 71.99 72.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JMD 90.06 92.15 - 92.12 92.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/JOD 0.4741 0.4775 - 0.4763 0.478 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KES 67.03 68.37 - 68.22 68.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/KRW 748.8 780.94 780.6 780.36 780.94 0.55 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
NZD/LBP 986.79 1033.13 - 1015.81 1033.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LFX - 1.391 - 1.391 1.391 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
NZD/LKR 105.18 109.23 - 107.51 109.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/LTL 2.0555 2.0555 - 2.0555 2.0649 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
NZD/MAD 6.1766 6.5241 - 6.3368 6.5289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/MXN 12.6862 13.15 13.1203 13.1203 13.15 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NZD/MYR 2.7461 2.7936 2.7937 2.7936 2.7937 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
NZD/NAD 9.6499 9.7505 - 9.7273 9.7607 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/NOK 5.6313 5.8904 5.8669 5.8669 5.8904 0.01 0.19% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NZD/NPR 73.6 75.57 - 75.55 76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PAB 0.6531 0.6821 - 0.6819 0.6861 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/PHP 35.76 36.096 - 36.096 36.096 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
NZD/PKR 81.699 96.279 - 96.279 96.279 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
NZD/PLN 2.4856 2.6183 2.6115 2.6115 2.6183 0.01 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
NZD/QAR 2.4411 2.4424 - 2.4366 2.4449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RUB 45.11 45.11 - 45 45.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SAR 2.5123 2.518 - 2.5104 2.5207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/SEK 6.09 6.3804 6.384 6.3672 6.384 0.01 0.17% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
NZD/SGD 0.9151 0.9301 0.9307 0.9285 0.9307 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
NZD/THB 21.8981 21.824 21.332 21.317 21.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
NZD/TRY 4.0689 3.9561 3.9454 3.9454 3.9622 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
NZD/TWD 19.903 20.653 - 20.653 20.653 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
NZD/VEF 64149.624 64283.604 - 64274.008 65166.436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
NZD/XAF 380.02 380.02 - 379.97 382.17 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XCD 1.8026 1.822 - 1.8179 1.8237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/XOF 380.02 380.02 - 379.97 390.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.973 9.9748 9.9315 9.9748 0.02 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
PHP/NZD - 0.0276 - 0.0276 0.0276 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/NZD 0.3975 0.3976 - 0.3973 0.3986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SGD/NZD 1.0919 1.0748 1.074 1.074 1.075 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
THB/NZD - 0.0458 0.0459 0.0458 0.0459 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
TRY/NZD 0.2453 0.2454 - 0.2452 0.2471 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NZD 0.0487 0.0471 0.0472 0.0471 0.0472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
VEF/NZD 0.0127 0.0127 - 0.0127 0.0128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
ZAR/NZD 0.1035 0.1001 - 0.1001 0.1001 0.00 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
پوند / دلار نیوزیلند 1.9242 1.9191 1.9222 1.9191 1.9222 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
دلار / دلار نیوزیلند 1.4545 1.455 1.4552 1.4526 1.4556 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۳
دلار نیوزیلند / دلار 0.6873 0.6875 0.6876 0.6873 0.6888 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۳
یورو / دلار نیوزیلند 1.7262 1.6407 1.6414 1.6407 1.6414 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲:۳۶
دلار نیوزیلند / ین ژاپن 73.86 75.66 75.634 75.522 75.66 0.12 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
دلار نیوزیلند / دلار کانادا 0.8741 0.9233 0.9231 0.9228 0.9235 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۳
دلار نیوزیلند / فرانک سوییس 0.6597 0.6833 0.6837 0.6831 0.6837 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
دلار استرالیا / دلار نیوزیلند 1.0973 1.0294 1.0283 1.0283 1.0298 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۹