کالایاب
شاخص یاب
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5884
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:03:16
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۹ بهمن ۱۳۹۷
ساعت 09:02:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,127
قیمت روز
26 (0.63%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 05:35:10
219 (5.05%)
تغییر ۳ ماهه
359 (8.00%)
تغییر ۶ ماهه
676 (14.07%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1045 0.1052 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ARS/OMR 0.0128 0.0129 - 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/OMR 0.0948 0.0954 - 0.0953 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4335 - 0.4335 0.4335 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
GBP/OMR 0.4954 0.5054 - 0.5054 0.5054 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
HKD/OMR 0.0489 0.0492 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
OMG/USD - 1.1172 - 1.102 1.1281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۴:۴۶
OMR/AED - 9.5349 - 9.5349 9.5349 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
OMR/GBP 2.005 1.9635 - 1.9635 1.9635 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۱
OMR/PKR 317.91 363.58 - 363.58 363.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
OMR/USD - 2.5884 - 2.5884 2.5884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
OMR/ZAR - 37.6148 37.6777 37.509 37.6777 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۹
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 - 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/OMR 0.0631 0.0636 - 0.0635 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0266 0.0265 0.0265 0.0266 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۹
دلار / ریال عمان 0.3848 0.3852 - 0.385 0.3852 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ ساعت ۱۳:۳۰