شاخص یاب
عمان عمان
عمان
عمان

OMR/USD

2.5884
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:42:13
0 (0.02%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.02%)
تغییر ۶ ماهه
3 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

12
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:01:50
1 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
1 (9.09%)
تغییر ۶ ماهه
12 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSM 30

4,237
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
208 (4.67%)
تغییر ۳ ماهه
212 (4.76%)
تغییر ۶ ماهه
787 (15.67%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی عمان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/OMR 0.1045 0.1052 - 0.1051 0.1052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ARS/OMR 0.0128 0.0129 - 0.0129 0.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۱۸
AUD/OMR 0.2824 0.2844 - 0.2839 0.2846 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
BRL/OMR 0.0948 0.0954 - 0.0953 0.096 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
CAD/OMR 0.2943 0.2963 - 0.296 0.2964 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/OMR 0.3899 0.3926 - 0.3919 0.3926 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
CNY/OMR 0.056 0.0564 - 0.0564 0.0565 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
DKK/OMR 0.0596 0.06 - 0.06 0.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
EUR/OMR 0.4443 0.4362 - 0.4361 0.4362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
GBP/OMR 0.4954 0.4946 - 0.4946 0.4949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
HKD/OMR 0.0489 0.0492 - 0.0491 0.0492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/OMR 0.0457 0.046 - 0.0459 0.046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
NZD/OMR 0.2573 0.2591 - 0.2585 0.2593 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
OMG/USD - 1.329 1.3257 1.3257 1.3431 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ ساعت ۲:۱۹
OMR/AED - 9.5341 - 9.534 9.5356 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
OMR/GBP 2.005 2.0084 - 2.0075 2.0084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
OMR/PKR 317.91 362.51 - 362.51 362.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
OMR/USD - 2.5884 - 2.5882 2.5884 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۲
OMR/ZAR - 35.9263 - 35.9263 35.9602 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SAR/OMR 0.1023 0.103 - 0.1029 0.103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TRY/OMR 0.0631 0.0636 - 0.0635 0.0638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
VEF/OMR 0.0034 0.0034 - 0.0034 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/OMR 0.0267 0.0278 - 0.0278 0.0281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۰۶
دلار / ریال عمان 0.3848 0.3852 - 0.3852 0.3852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۲