شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.3012
قیمت روز
0 (0.03%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:41:10
0 (0.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.50%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.28%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

19,659
قیمت روز
26 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:34:46
536 (2.80%)
تغییر ۳ ماهه
308 (1.54%)
تغییر ۶ ماهه
1,191 (5.71%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0881 - 0.0881 0.0881 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.8845 0.8844 0.8839 0.8862 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
CAD/PEN - 2.5019 2.503 2.5019 2.503 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
CLP/PEN 0.0049 0.0049 - 0.0049 0.0049 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۵:۵۴
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.7839 3.7819 3.7819 3.7839 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
GBP/PEN 4.2508 4.3025 4.3061 4.3025 4.3279 0.03 0.60% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
MXN/PEN 0.1704 0.1742 0.1743 0.1742 0.1749 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
PEN/ARS 9.1005 11.3389 11.3384 11.3064 11.3389 0.03 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.1275 1.1267 1.1233 1.1275 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
PEN/CAD - 0.3992 0.3991 0.3977 0.3996 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
PEN/CLP 201.41 197.14 - 197.14 197.14 1.57 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
PEN/COP 903.71 937.645 937.9526 937.6104 937.9526 2.06 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PEN/EUR - 0.2638 0.264 0.2638 0.264 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PEN/GBP - 0.2324 0.2322 0.2311 0.2324 0.00 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۳۶
PEN/MXN 5.7446 5.7326 5.7307 5.6972 5.7326 0.02 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.3205 3.3255 3.328 3.3255 3.328 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۰
سول پرو / دلار 0.3007 0.3012 - 0.3012 0.3012 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۱