کالایاب
شاخص یاب
پرو پرو
پرو
پرو

سول پرو / دلار

0.303
قیمت روز
0 (0.1%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:04:12
0 (2.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.60%)
نوسان سالیانه

FTSE Peru

20,983
قیمت روز
57 (0.27%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 01:35:19
1,904 (9.98%)
تغییر ۳ ماهه
1,378 (7.03%)
تغییر ۶ ماهه
345 (1.67%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پرو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ARS/PEN 0.1076 0.0785 - 0.0785 0.0785 0.00 0.25% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۲:۳۰
BOB/PEN 0.4689 0.489 - 0.489 0.489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
BRL/PEN 0.7963 0.8551 0.8528 0.8525 0.8556 0.00 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
CAD/PEN - 2.464 2.4596 2.4581 2.464 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
CLP/PEN 0.0049 0.0048 - 0.0048 0.0048 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۹:۱۸
COP/PEN 0.0011 0.0011 - 0.0011 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۴۲
EUR/PEN 3.7331 3.7258 3.7297 3.7258 3.733 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۱
GBP/PEN 4.2508 4.3693 4.3531 4.3454 4.3693 0.02 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۱
MXN/PEN 0.1704 0.1734 0.173 0.173 0.1735 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۸
PEN/ARS 9.1005 12.7215 12.7318 12.7215 12.7538 0.02 0.16% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۶
PEN/BOB 2.0356 2.1405 - 2.1405 2.1405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/BRL 1.2284 1.1658 1.1678 1.1646 1.1682 0.00 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
PEN/CAD - 0.4054 0.4061 0.4054 0.4064 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۰
PEN/CLP 201.41 202.3617 202.41 202.3617 202.41 1.93 0.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
PEN/COP 903.71 949.7805 947.7792 947.56 949.7805 2.31 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۳۹
PEN/EUR - 0.268 0.2677 0.2675 0.268 0.00 0.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۱
PEN/GBP - 0.2289 0.2297 0.2289 0.2301 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۱
PEN/MXN 5.7446 5.7603 5.7758 5.7569 5.7758 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۴۸
PEN/PYG 1712.01 1780.19 - 1780.19 1780.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/UYU 9.3898 9.7043 - 9.7043 9.7043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PEN/VEF 24404.0429 24465.2059 - 24465.2059 24483.9248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
PYG/PEN 0.0006 0.0006 - 0.0006 0.0007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۵۴
UYU/PEN 0.1025 0.1069 - 0.1069 0.1069 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/PEN 0.0286 0.0286 - 0.0286 0.0286 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
دلار / سول پرو 3.3 3.301 3.3035 3.299 3.3053 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴
سول پرو / دلار 0.3028 0.303 0.3034 0.303 0.3035 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۰۴