شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2907
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:54:20
0 (0.38%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.78%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3752 - 2.3752 2.3752 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
EUR/PGK 3.7377 3.7841 - 3.7841 3.7852 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/PGK 4.1669 4.249 - 4.249 4.2492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
PGK/AUD - 0.4039 - 0.4039 0.4039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶:۰۶
PGK/GBP - 0.2258 - 0.2258 0.2258 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۵:۰۹
PGK/USD - 0.2907 - 0.2907 0.2907 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
دلار / پاپوا گینه نو 3.2733 3.4662 3.4542 3.4542 3.4662 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵