کالایاب
شاخص یاب
پاپوا گینه نو پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو
پاپوا گینه نو

PGK/USD

0.2902
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 04:54:17
0 (0.21%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.46%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاپوا گینه نو

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/PGK - 2.3553 - 2.3553 2.3553 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۴۵
EUR/PGK 3.7377 3.7625 - 3.7625 3.7625 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۴
GBP/PGK 4.1669 4.3356 - 4.3356 4.3356 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۴
PGK/AUD - 0.4073 - 0.4073 0.4073 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۴۵
PGK/GBP - 0.2212 - 0.2212 0.2212 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۲۴
PGK/USD - 0.2902 - 0.2902 0.2903 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۵۴
دلار / پاپوا گینه نو 3.2787 3.4722 3.4602 3.4602 3.4722 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۴۷