کالایاب
شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (11.25%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,339
قیمت روز
10 (0.23%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:01:57
644 (17.43%)
تغییر ۳ ماهه
644 (17.43%)
تغییر ۶ ماهه
4,339 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

18,486
قیمت روز
44 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:35:45
189 (1.01%)
تغییر ۳ ماهه
1,733 (8.57%)
تغییر ۶ ماهه
3,520 (15.99%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 38.062 - 38.062 38.062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 98.792 - 98.66 98.845 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
BHD/PKR 324.44 370.59 - 370.59 370.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 104.87 - 104.87 104.982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
CHF/PKR 122.45 138.949 - 138.949 138.949 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 21.12 - 21.12 21.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
EGP/PKR 6.8489 8.029 - 8.029 8.035 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
EUR/PKR 139.5 157.982 - 157.948 158.079 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
GBP/PKR 157.4 185.3 - 185.3 185.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
HKD/PKR 15.594 17.797 - 17.797 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 2.0178 - 2.0164 2.0186 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.251 - 1.251 1.2517 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
KWD/PKR 403.73 459.78 - 459.78 460.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 34.166 - 34.166 34.187 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۳
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 95.406 - 95.302 95.453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
OMR/PKR 317.91 362.88 - 362.88 363.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0063 - 0.0063 0.0063 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۰۶
PKR/GBP - 0.0054 - 0.0054 0.0054 0.00 1.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲:۳۹
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.7981 - 0.7981 0.7988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.1036 - 0.1036 0.1036 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 38.32 - 38.32 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 37.249 - 37.249 37.277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 103.114 - 103.098 103.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
THB/PKR 3.7457 4.4021 - 4.3974 4.4047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 4.5222 - 4.5222 4.5222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 9.647 - 9.647 9.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
دلار / روپیه پاکستان 139.27 141 138.9 138.9 141.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۰:۳۲