شاخص یاب
پاکستان پاکستان
پاکستان
پاکستان

PKR/USD

0.0071
قیمت روز
0 (1.43%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:09:13
0 (5.33%)
تغییر ۳ ماهه
0 (12.35%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

4,291
قیمت روز
4 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:01:18
596 (16.13%)
تغییر ۳ ماهه
596 (16.13%)
تغییر ۶ ماهه
4,291 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE Pakistan

19,125
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:35:24
621 (3.35%)
تغییر ۳ ماهه
836 (4.19%)
تغییر ۶ ماهه
2,130 (10.02%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی پاکستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PKR 33.326 38.067 38.039 38.039 38.067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ARS/PKR 4.02 4.11 - 4.08 4.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/PKR 89.997 100.359 100.095 100.095 100.359 0.22 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
BHD/PKR 324.44 372.68 370.6 370.6 372.68 1.80 0.49% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۹
BRL/PKR 29.76 30.44 - 30.25 30.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
CAD/PKR 93.804 105.4 105.132 105.132 105.4 0.20 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۰۰
CHF/PKR 122.45 139.571 140.691 139.571 140.817 1.19 0.85% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
CNY/PKR 17.6 18 - 18 18.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
DKK/PKR 18.71 21.186 21.357 21.186 21.363 0.17 0.80% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
EGP/PKR 6.8489 7.811 7.796 7.796 7.811 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
EUR/PKR 139.5 159.35 159.132 159.132 159.35 0.10 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
GBP/PKR 157.4 181.3 180.4 180.4 181.3 0.70 0.39% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
HKD/PKR 15.594 17.825 17.812 17.812 17.825 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
HUF/PKR 0.4312 0.4411 - 0.438 0.4411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/PKR 1.7533 1.9658 1.9651 1.9651 1.9658 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
ISK/PKR 1.1235 1.1492 - 1.141 1.1492 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/PKR 1.1079 1.278 1.2836 1.278 1.2836 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
KWD/PKR 403.73 461.03 460.81 460.81 461.03 0.11 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۲۱
MXN/PKR 6.3689 6.5148 - 6.4606 6.5164 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/PKR 29.863 33.993 33.966 33.966 33.993 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۲۱
NOK/PKR 14.35 14.68 - 14.57 14.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
NZD/PKR 81.699 94.637 94.189 94.189 94.637 0.41 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
OMR/PKR 317.91 363.29 362.94 362.94 363.29 0.07 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
PHP/PKR 2.2586 2.3103 - 2.2934 2.3103 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/CLP 5.443 5.4512 - 5.424 5.5582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/CZK 0.1822 0.1825 - 0.1817 0.1825 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/EUR - 0.0062 - 0.0062 0.0062 0.00 1.64% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PKR/GBP - 0.0055 - 0.0055 0.0055 0.00 1.82% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۹:۰۶
PKR/HUF 2.2917 2.2941 - 2.2822 2.2948 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/IDR 119.6 119.62 - 119.07 119.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/INR 0.5726 0.5728 - 0.57 0.5728 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ISK 0.8775 0.8824 - 0.8787 0.8826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/JMD 1.1017 1.1272 - 1.1272 1.1272 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/JPY 0.9036 0.7819 0.7781 0.7781 0.7819 0.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
PKR/KES 0.8199 0.8363 - 0.8324 0.8422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PKR/KRW 9.17 9.18 - 9.12 9.18 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LBP 12.07 12.64 - 12.4 12.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/LKR 1.2866 1.3363 - 1.3363 1.3363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/NPR 0.9003 0.9244 - 0.9244 0.9244 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/PHP 0.4374 0.4381 - 0.436 0.4391 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 - 0.5492 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/USD - 0.0071 - 0.0071 0.0071 0.00 1.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۵:۰۹
PKR/XAF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/XOF 4.6488 4.6488 - 4.6488 4.6488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PKR/ZAR - 0.0995 0.0984 0.098 0.0995 0.00 1.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
QAR/PKR 33.62 38.4 38.05 38.05 38.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
RUB/PKR 1.7916 1.8326 - 1.8205 1.8326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/PKR 32.631 37.279 37.246 37.246 37.279 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SGD/PKR 89.507 103.11 103.019 103.019 103.11 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
THB/PKR 3.7457 4.4132 4.4027 4.4027 4.4132 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
TRY/PKR 19.83 20.28 - 20.14 20.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/PKR 3.986 4.537 4.5288 4.5288 4.537 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
VEF/PKR 1.06 1.06 - 1.06 1.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/PKR 8.4564 10.049 10.16 10.049 10.199 0.12 1.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۶
دلار / روپیه پاکستان 138.76 141 138.8 138.78 141 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۵۶