شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2656
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:47:18
0 (0.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.74%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.69%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

115
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:01:54
10 (9.52%)
تغییر ۳ ماهه
7 (6.48%)
تغییر ۶ ماهه
115 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,689
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:04:31
203 (8.16%)
تغییر ۳ ماهه
212 (8.58%)
تغییر ۶ ماهه
290 (9.72%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.7069 2.7049 2.7031 2.7086 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
BGN/PLN - 2.1913 2.1912 2.1896 2.1918 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 13702.16 13698.53 13636.19 13774.71 57.83 0.42% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
CAD/PLN 2.8427 2.8337 2.8334 2.8299 2.8363 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
CHF/PLN 3.766 3.7846 3.7824 3.7822 3.7862 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
CNY/PLN 0.5411 0.5558 0.5552 0.5549 0.5558 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۵۴
CZK/PLN 0.1667 0.1677 0.1676 0.1676 0.1678 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
DKK/PLN 0.5754 0.5742 0.5738 0.5737 0.5742 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.2836 4.2865 4.2836 4.2865 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
GBP/PLN 4.783 4.8786 4.8839 4.8786 4.8863 0.01 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HKD/PLN 0.4722 0.4796 0.4798 0.4795 0.4798 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HRK/PLN - 0.577 0.5769 0.5767 0.5771 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
HUF/PLN - 0.0134 - 0.0134 0.0134 0.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۱۵
JPY/PLN 0.0337 0.0344 0.0345 0.0344 0.0346 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
LTL/PLN - 1.2414 1.2415 1.2404 1.2415 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۱
MXN/PLN 0.1957 0.198 0.1979 0.1977 0.1981 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
NOK/PLN 0.4411 0.4399 0.44 0.4393 0.4402 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
NZD/PLN 2.4856 2.5434 2.5452 2.5406 2.546 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2639 0.264 0.2638 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 828.79 828.62 828.55 828.98 0.29 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
PLN/CZK 5.9885 5.95 5.954 5.95 5.957 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
PLN/DKK 1.7367 1.7396 1.7402 1.7396 1.741 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۶
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2331 0.2332 0.2331 0.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
PLN/GBP 0.2089 0.2047 0.2046 0.2044 0.2047 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 74.45 74.511 74.432 74.523 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 29.035 29.038 28.977 29.038 0.03 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0443 5.0479 5.0431 5.0521 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2711 2.2708 2.2701 2.2717 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.8162 - 17.8162 17.8162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۳:۴۵
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.3936 2.3942 2.3936 2.3952 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.913 0.9127 0.9127 0.913 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۴
RUB/PLN 0.0551 0.0567 0.0568 0.0565 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۳:۲۷
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.4173 0.417 0.4168 0.4173 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
SGD/PLN 2.7148 2.7753 2.7742 2.7725 2.7763 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
TRY/PLN 0.6096 0.7026 0.703 0.7015 0.7041 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۴
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1341 0.134 0.134 0.1341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۴
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2742 0.2739 0.2737 0.2742 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
دلار / زلوتی لهستان 3.7646 3.7651 3.7636 3.7614 3.7674 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۴۷
زلوتی لهستان / دلار 0.2656 0.2656 0.2657 0.2655 0.2659 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۴۷