کالایاب
شاخص یاب
لهستان لهستان
لهستان
لهستان

زلوتی لهستان / دلار

0.2643
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:37:14
0 (0.41%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.01%)
تغییر ۶ ماهه
0 (9.64%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

117
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 09:02:14
12 (11.43%)
تغییر ۳ ماهه
12 (11.43%)
تغییر ۶ ماهه
117 (0.00%)
نوسان سالیانه

mWIG40

2,700
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 20:06:22
39 (1.46%)
تغییر ۳ ماهه
138 (5.38%)
تغییر ۶ ماهه
92 (3.52%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی لهستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/PLN 1.0087 1.0103 - 1.0101 1.011 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/PLN 0.1235 0.1237 - 0.1237 0.1239 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/PLN 2.7283 2.6873 - 2.6873 2.6889 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
BGN/PLN - 2.1976 - 2.1976 2.1976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
BRL/PLN 0.9149 0.9163 - 0.9161 0.9222 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BTC/PLN - 15028.37 - 15028.37 15028.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CAD/PLN 2.8427 2.8423 - 2.8423 2.8423 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/PLN 3.766 3.7866 - 3.7866 3.7866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CNY/PLN 0.5411 0.5652 - 0.5652 0.5656 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
COP/PLN - 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵:۵۴
CZK/PLN 0.1667 0.1675 - 0.1675 0.1676 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۲۷
DKK/PLN 0.5754 0.5759 - 0.5759 0.5759 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ETH/PLN - 1596.3492 - 1585.4889 1744.4267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ ساعت ۲۰:۵۷
EUR/PLN 4.2899 4.2979 - 4.2979 4.2979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
GBP/PLN 4.783 5.0421 - 5.0421 5.0421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
HKD/PLN 0.4722 0.4835 - 0.4835 0.4835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
HRK/PLN - 0.5797 - 0.5797 0.5797 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
HUF/PLN - 0.0137 - 0.0137 0.0137 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۵۷
JPY/PLN 0.0337 0.0341 - 0.034 0.0341 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
LTL/PLN - 1.2449 - 1.2446 1.2465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
MXN/PLN 0.1957 0.1975 - 0.1968 0.1976 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
NOK/PLN 0.4411 0.4448 - 0.4448 0.4448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
NZD/PLN 2.4856 2.5965 - 2.5965 2.5982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
PLN/AED 0.9903 0.9909 - 0.9902 0.9911 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ARS 8.0861 8.0888 - 8.0817 8.0916 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/AUD 0.3664 0.3664 - 0.3661 0.3667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/BBD 0.5257 0.549 - 0.5489 0.5518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/BHD 0.101 0.1024 - 0.1023 0.1025 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/BRL 1.0913 1.0931 - 1.0857 1.0932 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CAD 0.3516 0.3517 - 0.3514 0.3519 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CHF 0.2654 0.2639 - 0.2635 0.264 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
PLN/CLP 178.93 179.2 - 179.08 182.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/CNY 1.8465 1.847 - 1.8454 1.8479 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/COP - 826.99 - 826.99 826.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/CZK 5.9885 5.959 - 5.959 5.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/DKK 1.7367 1.7354 - 1.7354 1.7354 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/EGP 4.8135 4.8251 - 4.8237 4.831 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/EUR 0.2329 0.2325 - 0.2325 0.2325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/GBP 0.2089 0.1982 - 0.1982 0.1982 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/HKD 2.1166 2.1172 - 2.1158 2.1181 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/HUF 75.362 73.084 - 73.084 73.093 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
PLN/IDR 3931.77 3932.34 - 3924.81 3935.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/INR 18.83 18.83 - 18.82 18.84 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/ISK 28.85 29.01 - 29 29.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/JMD 36.22 37.06 - 37.05 37.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/JOD 0.1907 0.192 - 0.1919 0.1921 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/JPY 29.695 29.349 - 29.349 29.365 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
PLN/KES 26.95 27.49 - 27.47 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/KRW 301.28 301.82 - 301.2 301.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LBP 396.83 415.47 - 409.21 415.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/LKR 42.3 43.93 - 43.31 43.93 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/LTL 0.8223 0.8223 - 0.8223 0.8279 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
PLN/MAD 2.4839 2.6236 - 2.5514 2.6248 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/MXN 5.1027 5.0563 - 5.0563 5.0597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
PLN/MYR 1.1043 1.1057 - 1.1052 1.1061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NAD 3.8807 3.9211 - 3.9192 3.9227 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/NOK 2.2644 2.2464 - 2.2464 2.2464 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
PLN/NPR 29.6 30.39 - 30.39 30.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/NZD 0.4021 0.4022 - 0.4019 0.4032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/OMR 0.1035 0.1042 - 0.1041 0.1042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/PAB 0.2626 0.2743 - 0.2742 0.2757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/PHP 14.38 14.4 - 14.4 14.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/PKR 32.5 33.25 - 33.01 33.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
PLN/QAR 0.9817 0.9823 - 0.9815 0.9826 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RUB 18.14 17.811 - 17.811 17.811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
PLN/SAR 1.0103 1.0126 - 1.0117 1.013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4307 - 2.4307 2.4307 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/TRY 1.6363 1.6419 - 1.6357 1.6481 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/VEF 25249.1694 25301.9037 - 25285.9025 25345.3422 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
PLN/XAF 152.82 152.82 - 152.82 153.62 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XCD 0.7249 0.7327 - 0.7322 0.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/XOF 152.82 152.82 - 152.82 157.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/PLN - 0.9032 - 0.9026 0.904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
RUB/PLN 0.0551 0.0586 - 0.0586 0.0586 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
SAR/PLN 0.9879 0.9895 - 0.9891 0.9902 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PLN 0.4077 0.411 - 0.411 0.411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
SGD/PLN 2.7148 2.8057 - 2.8055 2.8057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
TRY/PLN 0.6096 0.6941 - 0.6941 0.6963 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
UAH/PLN 0.1333 0.1416 - 0.1416 0.1416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
VEF/PLN 0.0323 0.0323 - 0.0323 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۳۶
XAU/PLN - 4569.5 - 4528.5 4569.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۸:۴۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2629 - 0.2629 0.2629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
دلار / زلوتی لهستان 3.7835 3.785 3.7841 3.7839 3.7885 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۴۳
زلوتی لهستان / دلار 0.2642 0.2643 0.2644 0.264 0.2644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۳۷