شاخص یاب
رومانی رومانی
رومانی
رومانی

RON/USD

0.2424
قیمت روز
0 (0.04%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 02:36:15
0 (1.06%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.27%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Bucharest BET-XT

7,185
قیمت روز
108 (1.52%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:34:43
1,376 (16.08%)
تغییر ۳ ماهه
805 (10.08%)
تغییر ۶ ماهه
1,190 (14.21%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی رومانی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RON 1.0906 1.0933 - 1.0927 1.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/RON 0.1336 0.1339 - 0.1339 0.134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
AUD/RON 2.9484 2.9558 - 2.9548 2.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/RON 0.9891 0.9916 - 0.991 0.9981 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RON 3.0723 3.08 - 3.0778 3.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/RON 4.0703 4.1423 4.1421 4.1421 4.1423 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
CNY/RON 0.585 0.5865 - 0.5861 0.5869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RON 0.6219 0.6234 - 0.623 0.6234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/RON 4.637 4.6921 4.6922 4.6917 4.6926 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
GBP/RON 5.1728 5.3502 5.3505 5.3367 5.3517 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
HKD/RON 0.5103 0.5116 - 0.5113 0.5119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RON 0.2116 0.2122 - 0.2119 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NOK/RON 0.4769 0.4781 - 0.4776 0.4785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/RON 2.6864 2.6931 - 2.687 2.6962 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/RON 1.0804 1.0831 - 1.0818 1.084 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RON/CHF - 0.2407 0.2409 0.2404 0.2411 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۴۸
RON/GBP - 0.1867 0.1869 0.1867 0.1869 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱:۴۵
RON/PLN - 0.913 0.9127 0.9127 0.913 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۳:۲۴
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RON/USD - 0.2424 0.2425 0.2424 0.2425 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۶
RON/ZAR - 3.3267 3.3265 3.3263 3.3283 0.01 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
SAR/RON 1.0681 1.0708 - 1.0701 1.0716 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/RON 0.6591 0.6607 - 0.6601 0.6638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/RON 0.0345 0.0346 - 0.0346 0.0347 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۳:۳۶
ZAR/RON 0.2782 0.3 0.3001 0.3 0.3001 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
دلار / لئو رومانی 4.116 4.1207 4.1214 4.1207 4.1263 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۳