شاخص یاب
صربستان صربستان
صربستان
صربستان

RSD/USD

0.0096
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:15:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.03%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Belex 15

698
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:04:44
46 (6.23%)
تغییر ۳ ماهه
45 (6.06%)
تغییر ۶ ماهه
76 (9.80%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی صربستان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRL/RSD - 27.67 27.667 27.667 27.675 0.02 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۲۴
CHF/RSD - 104.38 104.39 104.38 104.46 0.06 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۱۵
EUR/RSD 117.89 118.201 118.206 118.181 118.207 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
GBP/RSD - 134.65 134.64 134.64 134.78 0.14 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
JPY/RSD - 0.949 0.9494 0.949 0.9523 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۰۹
RSD/GBP - 0.0074 - 0.0074 0.0074 0.00 1.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۰:۰۹
RSD/USD - 0.0096 - 0.0096 0.0097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۹:۱۵
دلار / دینار صربستان 103.66 104.06 104.04 103.94 104.13 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۲۳