شاخص یاب
روسیه روسیه
روسیه
روسیه

روبل روسیه / دلار

0.0151
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 21:28:08
0 (1.34%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (10.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

1,917
قیمت روز
10 (0.52%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 20:01:28
33 (1.75%)
تغییر ۳ ماهه
20 (1.05%)
تغییر ۶ ماهه
1,917 (0.00%)
نوسان سالیانه

RTS 2

4,198
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 19:33:48
81 (1.90%)
تغییر ۳ ماهه
334 (7.38%)
تغییر ۶ ماهه
149 (3.43%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی روسیه

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/RUB 18.3137 18.3137 18.3147 18.3109 18.3198 0.01 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۲:۵۷
ARS/RUB 2.2431 2.2431 2.2435 2.2419 2.2437 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/RUB 49.51 47.737 47.739 47.665 47.764 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
AZN/RUB 39.5327 39.5738 39.5625 39.5024 39.5804 0.06 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BGN/RUB 39.8476 39.8522 39.8405 39.7802 39.8522 0.06 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
BRL/RUB 16.61 17.585 17.58 17.58 17.597 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۰
BTC/RUB - 311885 301269 301269 314952 8553.00 2.74% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
BYN/RUB 32.9917 33.1331 33.1324 32.979 33.1385 0.17 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/RUB 51.59 49.669 49.638 49.638 49.721 0.07 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۳۰
CHF/RUB 68.35 66.466 66.436 66.4 66.522 0.06 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
CNY/RUB 9.8234 9.8234 9.824 9.8224 9.8275 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CZK/RUB 3.0238 3.0294 3.0295 3.027 3.0296 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/RUB 10.4425 10.4425 10.4429 10.4325 10.4429 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
EUR/RUB 77.93 75.189 75.1998 75.189 75.2133 0.05 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
GBP/RUB 86.818 84.518 84.511 84.511 84.567 0.08 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
GEL/RUB 26.0736 26.0736 26.0687 26.0654 26.0809 0.14 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
HKD/RUB 8.5697 8.5697 8.5701 8.5673 8.5725 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
HUF/RUB 0.2407 0.2407 0.2406 0.2405 0.2409 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
INR/RUB 0.9635 0.9635 0.9634 0.9634 0.9639 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
ISK/RUB 0.6271 0.6271 0.627 0.6266 0.6271 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/RUB 0.6107 0.5854 0.5859 0.5854 0.5865 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
KGS/RUB 0.969 0.97 0.9698 0.9683 0.9702 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
KRW/RUB - 0.0584 0.0585 0.0584 0.0586 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۶
KZT/RUB 0.1857 0.1884 0.1865 0.1864 0.1884 0.00 1.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
LTL/RUB 21.4418 21.4418 - 21.3535 21.4418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
MDL/RUB 4.0427 4.0469 4.0457 4.0201 4.0476 0.03 0.65% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/RUB 3.5537 3.2419 3.246 3.2419 3.2477 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
NOK/RUB 8.0088 7.7062 7.706 7.6996 7.7079 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
NZD/RUB 45.11 45.11 45.14 45 45.16 0.16 0.36% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PHP/RUB 1.2607 1.2607 1.2599 1.2594 1.2607 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/RUB 0.5518 0.5518 0.5493 0.5492 0.5518 0.00 0.49% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
PLN/RUB 18.14 17.8162 - 17.8162 17.8162 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ساعت ۳:۴۵
RON/RUB 1 1 - 1.0000 1.0000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RUB/AED 0.0546 0.0546 0.0547 0.0546 0.0549 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
RUB/AMD 6.747 7.5175 7.1765 7.1745 7.5175 0.34 4.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ARS 0.4457 0.4459 0.4458 0.4458 0.4461 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/AUD 0.0202 0.021 - 0.021 0.021 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۱۸
RUB/AZN 0.0252 0.0254 0.0255 0.0254 0.0256 0.00 0.39% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
RUB/BGN 0.025 0.0252 0.0254 0.0252 0.0255 0.00 1.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
RUB/BRL 0.0602 0.0603 0.0602 0.0599 0.0603 0.00 0.84% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/BYN 0.0302 0.0303 0.0305 0.0303 0.0305 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/CAD 0.0194 0.0201 - 0.0199 0.0201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۲۰:۳۹
RUB/CHF 0.0146 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.67% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۶
RUB/CLP 9.86 9.88 10.07 10.07 9.89 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/CNY 0.1018 0.1018 0.1019 0.1018 0.1022 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
RUB/CZK 0.3301 0.3307 0.3308 0.3307 0.3311 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/DKK 0.0957 0.0992 0.0993 0.0992 0.0993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
RUB/EGP 0.2653 0.266 0.2661 0.2659 0.2662 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/EUR 0.0128 0.0133 - 0.0132 0.0133 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۱:۴۵
RUB/GBP 0.0115 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۲۷
RUB/HKD 0.1167 0.1168 0.1167 0.1167 0.1173 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۵۱
RUB/HUF 4.1528 4.1573 4.157 4.1542 4.1621 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/IDR 216.73 216.76 216.32 216.32 216.89 0.11 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/INR 1.0377 1.038 1.0379 1.0377 1.0381 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ISK 1.5902 1.5991 1.5992 1.5991 1.6004 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/JMD 1.9964 2.0427 2.0523 2.0427 2.0532 0.01 0.55% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/JPY 1.6373 1.7063 1.7056 1.7023 1.7063 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
RUB/KES 1.4858 1.5155 1.5262 1.5152 1.5265 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/KRW 16.61 17.12 17.124 17.055 17.124 0.06 0.32% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۱
RUB/KZT 5.3068 5.3838 5.3782 5.3767 5.3838 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LBP 21.87 22.9 22.57 22.57 22.9 0.13 0.57% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/LKR 2.3315 2.4214 2.3889 2.3882 2.4214 0.03 1.28% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/MAD 0.1369 0.1446 0.1407 0.1407 0.1446 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
RUB/MXN 0.2813 0.3084 0.3078 0.3077 0.3084 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
RUB/MYR 0.0609 0.061 0.0609 0.0609 0.061 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
RUB/NAD 0.2139 0.2161 0.2162 0.2161 0.2162 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
RUB/NOK 0.1248 0.1249 0.125 0.1249 0.125 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
RUB/NPR 1.6315 1.6752 1.6831 1.6752 1.6834 0.01 0.54% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/PHP 0.7927 0.7938 0.7956 0.7935 0.7956 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/PKR 1.7916 1.8326 1.821 1.8205 1.8326 0.01 0.58% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/PLN 0.0551 0.0573 0.0574 0.0573 0.0574 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
RUB/QAR 0.0541 0.0541 - 0.0541 0.0541 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۴۲
RUB/SAR 0.0557 0.0559 0.0558 0.0558 0.0561 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
RUB/SEK 0.1351 0.1373 - 0.1371 0.1375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
RUB/THB 0.4854 0.4857 0.4855 0.4854 0.4863 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/TRY 0.0902 0.0905 0.0908 0.0902 0.0908 0.00 0.22% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
RUB/TWD 0.4553 0.4558 0.4559 0.4555 0.456 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
RUB/UAH 0.4059 0.4136 0.4154 0.4136 0.4155 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/VEF 1270.0171 1273.2001 - 1266.5743 1276.4545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
RUB/VND 339.18 349.46 346.43 346.33 349.46 2.87 0.83% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/XAF 8.42 8.42 8.46 8.42 8.46 0.05 0.59% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/XOF 8.42 8.42 8.65 8.42 8.65 0.24 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/ZAR 0.2139 0.2131 0.2134 0.213 0.2134 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
SAR/RUB 17.9357 17.9357 17.9372 17.9314 17.9421 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SDR/RUB 93.863 93.863 93.8202 93.8202 93.863 0.10 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۲۷
SEK/RUB 7.3989 7.2734 7.2712 7.2709 7.2734 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
SGD/RUB 49.27 49.27 49.26 49.24 49.28 0.04 0.08% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 2.0603 2.0584 2.0606 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TJS/RUB 7.175 7.1824 7.1804 7.132 7.1836 0.05 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TMT/RUB 19.175 19.195 19.1895 19.1507 19.1982 0.03 0.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/RUB 11.07 11.07 11.06 11.06 11.11 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/RUB 2.1951 2.1951 2.1952 2.1942 2.1954 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/RUB 2.4406 2.4406 2.4288 2.4282 2.4406 0.01 0.53% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UZS/RUB 0.0087 0.0087 - 0.0087 0.0087 0.00 1.16% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VEF/RUB 0.55 0.55 - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAG/RUB - 947.26 945.65 945.65 947.35 0.61 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
XAU/RUB - 80739.98 80691.85 80691.85 80873.12 54.72 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۴
ZAR/RUB 4.6716 4.686 4.6819 4.6819 4.6909 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۵۴
CHF/RUB RTS 68.2984 68.2984 68.2664 68.2357 68.2984 0.07 0.10% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
JPY/RUB RTS 0.6103 0.6103 0.6104 0.6087 0.6104 0.00 0.25% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
دلار / روبل روسیه 66.0883 66.1583 66.1553 66.0466 66.2331 0.10 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۶:۰۳
روبل روسیه / دلار 0.0151 0.0151 - 0.0151 0.0153 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۲۸