کالایاب
شاخص یاب
رواندا رواندا
رواندا
رواندا

RWF/USD

0.00113
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

Rwanda Share

136
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 13:05:32
5 (3.88%)
تغییر ۳ ماهه
4 (3.33%)
تغییر ۶ ماهه
3 (2.04%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی رواندا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/RWF 998.71 1003.74 - 1003.6 1003.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
RWF/GBP - 0.0008 - 0.0008 0.0008 0.00 12.50% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۹:۴۲
RWF/USD - 0.00113 - 0.00113 0.00113 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ ساعت ۰:۰۰
RWF/ZAR - 0.0158 - 0.0158 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
ZAR/RWF - 61.3503 - 61.343 61.9737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
دلار / فرانک رواندا 879.26 896.26 911 896.26 915.99 5.87 0.66% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۷