کالایاب
شاخص یاب
سیشل سیشل
سیشل
سیشل

SCR/USD

0.0686
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 15:30:22
0 (0.44%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.87%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سیشل

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/SCR 14.736 14.454 - 14.454 14.454 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰
GBP/SCR 16.429 16.889 - 16.889 16.889 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰
SCR/GBP - 0.052 - 0.052 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰
SCR/USD - 0.0686 - 0.0686 0.0686 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۵:۳۰
دلار / روپیه سیشل 13.6 13.89 - 13.74 13.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ ساعت ۲:۰۷