شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1111
قیمت روز
0 (0.09%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:49:40
0 (0.45%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.05%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

276
قیمت روز
1 (0.36%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
19 (7.39%)
تغییر ۳ ماهه
18 (6.98%)
تغییر ۶ ماهه
276 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,452
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 20:34:39
19 (1.27%)
تغییر ۳ ماهه
85 (5.54%)
تغییر ۶ ماهه
166 (10.29%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.4468 2.4465 2.4465 2.4471 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.4424 6.4393 6.4393 6.4527 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
BRL/SEK 2.2444 2.4047 2.404 2.404 2.4063 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
BTC/SEK - 50000 - 50000 50000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۴:۱۵
CAD/SEK 6.9709 6.7789 6.776 6.776 6.7866 0.01 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
CHF/SEK 9.2332 9.0755 9.0747 9.0747 9.0838 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4012 0.4011 0.4011 0.4015 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
DKK/SEK 1.411 1.3726 1.3727 1.3716 1.3733 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
EUR/SEK 10.5233 10.2475 10.2467 10.2446 10.2518 0.01 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
GBP/SEK 11.7286 11.5824 11.5869 11.5766 11.5869 0.03 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
HKD/SEK 1.1579 1.1468 1.1466 1.1458 1.147 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
INR/SEK 0.1302 0.1268 0.1267 0.1266 0.1268 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
ISK/SEK - 0.0738 0.0737 0.0736 0.0738 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۸:۲۷
JPY/SEK 0.0823 0.0824 0.0823 0.0823 0.0824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
KRW/SEK - 0.008 - 0.0079 0.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷:۱۸
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0525 1.0529 1.0524 1.0537 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
NZD/SEK 6.09 6.0823 6.0872 6.0823 6.0975 0.02 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.3923 2.3924 2.3912 2.394 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
RUB/SEK 0.1351 0.1353 0.1352 0.134 0.1353 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.1552 0.1553 0.155 0.1553 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.1474 0.1475 0.1474 0.1475 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۳۶
SEK/CHF 10.823 11.02 11.01 11 11.02 0.04 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.755 - 0.755 0.755 0.01 1.89% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.4913 2.4918 2.4895 2.4918 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
SEK/DKK 0.7084 0.7282 0.7284 0.7278 0.7284 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0976 - 0.0976 0.0976 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲:۳۶
SEK/GBP 0.0852 0.0863 0.0864 0.0862 0.0864 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.9089 7.909 7.8965 7.9171 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SEK/ISK 11.764 13.471 13.472 13.459 13.508 0.03 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 12.1098 12.1021 12.1021 12.1288 0.01 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9495 0.9492 0.9484 0.9495 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4176 0.4177 0.4173 0.4177 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 7.3783 7.3795 7.3682 7.3803 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5224 1.5226 1.5194 1.5226 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
SGD/SEK 6.6572 6.6337 6.6341 6.6337 6.6389 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.2919 0.2918 0.2918 0.2919 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۱۵
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6561 0.6563 0.6561 0.6578 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۵
دلار / کرون سوئد 8.9951 9.0024 9.0014 8.9896 9.006 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۹
کرون سوئد / دلار 0.1111 0.1111 0.1112 0.1111 0.1113 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۴۹