کالایاب
شاخص یاب
سوئد سوئد
سوئد
سوئد

کرون سوئد / دلار

0.1082
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:05:21
0 (1.64%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.67%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.46%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

289
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 17:01:45
32 (12.45%)
تغییر ۳ ماهه
32 (12.45%)
تغییر ۶ ماهه
289 (0.00%)
نوسان سالیانه

OMX Stockholm

1,543
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 21:36:34
153 (11.00%)
تغییر ۳ ماهه
34 (2.17%)
تغییر ۶ ماهه
58 (3.92%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوئد

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SEK 2.4746 2.5127 2.5129 2.5053 2.5138 0.01 0.33% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
ARS/SEK 0.3031 0.3032 - 0.3032 0.3037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
AUD/SEK 6.6902 6.5775 6.5782 6.5649 6.5782 0.01 0.18% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۴۸
BRL/SEK 2.2444 2.3933 2.3934 2.3912 2.3975 0.01 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۰
BTC/SEK - 48000 - 48000 48000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ساعت ۱۲:۳۶
CAD/SEK 6.9709 6.8935 6.895 6.8866 6.8964 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۶
CHF/SEK 9.2332 9.3014 9.3037 9.3014 9.3109 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
CNY/SEK 1.3274 1.328 - 1.328 1.3297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CZK/SEK 0.4088 0.4054 0.4055 0.4054 0.4057 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
DKK/SEK 1.411 1.3994 1.3997 1.3994 1.4006 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
EUR/SEK 10.5233 10.445 10.4475 10.445 10.452 0.01 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
GBP/SEK 11.7286 12.1749 12.1836 12.1749 12.2003 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
HKD/SEK 1.1579 1.1759 1.1762 1.1759 1.1775 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۶
INR/SEK 0.1302 0.1341 0.1339 0.1339 0.1341 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۲۴
ISK/SEK - 0.0763 - 0.0763 0.0763 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۳۶
JPY/SEK 0.0823 0.0838 0.0837 0.0837 0.0838 0.00 0.12% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۲۴
KRW/SEK - 0.0082 0.0081 0.0081 0.0082 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۸
MXN/SEK 0.4802 0.4805 - 0.4796 0.482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NOK/SEK 1.082 1.0827 1.0826 1.0815 1.0829 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
NZD/SEK 6.09 6.3798 6.3802 6.3777 6.3862 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
PHP/SEK 0.1703 0.1704 - 0.1703 0.1705 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/SEK 2.4513 2.4337 2.4346 2.4337 2.4351 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
RUB/SEK 0.1351 0.144 - 0.1431 0.144 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۵۴
SAR/SEK 2.4236 2.4247 - 2.424 2.4271 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AED 0.4039 0.4041 - 0.4038 0.4042 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ARS 3.2979 3.299 - 3.2965 3.2998 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/AUD 0.1494 0.152 0.1521 0.152 0.1522 0.00 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۷
SEK/BBD 0.2144 0.2239 - 0.2239 0.225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/BHD 0.0412 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/BRL 0.4451 0.4459 - 0.4424 0.4459 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CAD 0.1434 0.145 0.1449 0.1449 0.1451 0.00 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۵۷
SEK/CHF 10.823 10.75 10.74 10.72 10.75 0.04 0.37% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۹
SEK/CLP 72.98 73.09 - 73.04 74.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CNH - 0.727 - 0.727 0.727 0.01 0.96% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
SEK/CNY 0.7531 0.7533 - 0.7527 0.7536 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/CZK 2.4436 2.4652 2.4646 2.4615 2.4652 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
SEK/DKK 0.7084 0.7143 0.7142 0.7137 0.7143 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۲۴
SEK/EGP 1.9621 1.9687 - 1.967 1.9701 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/EUR 0.095 0.0957 0.0956 0.0956 0.0957 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۷:۰۹
SEK/GBP 0.0852 0.0821 0.082 0.0819 0.0821 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۵
SEK/HKD 0.8633 0.8636 - 0.8628 0.8638 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/HUF 30.73 30.76 - 30.73 30.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/IDR 1599.08 1600.62 - 1600.62 1605.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/INR 7.6786 7.4541 7.454 7.4449 7.4614 0.01 0.07% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۶
SEK/ISK 11.764 13.037 - 13.037 13.037 0.00 0.01% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۳۶
SEK/JMD 14.77 15.11 - 15.11 15.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/JOD 0.0778 0.0783 - 0.0779 0.0784 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۳۶
SEK/JPY 12.1129 11.9202 11.9201 11.892 11.9303 0.03 0.24% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۶
SEK/KES 10.99 11.21 - 11.21 11.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/KRW 122.88 123.1 - 122.79 123.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LBP 161.85 169.45 - 166.9 169.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/LKR 17.25 17.92 - 17.66 17.92 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/LTL 0.3315 0.3315 - 0.3314 0.3337 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SEK/LVL - 0.0786 - 0.0786 0.0786 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۱
SEK/MAD 1.0131 1.0701 - 1.0403 1.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/MXN 2.0811 2.0817 - 2.0763 2.0866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/MYR 0.4504 0.451 - 0.4507 0.4511 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NAD 1.5828 1.5993 - 1.5982 1.5997 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/NOK 0.923 0.9232 0.9231 0.9229 0.9234 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۰۳
SEK/NPR 12.07 12.4 - 12.39 12.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/NZD 0.164 0.164 - 0.1638 0.1645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/OMR 0.0422 0.0425 - 0.0423 0.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۳:۰۶
SEK/PAB 0.1071 0.1119 - 0.1119 0.1124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PHP 5.865 5.8735 - 5.8719 5.8874 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/PKR 13.26 13.56 - 13.47 13.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SEK/PLN 0.4077 0.4105 0.4104 0.4103 0.4105 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
SEK/QAR 0.4004 0.4006 - 0.4003 0.4007 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/RON 0.4406 0.4417 - 0.4414 0.4421 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/RUB 7.3989 6.9282 6.9304 6.9235 6.9368 0.01 0.20% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۴۲
SEK/SAR 0.412 0.413 - 0.4125 0.4131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/TRY 0.6674 0.6697 - 0.6669 0.672 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/VEF 8993.4747 9016.0147 - 8985.0287 9059.6122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SEK/XAF 62.33 62.33 - 62.33 62.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/XCD 0.2957 0.2989 - 0.2986 0.2989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
SEK/XOF 62.33 62.33 - 62.33 64.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/ZAR 1.583 1.5507 1.5509 1.5485 1.551 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
SGD/SEK 6.6572 6.8404 6.8428 6.8359 6.8438 0.00 0.03% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TRY/SEK 1.4955 1.4962 - 1.4957 1.5031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/SEK 0.2966 0.2994 0.2995 0.2994 0.2996 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۵
VEF/SEK 0.076 0.0761 - 0.076 0.0761 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۲:۵۱
ZAR/SEK 0.6312 0.6442 0.6441 0.6441 0.6453 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
دلار / کرون سوئد 9.2433 9.2462 9.2465 9.2304 9.2525 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۱۰
کرون سوئد / دلار 0.1081 0.1082 0.1081 0.1081 0.1084 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۱:۰۵