شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7362
قیمت روز
0 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 01:23:09
0 (1.36%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.80%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

41
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 17:01:40
2 (5.13%)
تغییر ۳ ماهه
1 (2.50%)
تغییر ۶ ماهه
41 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

326
قیمت روز
1 (0.38%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 04:04:43
12 (3.80%)
تغییر ۳ ماهه
3 (0.84%)
تغییر ۶ ماهه
35 (9.80%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0362 - 0.0361 0.0362 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۰۶
AUD/SGD 1.0049 0.973 0.9726 0.9726 0.9741 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
BRL/SGD 0.3368 0.3617 0.3614 0.3614 0.3617 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
BTC/SGD - 4994.5 - 4732.04 4994.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۹
CAD/SGD 1.0466 1.0243 1.0238 1.023 1.0243 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
CHF/SGD 1.3871 1.364 1.3643 1.364 1.3643 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
CNY/SGD 0.1992 0.2003 - 0.2003 0.2003 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
DKK/SGD 0.2117 0.2067 - 0.2067 0.2067 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
EUR/SGD 1.5807 1.5428 1.5432 1.5428 1.5437 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
GBP/SGD 1.7608 1.7482 1.7481 1.7478 1.7482 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
HKD/SGD 0.1738 0.1731 0.1732 0.1731 0.1732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
IDR/SGD - 0.0096 - 0.0096 0.0096 0.00 1.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱:۴۵
INR/SGD - 0.0191 - 0.019 0.0191 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۲۴
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0712 - 0.0712 0.0712 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
MYR/SGD 0.3329 0.3296 0.3297 0.3296 0.3297 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.9155 0.9157 0.9155 0.9161 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 - 0.3643 0.3645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.702 - 2.702 2.702 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/ARS 21.961 27.651 27.6608 27.651 27.6687 0.02 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
SGD/AUD 0.9949 1.0267 1.0273 1.0262 1.0273 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 - 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.7594 2.7617 2.7594 2.7617 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۱۵
SGD/CAD 0.9548 0.9747 0.976 0.9747 0.9772 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۲۱
SGD/CHF 0.7208 0.7319 0.7328 0.7319 0.7329 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 5.008 - 5.008 5.008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
SGD/CNY 5.0089 4.979 4.9835 4.979 4.9835 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.8332 4.8342 4.8332 4.8345 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.6474 0.6476 0.6474 0.6476 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/GBP 0.5674 0.5713 0.5715 0.5713 0.572 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/HKD 5.7479 5.7723 5.7725 5.7723 5.775 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10416.1 10424.6 10416.1 10425.6 9.80 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/INR 51.102 52.361 52.365 52.361 52.368 0.02 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 - 0.5212 0.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 80.778 80.748 80.748 80.792 0.03 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 827.82 827.53 827.49 827.85 0.35 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 - 1111.57 1128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.034 14.0392 14.034 14.0596 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
SGD/MYR 2.9991 3.025 3.0255 3.025 3.0316 0.01 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
SGD/NAD 10.539 10.6489 - 10.6442 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.2974 6.2993 6.2974 6.3028 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
SGD/NPR 80.38 82.53 - 82.53 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.0923 1.091 1.091 1.0923 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۳:۰۹
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 - 0.7449 0.7487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 102.939 - 102.939 102.939 0.09 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
SGD/PLN 2.7148 2.7773 2.7756 2.7754 2.7774 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/QAR 2.666 2.6674 - 2.6663 2.6682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 - 2.747 2.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 6.6388 6.6417 6.6388 6.6417 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/THB 23.894 23.353 23.357 23.353 23.357 0.01 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/TRY 4.4438 3.9205 3.917 3.917 3.9205 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
SGD/TWD 22.372 22.753 22.776 22.753 22.782 0.03 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۳۶
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 - 415.01 417.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 - 1.989 1.9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 - 415.01 426.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.1804 10.1863 10.1804 10.1863 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
THB/SGD - 0.0428 - 0.0426 0.0428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۹
TRY/SGD 0.2244 0.2548 0.2552 0.2548 0.2553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
TWD/SGD 0.0445 0.0439 - 0.0438 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۹
VEF/SGD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0981 - 0.0981 0.0981 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۵۴
دلار / دلار سنگاپور 1.3584 1.3589 1.3588 1.3585 1.359 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۲۶
دلار سنگاپور / دلار 0.7358 0.7362 0.7361 0.7361 0.7365 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۲۳