کالایاب
شاخص یاب
سنگاپور سنگاپور
سنگاپور
سنگاپور

دلار سنگاپور / دلار

0.7426
قیمت روز
0 (0.34%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 21:49:16
0 (1.74%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.30%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.07%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

42
قیمت روز
1 (2.44%)
تغییر روزانه
۱۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 08:02:06
3 (7.69%)
تغییر ۳ ماهه
3 (7.69%)
تغییر ۶ ماهه
42 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Singapore

325
قیمت روز
1 (0.43%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:05:23
16 (5.25%)
تغییر ۳ ماهه
2 (0.64%)
تغییر ۶ ماهه
35 (9.82%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سنگاپور

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/SGD 0.3714 0.372 - 0.372 0.3722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/SGD 0.0455 0.0338 - 0.0332 0.0339 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
AUD/SGD 1.0049 0.9579 - 0.9578 0.9579 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
BRL/SGD 0.3368 0.3542 - 0.3542 0.3542 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۲۱
BTC/SGD - 5271.79 - 5223.39 5271.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
CAD/SGD 1.0466 1.0138 - 1.0129 1.0138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۲۱
CHF/SGD 1.3871 1.349 - 1.349 1.349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
CNY/SGD 0.1992 0.2014 - 0.2014 0.2015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
DKK/SGD 0.2117 0.2052 - 0.2051 0.2055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
EUR/SGD 1.5807 1.5312 - 1.5312 1.5312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
GBP/SGD 1.7608 1.7968 - 1.7968 1.7968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
HKD/SGD 0.1738 0.1722 - 0.1722 0.1722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
IDR/SGD - 0.0095 - 0.0095 0.0095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۵۷
INR/SGD - 0.0196 - 0.0195 0.0196 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۴۲
JPY/SGD 0.0124 0.0124 - 0.0124 0.0125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
KRW/SGD 0.0012 0.0012 - 0.0012 0.0012 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ ساعت ۰:۰۰
KWD/SGD 4.4985 4.5057 - 4.5051 4.5097 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MXN/SGD 0.0721 0.0704 - 0.0703 0.0704 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
MYR/SGD 0.3329 0.3312 - 0.3312 0.3312 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
NOK/SGD 0.1624 0.1627 - 0.1626 0.1628 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
NZD/SGD 0.9151 0.9255 - 0.9255 0.9256 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
PLN/SGD 0.3679 0.3685 - 0.3683 0.3688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
SAR/SGD 0.3637 0.3643 - 0.3643 0.3645 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/SGD 0.15 0.1503 - 0.1502 0.1504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/AED 2.6895 2.71 - 2.71 2.713 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
SGD/ARS 21.961 29.5665 - 29.5631 29.5665 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
SGD/AUD 0.9949 1.0431 - 1.0431 1.0436 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
SGD/BBD 1.4276 1.4908 - 1.4907 1.4984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/BHD 0.2743 0.2781 - 0.278 0.2783 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
SGD/BRL 2.9638 2.8183 - 2.8183 2.8201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۲۱
SGD/CAD 0.9548 0.9859 - 0.9859 0.9869 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۲۱
SGD/CHF 0.7208 0.7406 - 0.7406 0.7406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/CLP 485.94 486.67 - 486.46 496.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/CNH - 4.959 - 4.955 4.959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
SGD/CNY 5.0089 4.9581 - 4.9563 4.9581 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/CZK 16.26 16.29 - 16.29 16.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/DKK 4.7175 4.8701 - 4.8701 4.8722 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/EGP 13.0643 13.1082 - 13.0992 13.1154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/EUR 0.6322 0.6526 - 0.6526 0.6526 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/GBP 0.5674 0.556 - 0.556 0.556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/HKD 5.7479 5.8027 - 5.8027 5.8027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/HUF 204.6 204.82 - 204.62 205.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/IDR 10480.3 10533.8 - 10531.9 10533.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/INR 51.102 50.956 - 50.938 50.956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/ISK 78.34 78.78 - 78.78 78.86 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JMD 98.36 100.64 - 100.63 101.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/JOD 0.5178 0.5215 - 0.5212 0.5216 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/JPY 80.56 82.38 - 82.38 82.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/KES 73.2 74.67 - 74.62 75.22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/KRW 818.21 838.61 - 838.38 838.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/KWD 0.2218 0.2225 - 0.2223 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
SGD/LBP 1077.71 1128.31 - 1111.57 1128.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LKR 114.87 119.3 - 117.64 119.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/LTL 2.1954 2.1954 - 2.1946 2.2027 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
SGD/MAD 6.7456 7.1252 - 6.9315 7.1269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/MXN 13.8561 14.1991 - 14.1991 14.2068 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
SGD/MYR 2.9991 3.0235 - 3.0209 3.0235 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/NAD 10.539 10.6489 - 10.6442 10.652 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NOK 6.1501 6.3037 - 6.3037 6.3086 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
SGD/NPR 80.38 82.53 - 82.53 82.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/NZD 1.0919 1.0796 - 1.0796 1.0796 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
SGD/OMR 0.2811 0.283 - 0.2827 0.283 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/PAB 0.7133 0.7449 - 0.7449 0.7487 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PHP 39.05 39.11 - 39.09 39.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/PKR 89.507 103.114 - 103.098 103.173 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
SGD/PLN 2.7148 2.8057 - 2.8055 2.8057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/QAR 2.666 2.6674 - 2.6663 2.6682 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RON 2.9339 2.9413 - 2.9398 2.9442 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/RUB 49.27 49.27 - 49.24 49.28 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SGD/SAR 2.7437 2.75 - 2.747 2.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/SEK 6.6572 6.8215 - 6.8215 6.824 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/THB 23.894 23.401 - 23.401 23.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SGD/TRY 4.4438 4.0412 - 4.0252 4.0412 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
SGD/TWD 22.372 22.796 - 22.796 22.816 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
SGD/VEF 58568.8073 58715.5963 - 58595.1805 58914.5003 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
SGD/XAF 415.04 415.04 - 415.01 417.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XCD 1.9687 1.9899 - 1.989 1.9905 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/XOF 415.04 415.04 - 415.01 426.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.6405 - 10.6405 10.6405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
THB/SGD - 0.0427 - 0.0427 0.0427 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱:۴۲
TRY/SGD 0.2244 0.2474 - 0.2474 0.2482 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
TWD/SGD 0.0445 0.0439 - 0.0438 0.0439 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
VEF/SGD 0.0118 0.0118 - 0.0118 0.0119 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۱:۵۱
ZAR/SGD 0.0947 0.0938 - 0.0932 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
دلار / دلار سنگاپور 1.3467 1.3472 1.3469 1.3466 1.3533 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۴۹
دلار سنگاپور / دلار 0.7423 0.7426 0.7427 0.7393 0.7429 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۲۱:۴۹