کالایاب
شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0684
قیمت روز
0 (0.29%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 18:24:20
0 (0.29%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.73%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 14.3725 14.381 14.3725 14.381 0.07 0.48% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۴
EUR/SZL 16.4 16.1529 - 16.1529 16.1529 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۴
GBP/SZL 18.284 18.837 18.843 18.837 18.843 0.08 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۴
SZL/CHF - 0.0679 - 0.0679 0.0679 0.00 0.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
SZL/EUR - 0.0604 - 0.0604 0.0604 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۶:۵۴
SZL/GBP - 0.0518 - 0.0518 0.0518 0.00 0.39% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
SZL/USD - 0.0684 0.0683 0.0683 0.0684 0.00 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۴
SZL/ZAR - 0.9883 0.9884 0.9883 0.9884 0.01 0.82% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۴
ZAR/SZL - 0.9874 0.9873 0.9873 0.9874 0.01 0.83% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۸:۲۴
دلار / لیلانگنی سویس 14.4148 14.4228 14.4203 14.294 14.457 0.08 0.54% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۹:۲۸