شاخص یاب
سوازیلند سوازیلند
سوازیلند
سوازیلند

SZL/USD

0.0715
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 15:54:14
0 (3.47%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.19%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی سوازیلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CHF/SZL - 13.726 - 13.726 13.726 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/SZL 16.4 15.443 - 15.433 15.443 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
GBP/SZL 18.284 17.636 - 17.636 17.636 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
SZL/CHF - 0.071 - 0.071 0.071 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
SZL/EUR - 0.0631 - 0.0631 0.0631 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
SZL/GBP - 0.0553 - 0.0553 0.0553 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
SZL/USD - 0.0715 - 0.0715 0.0715 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
SZL/ZAR - 0.9867 - 0.9867 0.9867 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/SZL - 0.9881 - 0.9881 0.9881 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
دلار / لیلانگنی سویس 13.8423 13.8503 13.8653 13.8315 13.8718 0.02 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲