شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0315
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:39:16
0 (2.61%)
تغییر ۳ ماهه
0 (5.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

966
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:43
39 (4.21%)
تغییر ۳ ماهه
8 (0.82%)
تغییر ۶ ماهه
966 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,844
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 13:35:28
95 (4.91%)
تغییر ۳ ماهه
99 (5.10%)
تغییر ۶ ماهه
274 (12.93%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 22.717 - 22.717 22.743 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.897 - 23.881 23.94 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
CHF/THB 33.145 31.84 - 31.84 31.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
CNH/THB - 4.667 - 4.667 4.667 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۲:۴۵
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.8325 - 4.8312 4.8325 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
EUR/THB 37.799 36.051 - 36.049 36.055 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۰۶
GBP/THB 42.138 40.9 - 40.9 40.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۰:۴۵
HKD/THB 4.1557 4.0415 - 4.0415 4.0435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.2238 - 0.2238 0.224 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
INR/THB 0.4671 0.4451 - 0.4451 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2888 - 0.2888 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
KRW/THB 2.9166 2.817 - 2.8164 2.8189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.6943 - 7.6943 7.7031 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 21.379 - 21.372 21.401 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 23.353 - 23.353 23.357 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.044 - 0.0439 0.044 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.0418 - 0.0417 0.0418 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۳:۰۹
THB/CHF - 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2134 - 0.2131 0.2134 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0277 - 0.0276 0.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۴۵
THB/GBP - 0.0245 - 0.0242 0.0245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۳:۲۷
THB/HKD 0.2403 0.2469 - 0.2469 0.2469 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 446.334 - 445.81 446.334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
THB/INR 2.1375 2.2448 - 2.2426 2.2448 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.4583 - 3.4566 3.4583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 35.423 - 35.401 35.434 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۰۹
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1295 - 0.1295 0.1295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۶
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0467 - 0.0465 0.0467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۱:۰۶
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 4.3993 - 4.3993 4.3993 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۰۶
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0428 - 0.0426 0.0428 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲۰:۰۹
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9449 - 0.9449 0.9449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
THB/USD 0.0315 0.0315 - 0.0315 0.0316 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۳۹
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4359 - 0.4359 0.4363 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 1.0243 - 1.0243 1.0254 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۴۵
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 40647 - 40627 40696 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۲:۲۱
ZAR/THB 2.2645 2.2919 - 2.2889 2.2919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۴۵
دلار / بات تایلند 31.74 31.76 - 31.73 31.77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱:۳۲