کالایاب
شاخص یاب
تایلند تایلند
تایلند
تایلند

THB/USD

0.0317
قیمت روز
0 (0.63%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 08:31:11
0 (3.26%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.59%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

987
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۴ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 20:02:01
60 (6.47%)
تغییر ۳ ماهه
60 (6.47%)
تغییر ۶ ماهه
987 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE SET Large Cap

1,921
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 14:35:31
109 (6.02%)
تغییر ۳ ماهه
117 (5.76%)
تغییر ۶ ماهه
158 (7.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایلند

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/THB 8.8857 8.8917 - 8.8909 8.9145 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ARS/THB 1.0884 1.0891 - 1.0888 1.092 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/THB 24.01 21.946 21.941 21.941 21.959 0.51 2.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
BRL/THB 8.06 8.06 - 8.06 8.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
CAD/THB 25.018 23.095 23.626 23.082 23.626 0.53 2.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۲۴
CHF/THB 33.145 31.201 31.19 31.19 31.201 0.73 2.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
CNH/THB - 4.729 - 4.729 4.729 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۲۷
CNY/THB 4.7677 4.7717 - 4.7697 4.781 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/THB 5.0682 4.807 4.8008 4.7822 4.807 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۱۲
EUR/THB 37.799 35.824 - 35.824 35.824 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
GBP/THB 42.138 41.9 - 41.9 41.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
HKD/THB 4.1557 4.0426 3.9452 3.9452 4.0426 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۵۷
HUF/THB 0.1168 0.1169 - 0.1168 0.1171 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
IDR/THB 0.2248 0.2238 0.2189 0.2189 0.2238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
INR/THB 0.4671 0.4587 0.4476 0.4476 0.4587 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
ISK/THB 0.3043 0.3046 - 0.3042 0.3052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
JPY/THB 0.2962 0.2818 0.2885 0.2817 0.2885 0.01 2.38% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
KRW/THB 2.9166 2.7249 - 2.7249 2.7249 0.07 2.44% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
MXN/THB 1.7255 1.7263 - 1.7222 1.7319 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/THB 8.0001 7.6276 7.7916 7.6276 7.7916 0.16 2.15% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
NOK/THB 3.8881 3.8898 - 3.886 3.8979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/THB 21.8981 21.32 21.824 21.317 21.824 0.50 2.36% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۹
PHP/THB 0.612 0.6123 - 0.6115 0.613 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/THB 0.2679 0.268 - 0.2666 0.268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/THB 8.81 8.81 - 8.8 8.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
RUB/THB 0.4854 0.4857 - 0.4854 0.4863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SAR/THB 8.7066 8.7122 - 8.7077 8.7237 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/THB 3.5917 3.594 - 3.5914 3.5984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/THB 23.894 23.455 - 23.455 23.455 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
THB/AED 0.1125 0.1125 - 0.1124 0.1125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/ARS 0.9183 0.9187 - 0.9178 0.919 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/AUD 0.0416 0.0445 0.0446 0.0445 0.0446 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
THB/BHD 0.0115 0.0116 - 0.0116 0.0116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۹:۰۹
THB/BRL 0.1239 0.1242 - 0.1233 0.1242 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CAD - 0.0423 - 0.0423 0.0423 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
THB/CHF - 0.0313 - 0.0313 0.0313 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
THB/CLP 20.32 20.35 - 20.34 20.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
THB/CNY 0.2094 0.2113 0.2097 0.2097 0.2113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۱۵
THB/CZK 0.6799 0.6812 - 0.6811 0.6821 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/DKK 0.1972 0.1973 - 0.1973 0.1975 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EGP 0.5462 0.548 - 0.5477 0.5483 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/EUR - 0.0278 - 0.0278 0.0278 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
THB/GBP - 0.0238 - 0.0238 0.0238 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
THB/HKD 0.2403 0.2471 0.2472 0.2471 0.2472 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱:۵۷
THB/HUF 8.5537 8.5629 - 8.5572 8.5735 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/IDR 438.29 440.144 440.28 440.144 440.28 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
THB/INR 2.1375 2.1775 - 2.1775 2.1775 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
THB/ISK 3.2755 3.2938 - 3.2936 3.2971 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JMD 4.1127 4.2079 - 4.2073 4.2285 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/JPY 3.3723 3.469 3.4616 3.4616 3.4702 0.01 0.21% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۰۳
THB/KES 3.0608 3.122 - 3.1212 3.1449 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/KRW 34.215 35.832 35.795 35.795 35.832 0.10 0.27% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۳۳
THB/LBP 45.06 47.18 - 46.47 47.19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/LKR 4.8015 4.9867 - 4.9178 4.989 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MAD 0.282 0.2978 - 0.2896 0.298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MXN 0.5792 0.5794 - 0.5782 0.5811 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/MYR 0.1254 0.1282 0.1281 0.1279 0.1283 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۴:۳۳
THB/NAD 0.4405 0.4451 - 0.445 0.4455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NOK 0.2571 0.2572 - 0.2572 0.2576 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NPR 3.3599 3.4499 - 3.4499 3.4688 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/NZD - 0.0459 0.0458 0.0458 0.0459 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۵:۰۹
THB/PHP 1.6324 1.6347 - 1.6347 1.6392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/PKR 3.7457 4.4142 - 4.4142 4.4142 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۰
THB/QAR 0.1114 0.1115 - 0.1115 0.1116 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
THB/RUB 2.0594 2.0594 - 2.0584 2.0606 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SAR 0.1147 0.115 - 0.1149 0.115 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۳:۲۷
THB/SEK 0.2783 0.2784 - 0.2784 0.2787 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/SGD - 0.0427 - 0.0427 0.0427 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
THB/TRY 0.1857 0.1864 - 0.1857 0.1872 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/TWD 0.9095 0.9444 - 0.9444 0.9444 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
THB/USD 0.0317 0.0317 0.0316 0.0315 0.0317 0.00 0.63% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۱
THB/XAF 17.35 17.35 - 17.35 17.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/XOF 17.35 17.35 - 17.35 17.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
THB/ZAR 0.4406 0.4573 0.4567 0.4567 0.4573 0.00 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۳۰
TRY/THB 5.37 5.38 - 5.37 5.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/THB 1.0678 1.0277 - 1.0277 1.0277 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
VEF/THB 0.29 0.29 - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
XAU/THB - 41687 41626 41626 41687 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۳:۵۱
ZAR/THB 2.2645 2.1865 - 2.1865 2.1865 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۹
دلار / بات تایلند 31.57 31.6 31.59 31.59 31.75 0.09 0.28% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۸:۳۸