کالایاب
شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:54:23
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.61%)
تغییر ۶ ماهه
0 (5.81%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

965
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۵ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 19:02:06
94 (10.79%)
تغییر ۳ ماهه
94 (10.79%)
تغییر ۶ ماهه
965 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,759
قیمت روز
31 (0.4%)
تغییر روزانه
۶ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 10:35:28
960 (14.12%)
تغییر ۳ ماهه
11 (0.14%)
تغییر ۶ ماهه
128 (1.62%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 - 1.0218 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 21.26 - 21.26 21.26 0.06 0.26% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۹
BRL/TWD 7.56 7.57 - 7.57 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 22.301 - 22.301 22.301 0.02 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۲
CHF/TWD 30.163 30.154 - 30.154 30.154 0.02 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
CNH/TWD - 4.591 - 4.591 4.591 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۱:۴۵
CNY/TWD 4.4736 4.4639 4.4627 4.4627 4.4639 0.01 0.30% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۵۷
DKK/TWD 4.6084 4.5402 4.5401 4.5401 4.5402 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۵۷
EUR/TWD 34.372 33.89 - 33.89 33.89 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۷:۰۹
GBP/TWD 39.534 40.673 40.657 40.657 40.684 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۵۴
HKD/TWD 3.783 3.8167 - 3.8167 3.8167 0.01 0.14% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۳۶
IDR/TWD 0.2046 0.2113 0.2112 0.2112 0.2113 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۳
INR/TWD 0.425 0.4345 - 0.4345 0.4345 0.00 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۳۶
JPY/TWD 0.2696 0.272 - 0.272 0.272 0.00 0.40% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۳۶
KRW/TWD 2.6542 2.6459 2.6458 2.6407 2.6459 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۹
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.3643 7.3641 7.3641 7.3643 0.01 0.13% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۲۱
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 20.613 - 20.613 20.613 0.01 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 - 8.1717 8.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.846 22.845 22.832 22.846 0.01 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
THB/TWD 0.9095 0.9471 - 0.9471 0.9471 0.00 0.47% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۲۴
TRY/TWD 5.04 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 - 0.9783 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.0455 - 0.0455 0.0455 0.00 0.22% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۷
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 - 0.1313 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0434 - 0.0434 0.0434 0.00 0.23% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۱۲
TWD/CHF 0.0321 0.0322 - 0.0322 0.0323 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۱۵:۳۳
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.2173 0.2174 0.2173 0.2174 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۳:۳۰
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.208 - 0.208 0.208 0.00 0.05% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۰۶
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0287 - 0.0287 0.0287 0.00 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۰:۴۵
TWD/GBP 0.0253 0.0246 - 0.0245 0.0246 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ساعت ۲۰:۰۳
TWD/HKD 0.2561 0.2545 0.2544 0.2544 0.2545 0.00 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۲:۵۴
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 459.12 459.67 459.12 459.67 6.09 1.34% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۳۳
TWD/INR 2.2779 2.2331 2.2336 2.2308 2.2349 0.00 0.06% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.569 3.568 3.565 3.572 0.00 0.11% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۱۸
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.675 36.668 36.668 36.769 0.03 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۰۹
TWD/LBP 48.02 50.27 - 49.53 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.1319 - 0.1319 0.1319 0.00 0.08% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۶:۲۱
TWD/NAD 0.4696 0.4745 - 0.4744 0.4745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 - 3.6772 3.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.0469 0.047 0.0469 0.047 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 - 0.0332 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 4.5365 - 4.5365 4.5365 0.02 0.42% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۴:۵۴
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1188 0.1188 - 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.2994 0.2995 0.2994 0.2996 0.00 0.10% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۱۵
TWD/SGD 0.0445 0.0438 - 0.0438 0.0438 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ساعت ۱۴:۳۳
TWD/THB 1.0678 1.0226 1.0218 1.0216 1.0226 0.00 0.02% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۸:۵۴
TWD/TRY 0.198 0.1987 - 0.1978 0.1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 - 0.0886 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 - 18.49 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4644 0.4646 0.464 0.4646 0.00 0.09% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۹:۲۱
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.0702 - 2.0702 2.0702 0.01 0.29% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۵:۲۴
دلار / دلار تایوان 30.83 30.832 30.836 30.806 30.859 0.01 0.04% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۴
دلار تایوان / دلار 0.0324 0.0324 0.0325 0.0324 0.0325 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ساعت ۱۰:۵۴