شاخص یاب
تایوان تایوان
تایوان
تایوان

دلار تایوان / دلار

0.0324
قیمت روز
0 (0.31%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 05:03:16
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.22%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.42%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

945
قیمت روز
1 (0.11%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:01:58
74 (8.50%)
تغییر ۳ ماهه
52 (5.82%)
تغییر ۶ ماهه
945 (0.00%)
نوسان سالیانه

MSCI Taiwan

7,088
قیمت روز
9 (0.13%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 06:05:00
106 (1.51%)
تغییر ۳ ماهه
1,046 (12.86%)
تغییر ۶ ماهه
886 (11.11%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی تایوان

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/TWD 8.3391 8.3472 - 8.3447 8.3488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ARS/TWD 1.0214 1.0224 - 1.0218 1.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
AUD/TWD 21.851 21.494 - 21.494 21.494 0.07 0.33% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
BRL/TWD 7.56 7.57 - 7.57 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
CAD/TWD 22.78 22.583 - 22.583 22.583 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
CHF/TWD 30.163 30.381 30.392 30.381 30.392 0.17 0.55% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
CNH/TWD - 4.556 4.553 4.553 4.556 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۱:۴۵
CNY/TWD 4.4736 4.4388 4.439 4.4388 4.4397 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۹:۱۵
DKK/TWD 4.6084 4.5691 - 4.5691 4.5691 0.02 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
EUR/TWD 34.372 34.105 - 34.105 34.105 0.13 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۴۵
GBP/TWD 39.534 39.727 39.707 39.631 39.727 0.06 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۲۴
HKD/TWD 3.783 3.8204 - 3.8204 3.8204 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
IDR/TWD 0.2046 0.2122 - 0.2122 0.2122 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
INR/TWD 0.425 0.4206 - 0.4206 0.4206 0.00 0.26% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
JPY/TWD 0.2696 0.2755 - 0.2755 0.2755 0.00 0.36% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
KRW/TWD 2.6542 2.6685 2.669 2.6685 2.6727 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
MXN/TWD 1.6184 1.62 - 1.617 1.6243 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
MYR/TWD 7.2533 7.3174 7.3201 7.3174 7.3201 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۱
NOK/TWD 3.6468 3.6503 - 3.6468 3.6508 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
NZD/TWD 19.903 20.273 - 20.273 20.273 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
PLN/TWD 8.26 8.27 - 8.26 8.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
RUB/TWD 0.4553 0.4558 - 0.4555 0.456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
SAR/TWD 8.167 8.175 - 8.1717 8.1769 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
SEK/TWD 3.369 3.3723 - 3.3699 3.3736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SGD/TWD 22.372 22.73 22.732 22.725 22.736 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
THB/TWD 0.9095 0.9441 - 0.9441 0.9441 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
TRY/TWD 5.04 5.04 - 5.04 5.07 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/AED 0.1198 0.1199 - 0.1198 0.1199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
TWD/ARS 0.9784 0.9787 - 0.9783 0.979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/AUD 0.0443 0.0453 0.0452 0.0452 0.0453 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱:۰۶
TWD/BBD 0.0636 0.0664 - 0.0664 0.0664 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/BHD 0.0122 0.0124 - 0.0123 0.0124 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۲:۳۳
TWD/BRL 0.132 0.1323 - 0.1313 0.1323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CAD 0.0425 0.0431 0.043 0.043 0.0431 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۳۰
TWD/CHF 0.0321 0.0322 0.0321 0.0321 0.0322 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۱۵
TWD/CLP 21.65 21.68 - 21.68 22.11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/CNY 0.2238 0.219 0.2187 0.2187 0.2191 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
TWD/CZK 0.7246 0.7259 - 0.7259 0.7268 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۵۷
TWD/DKK 0.2101 0.2067 - 0.2067 0.2067 0.00 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۹
TWD/EGP 0.582 0.584 - 0.5837 0.5842 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/EUR 0.0282 0.0284 - 0.0284 0.0284 0.00 0.35% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۰۶
TWD/GBP 0.0253 0.0252 0.0253 0.0251 0.0253 0.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۳:۳۰
TWD/HKD 0.2561 0.2545 0.2546 0.2545 0.2546 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
TWD/HUF 9.1154 9.1252 - 9.1163 9.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/IDR 468.43 451.24 452.17 451.24 458.6 7.34 1.63% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
TWD/INR 2.2779 2.3055 2.3098 2.3051 2.3116 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
TWD/ISK 3.4903 3.5099 - 3.5099 3.5131 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JMD 4.3824 4.4839 - 4.4838 4.5053 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/JOD 0.0231 0.0232 - 0.0231 0.0232 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۱۷:۱۸
TWD/JPY 3.6043 3.535 3.537 3.535 3.542 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
TWD/KES 3.2615 3.3268 - 3.3254 3.3506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/KRW 36.568 36.358 36.347 36.316 36.358 0.05 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
TWD/LBP 48.02 50.27 - 49.53 50.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/LKR 5.118 5.3154 - 5.2422 5.3154 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/LTL 0.0984 0.0984 - 0.0983 0.0987 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
TWD/MAD 0.3006 0.3175 - 0.3088 0.3175 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/MXN 0.6174 0.6176 - 0.616 0.619 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/MYR 0.1336 0.133 0.1331 0.133 0.1333 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۶
TWD/NAD 0.4696 0.4745 - 0.4744 0.4745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
TWD/NOK 0.274 0.2741 - 0.2741 0.2745 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/NPR 3.5812 3.6772 - 3.6772 3.6947 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/NZD 0.0487 0.0479 - 0.0479 0.0479 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۴۵
TWD/OMR 0.0125 0.0126 - 0.0125 0.0126 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ ساعت ۲۱:۴۸
TWD/PAB 0.0318 0.0332 - 0.0332 0.0334 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/PHP 1.7399 1.7424 - 1.742 1.7465 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
TWD/PKR 3.986 4.5222 4.5197 4.4906 4.5222 0.02 0.34% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۲۰:۴۵
TWD/PLN 0.1209 0.1211 - 0.121 0.1212 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
TWD/QAR 0.1188 0.1188 - 0.1188 0.1189 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RON 0.1307 0.131 - 0.131 0.1311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/RUB 2.1951 2.1951 - 2.1942 2.1954 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/SAR 0.1222 0.1225 - 0.1224 0.1225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۲۷
TWD/SEK 0.2966 0.2919 0.2918 0.2918 0.2919 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۴:۱۵
TWD/SGD 0.0445 0.044 0.0438 0.0438 0.044 0.00 0.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
TWD/THB 1.0678 1.0256 1.0252 1.0252 1.0283 0.00 0.30% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۰۹
TWD/TRY 0.198 0.1987 - 0.1978 0.1994 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
TWD/VEF 2625.2591 2631.8387 - 2629.5895 2638.6965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ساعت ۱۷:۳۸
TWD/XAF 18.49 18.49 - 18.49 18.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/XCD 0.0877 0.0887 - 0.0886 0.0887 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۰:۵۷
TWD/XOF 18.49 18.49 - 18.49 18.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TWD/ZAR 0.4696 0.4445 0.4439 0.4437 0.4445 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۵۷
VEF/TWD 0.27 0.27 - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ ساعت ۲۰:۵۱
ZAR/TWD 2.0621 2.183 - 2.183 2.183 0.01 0.61% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
دلار / دلار تایوان 30.835 30.865 30.871 30.787 30.877 0.04 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۶:۱۵
دلار تایوان / دلار 0.0324 0.0324 0.0325 0.0324 0.0325 0.00 0.31% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۵:۰۳