کالایاب
شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0369
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:10:17
0 (1.10%)
تغییر ۳ ماهه
0 (2.79%)
تغییر ۶ ماهه
0 (3.66%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

837
قیمت روز
7 (0.84%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 18:02:08
49 (6.22%)
تغییر ۳ ماهه
49 (6.22%)
تغییر ۶ ماهه
837 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

563
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:50
1 (0.16%)
تغییر ۳ ماهه
24 (4.42%)
تغییر ۶ ماهه
210 (59.70%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 19.634 - 19.634 19.634 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 4.0303 - 4.0303 4.0303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
EUR/UAH 31.605 30.074 - 29.9484 30.074 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
GBP/UAH 35.236 35.215 - 34.876 35.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۵:۰۶
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2433 - 0.2433 0.2433 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
UAH/EUR - 0.0326 - 0.0326 0.0327 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1416 - 0.1416 0.1416 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 27.12 27.15 - 27.0525 27.1925 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۴۱
هریونیا اوکراین / دلار 0.0368 0.0369 - 0.0368 0.0371 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۲:۱۰