شاخص یاب
اوکراین اوکراین
اوکراین
اوکراین

هریونیا اوکراین / دلار

0.0358
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 18:37:12
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (6.77%)
تغییر ۶ ماهه
0 (2.29%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

850
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ دی ۱۳۹۷
ساعت 08:01:38
62 (7.87%)
تغییر ۳ ماهه
79 (10.25%)
تغییر ۶ ماهه
850 (0.00%)
نوسان سالیانه

Ukraine UX

555
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 19:04:19
5 (0.94%)
تغییر ۳ ماهه
50 (9.99%)
تغییر ۶ ماهه
223 (67.40%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی اوکراین

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AUD/UAH 20.0957 20.4769 - 20.4732 20.5886 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CAD/UAH 20.9403 21.3375 - 21.3375 21.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CHF/UAH 27.7423 28.2686 - 28.2658 28.387 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
CNY/UAH 3.9874 4.0631 - 4.0631 4.0819 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
DKK/UAH 4.2374 4.2401 - 4.2401 4.2411 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
EUR/UAH 31.605 31.6537 - 31.6537 31.661 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
GBP/UAH 35.236 35.804 - 35.804 35.804 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۶:۰۶
JPY/UAH 0.2479 0.2526 - 0.2526 0.2539 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PLN/UAH 7.4269 7.439 - 7.4383 7.4806 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
RUB/UAH 0.4059 0.4136 - 0.4136 0.4155 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
TRY/UAH 4.5267 4.5423 - 4.5423 4.595 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
UAH/DKK 0.2316 0.2315 - 0.2314 0.2318 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۵:۵۴
UAH/EUR - 0.031 - 0.031 0.0311 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۴:۴۵
UAH/KZT 12.9518 13.1397 - 13.1397 13.1397 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
UAH/PLN 0.1333 0.1345 - 0.1345 0.1346 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۲:۳۶
UAH/RUB 2.4406 2.4406 - 2.4282 2.4406 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
دلار / هریونیا اوکراین 27.937 28.0035 - 27.9775 28.0275 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۷
هریونیا اوکراین / دلار 0.0357 0.0358 - 0.0357 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۸:۳۷