شاخص یاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23199
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 07:19:12
184 (0.78%)
تغییر ۳ ماهه
113 (0.49%)
تغییر ۶ ماهه
451 (1.98%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

6,190
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۷ دی ۱۳۹۷
ساعت 12:04:57
360,861 (98.31%)
تغییر ۳ ماهه
101,782 (94.27%)
تغییر ۶ ماهه
3,884 (168.46%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 26411 26045 - 26045 26045 44.00 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/VND 29445.8 29446 - 29446 29446 109.00 0.37% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VND/CAD - 0.0056 0.0057 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۸:۳۰
VND/EUR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۶:۳۴
VND/GBP - 0.0033 - 0.0033 0.0034 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ ساعت ۱۶:۰۹
VND/JPY - 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵:۵۴
VND/XAF 0.0245 0.0248 0.0249 0.0248 0.0249 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۲۱
دلار / دونگ ویتنام 23198 23199 - 23198 23205 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۷:۱۹