کالایاب
شاخص یاب
ویتنام ویتنام
ویتنام
ویتنام

دلار / دونگ ویتنام

23208
قیمت روز
2 (0.01%)
تغییر روزانه
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 07:24:17
456 (1.93%)
تغییر ۳ ماهه
135 (0.58%)
تغییر ۶ ماهه
425 (1.86%)
نوسان سالیانه

Merinvest Composite

8,582
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۵ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 12:05:34
7,777 (965.47%)
تغییر ۳ ماهه
308,905 (97.30%)
تغییر ۶ ماهه
1,805 (26.64%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی ویتنام

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/VND 26411 25819 - 25819 25820 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۲۴
GBP/VND 29445.8 30234 - 30069 30234 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۵:۰۶
RUB/VND 339.18 349.46 - 346.33 349.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
VND/CAD - 0.0057 - 0.0056 0.0057 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۲۰:۵۱
VND/EUR - 0.0038 - 0.0038 0.0038 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۴:۱۵
VND/GBP - 0.0032 - 0.0032 0.0032 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۴۸
VND/JPY - 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۴:۱۵
VND/XAF 0.0245 0.025 - 0.025 0.025 0.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۳:۴۸
دلار / دونگ ویتنام 23207 23208 23209 23200 23211 2.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۷:۲۴