شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0567
قیمت روز
0 (0.18%)
تغییر روزانه
۱۸ مرداد ۱۳۹۹
ساعت 01:42:21
0 (5.39%)
تغییر ۳ ماهه
0 (14.48%)
تغییر ۶ ماهه
0 (14.86%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
بات تایلند / راند آفریقای جنوبی 0.5627 - 0.5627 0.5649 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
پزو اوروگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی 0.3595 0.3592 0.359 0.3595 0.00 0.11% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
پزوی آرژانتین / راند آفریقای جنوبی 0.2386 0.2425 0.2386 0.2425 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
پزوی کلمبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0047 - 0.0047 0.0047 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۰۷
پزوی مکزیک / راند آفریقای جنوبی 0.7811 - 0.7811 0.7892 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 1.4864 1.5054 1.4864 1.5054 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
پوند انگلیس / راند آفریقای جنوبی 23.0101 23.0397 23.0101 23.0416 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
پوند مصر / راند آفریقای جنوبی 1.0834 - 1.0834 1.0834 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۸
درهم امارات / راند آفریقای جنوبی 4.7773 - 4.7773 4.8037 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
درهم مراکش / راند آفریقای جنوبی 1.8587 - 1.8587 1.8587 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۱۵
دلار / راند آفریقای جنوبی 17.6469 17.6297 17.6269 17.6482 0.02 0.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۲
دلار استرالیا / راند آفریقای جنوبی 12.4571 12.6379 12.4571 12.6379 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
دلار تایوان / راند آفریقای جنوبی 0.5974 - 0.5974 0.5994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
دلار سنگاپور / راند آفریقای جنوبی 12.8029 - 12.8029 12.8598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
دلار کانادا / راند آفریقای جنوبی 13.0397 13.1885 13.0397 13.1885 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
دلار نامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
دلار نیوزیلند / راند آفریقای جنوبی 11.6928 - 11.6335 11.6928 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
دلار هنگ کنگ / راند آفریقای جنوبی 2.2616 - 2.2616 2.2772 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
دینار تونس / راند آفریقای جنوبی 6.4107 - 6.4107 6.4107 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
رئال برزیل / راند آفریقای جنوبی 3.2801 3.2451 3.2451 3.2801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بات تایلند 1.7734 - 1.7718 1.7734 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / بولبوا پاناما 0.0567 - 0.0567 0.0568 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۹
راند آفریقای جنوبی / پزو اوروگوئه 2.466 - 2.466 2.466 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
راند آفریقای جنوبی / پزو شیلی 44.8 44.84 44.8 44.87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پزو فیلیپین 2.7789 - 2.7789 2.7883 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی آرژانتین 4.1876 - 4.1269 4.1876 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پزوی کلمبیا 214.1728 - 214.1728 214.1728 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۰۷
راند آفریقای جنوبی / پزوی مکزیک 1.2796 - 1.2694 1.2796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوله بوتسوانا 0.6724 - 0.6688 0.6724 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند انگلیس 0.0434 - 0.0434 0.0435 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / پوند لبنان 86.12 86.17 86.12 86.18 0.02 0.02% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / پوند مصر 0.9206 - 0.9078 0.9206 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / درهم امارات 0.2092 - 0.2083 0.2092 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / درهم مراکش 0.5372 - 0.5262 0.5372 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار استرالیا 0.0801 - 0.0792 0.0801 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار باربادوس 0.1157 0.1158 0.1157 0.1158 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار تایوان 1.6655 - 1.6655 1.6713 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار جامائیکا 8.51 - 8.49 8.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / دلار سنگاپور 0.0781 - 0.0778 0.0781 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار کارائیب شرقی 0.1542 0.1543 0.1542 0.1543 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / دلار کانادا 0.0766 - 0.0759 0.0766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار نامبیا 0.9988 - 0.9988 1.0006 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار نیوزیلند 0.0855 - 0.0855 0.086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دلار هنگ کنگ 0.4419 - 0.4395 0.4419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / دینار اردن 0.0403 - 0.0402 0.0408 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۱۵
راند آفریقای جنوبی / دینار بحرین 0.0214 - 0.0213 0.0216 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۲:۰۱
راند آفریقای جنوبی / دینار تونس 1.9269 - 1.9269 1.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / رئال برزیل 0.3045 - 0.3045 0.3084 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روبل روسیه 4.1781 - 4.1781 4.1833 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه اندونزی 820 - 820 832.83 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه پاکستان 9.536 - 9.536 9.593 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه سریلانکا 10.534 - 10.51 10.534 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / روپیه موریس 2.2442 - 2.2442 2.2442 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۱۷
راند آفریقای جنوبی / روپیه نپال 6.8 - 6.78 6.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / روپیه هند 4.2727 - 4.2535 4.2727 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ریال عربستان 0.2127 0.2128 0.2127 0.2128 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۱۴
راند آفریقای جنوبی / ریال عمان 0.0218 0.0219 0.0218 0.0219 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / ریال قطر 0.2065 0.2066 0.2065 0.2067 0.00 0.05% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / رینگیت مالزی 0.25 - 0.2376 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / زلوتی لهستان 0.2124 0.2125 0.2124 0.2126 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / سدی غنا 0.3312 - 0.3312 0.3312 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۸
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ اوگانادا 217.0766 - 217.0766 217.0766 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ساعت ۵:۰۷
راند آفریقای جنوبی / شیلینگ کنیا 6.075 - 6.075 6.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقا 31.47 31.48 31.47 31.49 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / فرانک آفریقای غربی 31.56 31.57 31.56 31.58 0.01 0.03% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / فرانک رواندا 54.4167 - 54.4167 54.4167 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / فرانک سوییس 0.0519 - 0.0518 0.0519 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / فورینت مجارستان 16.669 - 16.669 16.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون چک 1.2679 - 1.2663 1.2681 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون دانمارک 0.358 - 0.358 0.3588 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون سوئد 0.4959 - 0.4959 0.4973 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرون نروژ 0.5095 - 0.5095 0.5144 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / کرونا ایسلند 7.73 7.74 7.73 7.74 0.01 0.13% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
راند آفریقای جنوبی / کواچا مالاوی 43.7722 - 43.7722 43.7722 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۲۱
راند آفریقای جنوبی / گورانی پاراگوئه 388.3753 - 388.3753 388.3753 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
راند آفریقای جنوبی / لئو رومانی 0.2317 - 0.2317 0.2332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لسوتو لوتی 0.9933 - 0.9933 0.9933 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۳:۰۷
راند آفریقای جنوبی / لیتاس لیتوانی 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
راند آفریقای جنوبی / لیره ترکیه 0.4166 - 0.4129 0.4166 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / لیلانگنی سویس 0.9994 - 0.9994 0.9994 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
راند آفریقای جنوبی / نایرا نیجری 21.855 - 21.855 21.855 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۱۷
راند آفریقای جنوبی / وون کره جنوبی 71.4946 - 67.48 71.4946 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / ین ژاپن 6.018 - 6.0096 6.018 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / یوان چین 0.3964 - 0.3953 0.3964 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
راند آفریقای جنوبی / یورو 0.0481 0.0482 0.0481 0.0482 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۱۴
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0567 0.0568 0.0567 0.0568 0.00 0.18% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۴۲
روبل روسیه / راند آفریقای جنوبی 0.2392 - 0.2391 0.2394 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
روپیه اندونزی / راند آفریقای جنوبی 0.1203 - 0.1203 0.1203 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه پاکستان / راند آفریقای جنوبی 0.1048 - 0.1048 0.1048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۱۷
روپیه سریلانکا / راند آفریقای جنوبی 0.0949 - 0.0949 0.0949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
روپیه موریس / راند آفریقای جنوبی 0.4246 - 0.4246 0.4246 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۱۷
روپیه هند / راند آفریقای جنوبی 0.2341 - 0.2341 0.2353 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
ریال عربستان / راند آفریقای جنوبی 4.7049 4.7025 4.6998 4.7049 0.00 0.06% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
ریال عمان / راند آفریقای جنوبی 45.8048 - 45.8048 45.8048 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۱۷
ریال قطر / راند آفریقای جنوبی 4.8331 - 4.8331 4.8331 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۴۹
رینگیت مالزی / راند آفریقای جنوبی 3.9343 - 3.9343 4.2172 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 4.7125 4.7085 4.7048 4.7125 0.00 0.10% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۲۸
سدی غنا / راند آفریقای جنوبی 3.0164 - 3.0164 3.0164 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۸
شیلینگ اوگانادا / راند آفریقای جنوبی 0.0046 - 0.0046 0.0046 0.00 2.22% ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ساعت ۱۱:۰۷
شیلینگ تانزانیا / راند آفریقای جنوبی 0.0075 - 0.0075 0.0075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۲:۱۵
شیلینگ کنیا / راند آفریقای جنوبی 0.1597 - 0.1597 0.1597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
طلا / راند آفریقای جنوبی 35060.8 - 35060.8 35060.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۱:۰۸
فرانک رواندا / راند آفریقای جنوبی 0.0183 - 0.0183 0.0183 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۴۹
فرانک سوییس / راند آفریقای جنوبی 19.246 19.3405 19.246 19.3405 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
فورینت مجارستان / راند آفریقای جنوبی 0.0599 - 0.0599 0.0599 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
کرون چک / راند آفریقای جنوبی 0.7872 - 0.7872 0.7872 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۰۷
کرون دانمارک / راند آفریقای جنوبی 2.7875 2.793 2.7875 2.793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
کرون سوئد / راند آفریقای جنوبی 2.015 - 2.0131 2.016 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
کرون نروژ / راند آفریقای جنوبی 1.9617 - 1.9453 1.9617 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
کواچا زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
کواچا مالاوی / راند آفریقای جنوبی 0.0228 - 0.0228 0.0228 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ساعت ۱۱:۲۱
گورانی پاراگوئه / راند آفریقای جنوبی 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ساعت ۱۳:۴۹
لئو رومانی / راند آفریقای جنوبی 4.3056 - 4.3056 4.3056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۴۹
لسوتو لوتی / راند آفریقای جنوبی 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
لیره ترکیه / راند آفریقای جنوبی 2.399 - 2.399 2.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
لیلانگنی سویس / راند آفریقای جنوبی 0.9993 - 0.9993 0.9993 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
نایرای نیجریه / راند آفریقای جنوبی 0.0457 - 0.0457 0.0457 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۴:۱۷
نقره / راند آفریقای جنوبی 496.4 - 496.4 496.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۰۷
واچای زامبیا / راند آفریقای جنوبی 0.9415 - 0.9415 0.9415 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۵:۱۴
وون کره جنوبی / راند آفریقای جنوبی 1.3974 - 1.3974 1.4848 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
ین ژاپن / راند آفریقای جنوبی 0.1661 - 0.1661 0.1666 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
یوان چین / راند آفریقای جنوبی 2.5189 2.5332 2.5189 2.5332 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
یورو / راند آفریقای جنوبی 20.778 20.8019 20.7684 20.8019 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۳۵
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی