شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0728
قیمت روز
0 (0.27%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 10:59:15
0 (5.20%)
تغییر ۳ ماهه
0 (3.45%)
تغییر ۶ ماهه
0 (11.65%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
50 (12.92%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,368
قیمت روز
42 (0.8%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 11:05:06
139 (2.66%)
تغییر ۳ ماهه
286 (5.06%)
تغییر ۶ ماهه
763 (12.45%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.7346 3.7321 3.7309 3.7392 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ARS/ZAR 0.4799 0.3642 0.3645 0.3638 0.3646 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۱۵
AUD/ZAR 10.5944 9.8758 9.8626 9.8478 9.882 0.02 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
BRL/ZAR 3.5533 3.6558 3.6569 3.6551 3.6598 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
BWP/ZAR 1.3538 1.3034 1.3029 1.302 1.3046 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CAD/ZAR 11.039 10.3408 10.3334 10.326 10.3426 0.01 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CHF/ZAR 14.6239 13.8048 13.795 13.793 13.8177 0.03 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CNY/ZAR 2.1021 2.0257 2.0232 2.0226 2.0261 0.01 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
COP/ZAR - 0.0043 - 0.0043 0.0043 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
CYP/ZAR - 26.713 26.693 26.661 26.731 0.04 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
CZK/ZAR - 0.6118 0.6114 0.6106 0.6122 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
DKK/ZAR 2.2343 2.0944 2.093 2.0921 2.0959 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
EGP/ZAR - 0.7669 0.7666 0.7655 0.7674 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
EUR/ZAR 16.6636 15.6355 15.6266 15.6189 15.6457 0.03 0.17% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
GBP/ZAR 18.5761 17.7952 17.8066 17.7937 17.8301 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
GHS/ZAR - 2.7949 - 2.7949 2.7949 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
HKD/ZAR 1.8333 1.7489 1.7488 1.7475 1.7506 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
HUF/ZAR - 0.0489 0.0488 0.0488 0.0489 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۲:۳۶
IDR/ZAR - 0.0967 0.0968 0.0967 0.0968 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۱۵
INR/ZAR 0.2062 0.193 0.1928 0.1928 0.1933 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
JPY/ZAR 0.1307 0.1254 0.1255 0.1254 0.1257 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۱۵
KES/ZAR - 0.1326 0.1325 0.1325 0.133 0.00 0.38% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۲۴
KRW/ZAR 1.2869 1.223 1.2235 1.2216 1.2247 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
LKR/ZAR - 0.0755 0.0756 0.0754 0.0756 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۱۵
MAD/ZAR - 1.3989 1.3991 1.398 1.4005 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
MUR/ZAR - 0.3863 0.3868 0.3863 0.3875 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
MWK/ZAR - 0.0186 0.0185 0.0185 0.0186 0.00 1.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۷:۲۱
MXN/ZAR 0.7602 0.7223 0.7219 0.7204 0.723 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
MYR/ZAR 3.5298 3.3324 3.3327 3.3299 3.3384 0.01 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۵۱
NGN/ZAR - 0.0378 0.0379 0.0377 0.0379 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۰۶
NOK/ZAR 1.7139 1.6085 1.6071 1.6013 1.6093 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
NZD/ZAR 9.651 9.2916 9.2764 9.2549 9.2916 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
OMR/ZAR - 35.6684 35.6053 35.5686 35.669 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.0982 0.0981 0.098 0.0986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0022 - 0.0022 0.0022 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۵:۰۹
QAR/ZAR - 3.7671 3.7641 3.7631 3.7695 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
RON/ZAR - 3.3284 3.3275 3.3253 3.3284 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
RUB/ZAR 0.2139 0.2068 0.2066 0.2065 0.2068 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
RWF/ZAR - 0.0151 - 0.0151 0.0151 0.00 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۵:۵۴
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5223 1.5212 1.5205 1.5232 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
SGD/ZAR 10.5412 10.1162 10.1098 10.1098 10.1272 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
SZL/ZAR - 0.9882 - 0.9882 0.9882 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
THB/ZAR 0.4406 0.433 0.4326 0.4314 0.4332 0.00 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
TND/ZAR - 4.4958 - 4.4958 4.4958 0.02 0.43% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
TRY/ZAR 2.3669 2.5614 2.555 2.555 2.5684 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۴۵
TWD/ZAR 0.4696 0.4446 0.4442 0.444 0.4449 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
TZS/ZAR - 0.006 0.0059 0.0059 0.006 0.00 1.69% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
UGX/ZAR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵:۵۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 213.04 213.21 212.41 213.21 0.25 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
XAU/ZAR - 17706.1 17703.7 17685.5 17727.6 43.40 0.25% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۳۶
ZAR/AED 0.255 0.2675 0.2676 0.2671 0.2677 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/ARS 2.0823 2.7455 2.7457 2.7422 2.7487 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/AUD 0.0943 0.1012 0.1013 0.1011 0.1014 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.273 0.2729 0.2729 0.2731 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/BWP 0.7381 0.7667 0.7671 0.766 0.7673 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/CAD 0.0906 0.0967 0.0968 0.0966 0.0968 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۵:۳۰
ZAR/CHF 0.0684 0.0724 0.0725 0.0724 0.0725 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4934 0.4933 0.4913 0.4935 0.00 0.20% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/COP - 223.95 - 223.95 223.95 1.64 0.73% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/CYP - 0.0374 0.0375 0.0374 0.0375 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۰:۵۴
ZAR/CZK 1.5422 1.6313 1.6323 1.63 1.6348 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/DKK 0.447 0.4771 0.4774 0.4766 0.4775 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/EGP 1.2388 1.3029 1.3028 1.3014 1.3048 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/EUR 0.06 0.0639 0.064 0.0639 0.064 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/GBP 0.0538 0.0562 0.0561 0.0561 0.0562 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/GHS - 0.3546 - 0.3546 0.3546 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۱
ZAR/HKD 0.5451 0.5713 0.5714 0.571 0.5719 0.00 0.09% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/HUF 19.4 20.43 20.424 20.394 20.43 0.05 0.22% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/IDR 993.84 1019.2 1019.6 1018.2 1034 12.50 1.23% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/INR 4.8482 5.1804 5.1866 5.1693 5.1866 0.01 0.18% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.972 7.968 7.946 7.972 0.01 0.15% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/KES 6.94 7.289 7.287 7.267 7.289 0.03 0.41% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/KRW 77.585 81.6469 81.6171 81.5437 81.7122 0.01 0.01% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 13.244 13.228 13.215 13.244 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/LSL - 0.9993 0.9999 0.9981 1.0016 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6765 0.6766 0.6755 0.6769 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۸:۰۶
ZAR/MUR - 2.3956 2.3912 2.3888 2.3956 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/MWK - 51.8586 51.8563 51.752 52.1396 0.34 0.66% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۲۱:۰۹
ZAR/MXN 1.314 1.3832 1.3834 1.3816 1.386 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/MYR 0.2844 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ ساعت ۳:۰۶
ZAR/NAD 0.9993 1.0098 - 1.0095 1.0122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NGN - 26.411 26.429 26.386 26.499 0.02 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/NOK 0.5828 0.6213 0.6219 0.6207 0.6235 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1075 0.1077 0.1075 0.1079 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/OMR 0.0267 0.028 0.0281 0.028 0.0281 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۶:۰۶
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.8262 3.8227 3.8138 3.8262 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/PKR 8.4564 10.18 10.192 10.132 10.199 0.01 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۶
ZAR/PLN 0.2573 0.2741 0.2743 0.2737 0.2743 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۰۹
ZAR/PYG - 432.36 - 432.36 432.36 0.48 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2998 0.3 0.2998 0.3002 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/RUB 4.6716 4.8325 4.8373 4.8318 4.8389 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/RWF - 64.244 - 64.244 64.244 0.04 0.05% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6564 0.6567 0.6559 0.6568 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/SGD 0.0947 0.0988 0.0987 0.0987 0.0988 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۹:۱۵
ZAR/SZL - 0.9864 - 0.9864 0.9864 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/THB 2.2645 2.3077 2.3084 2.305 2.3122 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/TND - 0.2098 - 0.2098 0.2098 0.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/TRY 0.4214 0.39 0.3899 0.3888 0.3907 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۷
ZAR/TWD 2.0621 2.1837 - 2.1837 2.1837 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
ZAR/UGX - 267.79 - 267.79 267.79 1.19 0.45% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
ZAR/UYU - 2.3825 2.3836 2.379 2.3844 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۴۵
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMW/ZAR - 1.1514 1.1512 1.1506 1.1537 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۴۵
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0727 0.0728 0.0729 0.0728 0.0731 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۰:۵۹
دلار / راند آفریقای جنوبی 13.7475 13.7525 13.7527 13.7054 13.76 0.04 0.28% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۰۸