شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0709
قیمت روز
0 (0.14%)
تغییر روزانه
۳۰ آبان ۱۳۹۷
ساعت 05:18:12
0 (1.87%)
تغییر ۳ ماهه
0 (9.80%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.98%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

403
قیمت روز
5 (1.24%)
تغییر روزانه
۱ شهریور ۱۳۹۷
ساعت 21:01:32
5 (1.23%)
تغییر ۳ ماهه
12 (3.07%)
تغییر ۶ ماهه
403 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,071
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ آبان ۱۳۹۷
ساعت 19:03:35
671 (11.68%)
تغییر ۳ ماهه
739 (12.72%)
تغییر ۶ ماهه
1,173 (18.78%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.8431 3.8374 3.8362 3.8431 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ARS/ZAR 0.4799 0.39 0.3898 0.3897 0.3904 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۱۸
AUD/ZAR 10.5944 10.1919 10.1823 10.1606 10.1956 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
BRL/ZAR 3.5533 3.7515 3.7514 3.7491 3.7528 0.00 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۰
BWP/ZAR 1.3538 1.3229 1.3227 1.3219 1.3242 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۰
CAD/ZAR 11.039 10.595 10.5977 10.5943 10.6097 0.02 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۰
CHF/ZAR 14.6239 14.1872 14.1712 14.1515 14.1872 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
CNY/ZAR 2.1021 2.0295 2.0297 2.0287 2.0331 0.00 0.17% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
COP/ZAR - 0.0044 - 0.0044 0.0044 0.00 2.27% ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ ساعت ۱۵:۵۴
CYP/ZAR - 27.39 27.395 27.363 27.41 0.03 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
CZK/ZAR - 0.6158 0.6157 0.6151 0.6158 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
DKK/ZAR 2.2343 2.1488 2.1485 2.1458 2.15 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
EGP/ZAR - 0.7881 0.7873 0.7863 0.7886 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۶
EUR/ZAR 16.6636 16.0317 16.0331 16.0124 16.052 0.02 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
GBP/ZAR 18.5761 18.0292 18.0299 18.0112 18.0558 0.02 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
GHS/ZAR - 2.8582 - 2.8582 2.8582 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۴۸
HKD/ZAR 1.8333 1.8031 1.8005 1.799 1.8031 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
HUF/ZAR - 0.0499 0.0498 0.0498 0.0499 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۶
IDR/ZAR - 0.0968 0.0967 0.0967 0.0969 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۰
INR/ZAR 0.2062 0.1974 0.1973 0.1973 0.1976 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۶
JPY/ZAR 0.1307 0.1251 0.125 0.1249 0.1251 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
KES/ZAR - 0.1349 0.1348 0.1348 0.1349 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
KRW/ZAR 1.2869 1.2463 1.2457 1.2457 1.2501 0.00 0.28% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۱
LKR/ZAR - 0.0792 0.0795 0.0792 0.0796 0.00 0.63% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
MAD/ZAR - 1.4447 1.4445 1.4442 1.4458 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
MUR/ZAR - 0.3937 0.3932 0.3932 0.3937 0.00 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۱۵
MWK/ZAR - 0.0192 - 0.0191 0.0192 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۸:۲۷
MXN/ZAR 0.7602 0.6921 0.6916 0.6911 0.6922 0.00 0.04% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
MYR/ZAR 3.5298 3.3517 3.364 3.3517 3.364 0.01 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۱
NGN/ZAR - 0.0387 0.0388 0.0387 0.0388 0.00 0.52% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۱۵
NOK/ZAR 1.7139 1.643 1.6417 1.6414 1.6438 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
NZD/ZAR 9.651 9.5714 9.5673 9.5641 9.5928 0.02 0.25% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
OMR/ZAR - 36.6089 36.5985 36.5916 36.665 0.07 0.18% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 0.2698 0.2692 0.2702 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.1045 0.1047 0.1045 0.1047 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 3.8857 3.8763 3.8904 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
QAR/ZAR - 3.8521 3.8519 3.8478 3.8553 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
RON/ZAR - 3.4353 3.4357 3.4321 3.4384 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
RUB/ZAR 0.2139 0.2134 0.2133 0.213 0.2134 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
RWF/ZAR - 0.0156 - 0.0156 0.0156 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۵:۱۵
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 3.8418 3.8309 3.8456 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5507 1.5503 1.5493 1.5521 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
SGD/ZAR 10.5412 10.2515 10.2476 10.2475 10.268 0.02 0.20% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
SZL/ZAR - 0.9894 - 0.9894 0.9894 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
THB/ZAR 0.4406 0.4276 0.427 0.427 0.428 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
TND/ZAR - 4.7567 - 4.7567 4.8392 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
TRY/ZAR 2.3669 2.6199 2.6188 2.6166 2.6218 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
TWD/ZAR 0.4696 0.4541 0.4536 0.4532 0.4541 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
TZS/ZAR - 0.0061 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
UGX/ZAR - 0.0037 - 0.0037 0.0037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۴:۴۵
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 201.68 201.54 201.42 201.87 0.05 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
XAU/ZAR - 17212.1 17216.6 17202.5 17237.4 17.90 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۶
ZAR/AED 0.255 0.2597 0.2601 0.2597 0.2603 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/ARS 2.0823 2.564 2.5641 2.5605 2.5653 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۴
ZAR/AUD 0.0943 0.0981 0.0982 0.0981 0.0983 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۴
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 0.1413 0.1413 0.1425 0.00 0.64% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 0.0265 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2661 0.2662 0.2659 0.2662 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۲۴
ZAR/BWP 0.7381 0.7552 0.7551 0.7547 0.7558 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۲۴
ZAR/CAD 0.0906 0.0943 0.0942 0.0942 0.0943 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۵۴
ZAR/CHF 0.0684 0.0704 0.0705 0.0704 0.0706 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/CLP 46.08 46.15 46.14 46.14 47.06 0.05 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4917 0.4916 0.4908 0.4921 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۰
ZAR/COP - 222.65 - 222.65 222.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/CYP - 0.0365 - 0.0365 0.0365 0.00 0.27% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۲۱
ZAR/CZK 1.5422 1.6207 1.6206 1.6202 1.6222 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/DKK 0.447 0.4648 0.4649 0.4648 0.4651 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/EGP 1.2388 1.2666 1.2687 1.2666 1.2702 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۳۶
ZAR/EUR 0.06 0.0623 0.0624 0.0623 0.0624 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۲:۳۶
ZAR/GBP 0.0538 0.0554 - 0.0552 0.0555 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۲:۳۶
ZAR/GHS - 0.3468 - 0.3468 0.3468 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۴۸
ZAR/HKD 0.5451 0.5542 0.5549 0.5542 0.5551 0.00 0.02% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/HUF 19.4 20.018 20.014 20.012 20.036 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/IDR 993.84 1032.5 1032.4 1031.4 1034 0.10 0.01% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/INR 4.8482 5.0619 5.0631 5.0536 5.0649 0.01 0.12% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۰
ZAR/ISK 7.43 7.47 7.48 7.47 7.49 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 9.59 9.54 9.61 0.06 0.63% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 0.0494 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.983 7.994 7.98 7.998 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/KES 6.94 7.166 7.17 7.166 7.173 0.01 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/KRW 77.585 80.1267 80.1576 79.8921 80.1576 0.22 0.28% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۲۱
ZAR/LBP 102.2 106.99 106.96 105.44 107 0.64 0.60% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.604 12.554 12.55 12.604 0.06 0.47% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/LSL - 0.9986 1.0002 0.9986 1.0009 0.00 0.08% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6549 0.655 0.6544 0.655 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/MUR - 2.3527 2.3529 2.3527 2.3572 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۱۸
ZAR/MWK - 51.0491 - 50.9415 51.2703 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۱:۱۵
ZAR/MXN 1.314 1.4428 1.443 1.4417 1.4455 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/MYR 0.2844 0.3 - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ ساعت ۲۲:۱۸
ZAR/NAD 0.9993 1.0098 1.0095 1.0095 1.0122 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NGN - 25.776 25.781 25.697 25.781 0.09 0.35% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۱۸
ZAR/NOK 0.5828 0.6079 0.6085 0.6078 0.6088 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/NPR 7.62 7.83 7.82 7.82 7.88 0.04 0.51% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1044 0.1043 0.1042 0.1044 0.00 0.29% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱:۱۵
ZAR/OMR 0.0267 0.0273 - 0.0273 0.0273 0.00 0.37% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۰:۲۱
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 0.071 0.0706 0.0712 0.00 0.71% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.7199 3.7175 3.715 3.7203 0.00 0.13% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/PKR 8.4564 9.563 9.54 9.536 9.563 0.03 0.31% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/PLN 0.2573 0.2681 0.2685 0.2681 0.2687 0.00 0.15% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/PYG - 411.7 - 411.7 411.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 0.253 0.2529 0.2535 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.2905 0.2907 0.2904 0.2907 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۲۷
ZAR/RUB 4.6716 4.6819 4.6847 4.6819 4.6909 0.00 0.06% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/RWF - 62.291 - 62.291 62.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 0.2607 0.2607 0.2614 0.00 0.12% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6441 0.6442 0.6436 0.6444 0.00 0.05% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۲۷
ZAR/SGD 0.0947 0.0975 0.0974 0.0974 0.0975 0.00 0.21% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۳:۳۰
ZAR/SZL - 0.9858 - 0.9858 0.9858 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۵۴
ZAR/THB 2.2645 2.336 2.3382 2.3319 2.3386 0.00 0.19% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/TND - 0.203 - 0.203 0.2064 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۲۰:۵۴
ZAR/TRY 0.4214 0.3805 0.3811 0.3805 0.3814 0.00 0.16% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
ZAR/TWD 2.0621 2.1358 - 2.1358 2.1358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۴۵
ZAR/UGX - 261.99 - 261.99 261.99 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۶:۴۵
ZAR/UYU - 2.31 2.3133 2.31 2.3135 0.00 0.07% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۴۵
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 39.36 39.35 39.63 0.24 0.61% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 0.1889 0.1887 0.1891 0.00 0.11% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 39.36 39.35 40.51 1.12 2.85% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMW/ZAR - 1.1819 1.1868 1.1819 1.1875 0.01 0.60% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۴:۴۵
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0707 0.0709 0.0708 0.0708 0.0711 0.00 0.14% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۸
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.1144 14.1373 14.1339 14.094 14.1543 0.00 0.03% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۵:۱۷