کالایاب
شاخص یاب
افریقای جنوبی افریقای جنوبی
افریقای جنوبی
افریقای جنوبی

رند آفریقای جنوبی / دلار

0.0706
قیمت روز
0 (0.43%)
تغییر روزانه
۱ فروردین ۱۳۹۸
ساعت 11:26:18
0 (3.67%)
تغییر ۳ ماهه
0 (1.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (15.55%)
نوسان سالیانه

طلای 18 عیار

437
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۲ دی ۱۳۹۷
ساعت 14:01:34
34 (8.44%)
تغییر ۳ ماهه
34 (8.44%)
تغییر ۶ ماهه
437 (0.00%)
نوسان سالیانه

FTSE South Africa

5,610
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 19:05:46
467 (9.09%)
تغییر ۳ ماهه
212 (3.64%)
تغییر ۶ ماهه
262 (4.47%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی افریقای جنوبی

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AED/ZAR 3.9179 3.9269 - 3.9269 3.9269 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
ARS/ZAR 0.4799 0.3602 - 0.3602 0.361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
AUD/ZAR 10.5944 10.1984 - 10.1984 10.2201 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
BRL/ZAR 3.5533 3.7747 - 3.7747 3.7747 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
BWP/ZAR 1.3538 1.3452 - 1.3452 1.3452 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CAD/ZAR 11.039 10.8037 - 10.8037 10.8037 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
CHF/ZAR 14.6239 14.3793 - 14.3417 14.4675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
CNY/ZAR 2.1021 2.1442 - 2.1442 2.1488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
COP/ZAR - 0.0045 - 0.0045 0.0045 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۰:۵۷
CYP/ZAR - 27.863 - 27.863 27.883 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۵۴
CZK/ZAR - 0.6361 - 0.6361 0.6361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
DKK/ZAR 2.2343 2.1866 - 2.1866 2.1866 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
EGP/ZAR - 0.8285 - 0.8264 0.8355 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
EUR/ZAR 16.6636 16.3192 - 16.2805 16.4326 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
GBP/ZAR 18.5761 19.1558 - 19.0911 19.2708 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
GHS/ZAR - 2.5116 - 2.5079 2.5225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
HKD/ZAR 1.8333 1.8364 - 1.8326 1.8518 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
HUF/ZAR - 0.0519 - 0.0519 0.052 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
IDR/ZAR - 0.101 - 0.101 0.101 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۶
INR/ZAR 0.2062 0.2091 - 0.2091 0.2091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
JPY/ZAR 0.1307 0.1292 - 0.1292 0.1292 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
KES/ZAR - 0.1413 - 0.1413 0.1426 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
KRW/ZAR 1.2869 1.2695 - 1.2695 1.2695 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
LKR/ZAR - 0.0808 - 0.0808 0.0808 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
LSL/ZAR - 0.9833 - 0.9833 0.9833 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
MAD/ZAR - 1.4637 - 1.4637 1.4637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
MUR/ZAR - 0.4011 - 0.4011 0.4033 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۶
MWK/ZAR - 0.0195 - 0.0195 0.0197 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۲
MXN/ZAR 0.7602 0.7491 - 0.7491 0.7506 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
MYR/ZAR 3.5298 3.5303 - 3.5303 3.5303 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
NAD/ZAR - 0.986 - 0.986 0.986 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
NGN/ZAR - 0.04 - 0.0399 0.0404 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۰۶
NOK/ZAR 1.7139 1.691 - 1.691 1.691 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
NZD/ZAR 9.651 9.855 - 9.855 9.8757 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
OMR/ZAR - 37.4651 - 37.4651 37.4651 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
PHP/ZAR 0.2698 0.2699 - 0.2692 0.2702 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PKR/ZAR - 0.1036 - 0.1036 0.1036 0.00 0.10% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
PLN/ZAR 3.8811 3.8855 - 3.8763 3.8904 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
PYG/ZAR - 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 4.55% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱۶:۴۵
QAR/ZAR - 3.9572 - 3.9572 3.9597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
RON/ZAR - 3.4295 - 3.4295 3.4295 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
RUB/ZAR 0.2139 0.2221 - 0.2221 0.2225 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
RWF/ZAR - 0.0158 - 0.0158 0.0158 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
SAR/ZAR 3.8371 3.8416 - 3.8309 3.8456 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
SEK/ZAR 1.583 1.5597 - 1.5597 1.5597 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
SGD/ZAR 10.5412 10.6405 - 10.6405 10.6405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
SZL/ZAR - 0.9876 - 0.9875 0.9878 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
THB/ZAR 0.4406 0.4546 - 0.4546 0.4546 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
TND/ZAR - 4.5422 - 4.5422 4.5493 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
TRY/ZAR 2.3669 2.6361 - 2.6361 2.6361 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
TWD/ZAR 0.4696 0.4675 - 0.4675 0.4675 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
TZS/ZAR - 0.0062 - 0.0061 0.0062 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
UGX/ZAR - 0.0039 - 0.0039 0.0039 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۴:۰۹
UYU/ZAR - 0.4615 - 0.4615 0.4615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
VEF/ZAR 0.1175 0.1176 - 0.1176 0.1176 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ ساعت ۰:۰۷
XAG/ZAR - 219.74 - 219.74 220.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۲:۴۲
XAU/ZAR - 18731.7 - 18731.7 18731.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۱۹:۱۲
ZAR/AED 0.255 0.2546 - 0.2525 0.2552 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/ARS 2.0823 2.7773 - 2.7704 2.7773 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
ZAR/AUD 0.0943 0.0979 - 0.0978 0.0979 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
ZAR/BBD 0.1354 0.1414 - 0.1413 0.1425 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/BHD 0.026 0.0264 - 0.0264 0.0265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱:۴۲
ZAR/BRL 0.281 0.2644 - 0.2644 0.2644 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/BWP 0.7381 0.7429 - 0.7429 0.7429 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/CAD 0.0906 0.0925 - 0.0917 0.0927 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۱۸
ZAR/CHF 0.0684 0.0695 - 0.0691 0.0697 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/CLP 46.08 46.15 - 46.14 47.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/CNY 0.475 0.4657 - 0.4645 0.4657 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ZAR/COP - 214.2358 - 214.23 216.6408 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
ZAR/CYP - 0.0358 - 0.0358 0.0358 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۵۴
ZAR/CZK 1.5422 1.5687 - 1.5687 1.5687 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/DKK 0.447 0.457 - 0.4537 0.4583 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
ZAR/EGP 1.2388 1.2059 - 1.1957 1.2091 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۴۸
ZAR/EUR 0.06 0.0613 - 0.0608 0.0614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/GBP 0.0538 0.0522 - 0.0519 0.0523 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/GHS - 0.3951 - 0.3934 0.3957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
ZAR/HKD 0.5451 0.5442 - 0.5397 0.5455 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۲۷
ZAR/HUF 19.4 19.25 - 19.221 19.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ZAR/IDR 993.84 989.3 - 989.3 989.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۳:۳۶
ZAR/INR 4.8482 4.7762 - 4.7762 4.7762 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/ISK 7.43 7.47 - 7.47 7.49 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۲۷
ZAR/JMD 9.33 9.54 - 9.54 9.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/JOD 0.0491 0.0495 - 0.0494 0.0496 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/JPY 7.63 7.733 - 7.733 7.733 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ZAR/KES 6.94 6.832 - 6.77 6.832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۴۸
ZAR/KRW 77.585 78.6504 - 78.6504 78.6504 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/LBP 102.2 106.99 - 105.44 107 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/LKR 10.89 12.364 - 12.364 12.364 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
ZAR/LSL - 1.0015 - 1.0005 1.0015 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۵
ZAR/LTL 0.2342 0.2342 - 0.2333 0.2349 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ساعت ۰:۰۰
ZAR/MAD 0.6396 0.6467 - 0.6467 0.6467 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
ZAR/MUR - 2.31 - 2.2969 2.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۰۶
ZAR/MWK - 49.1749 - 48.827 49.1749 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۴۸
ZAR/MXN 1.314 1.332 - 1.331 1.332 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
ZAR/MYR 0.2844 0.28 - 0.28 0.28 0.01 3.57% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲:۲۱
ZAR/NAD 0.9993 0.9863 - 0.9863 0.9863 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۰۶
ZAR/NGN - 24.957 - 24.957 24.957 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
ZAR/NOK 0.5828 0.5909 - 0.5909 0.5909 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
ZAR/NPR 7.62 7.83 - 7.82 7.88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/NZD 0.1035 0.1013 - 0.1012 0.1013 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۱۲
ZAR/OMR 0.0267 0.0267 - 0.0265 0.0267 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
ZAR/PAB 0.0676 0.0706 - 0.0706 0.0712 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/PHP 3.7049 3.6489 - 3.6438 3.6489 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ZAR/PKR 8.4564 9.647 - 9.647 9.647 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۳
ZAR/PLN 0.2573 0.2629 - 0.2629 0.2629 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/PYG - 413.8434 - 413.74 417.4067 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
ZAR/QAR 0.2528 0.2529 - 0.2529 0.2535 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
ZAR/RON 0.2782 0.291 - 0.291 0.291 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۱
ZAR/RUB 4.6716 4.4959 - 4.4909 4.4959 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱:۰۳
ZAR/RWF - 61.3503 - 61.343 61.9737 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۱۵
ZAR/SAR 0.2602 0.2608 - 0.2607 0.2614 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۲۷
ZAR/SEK 0.6312 0.6407 - 0.6407 0.6407 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۲۴
ZAR/SGD 0.0947 0.0938 - 0.0932 0.094 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۲:۳۹
ZAR/SZL - 0.9881 - 0.9877 0.9882 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۵۴
ZAR/THB 2.2645 2.1984 - 2.1984 2.1984 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
ZAR/TND - 0.1977 - 0.1977 0.1977 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۹:۴۲
ZAR/TRY 0.4214 0.3791 - 0.3762 0.3791 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
ZAR/TWD 2.0621 2.0749 - 2.0749 2.0956 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
ZAR/UGX - 253.88 - 253.88 256.3917 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
ZAR/UYU - 2.2896 - 2.2765 2.2896 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
ZAR/VEF 6886.0381 6900.42 - 6897.7415 6997.076 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ساعت ۲۰:۲۴
ZAR/XAF 39.35 39.35 - 39.35 39.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZAR/XCD 0.1867 0.1887 - 0.1887 0.1891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۱۲
ZAR/XOF 39.35 39.35 - 39.35 40.51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۵:۱۲
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/ZAR - 1.2063 - 1.2063 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
رند آفریقای جنوبی / دلار 0.0705 0.0706 0.0705 0.0701 0.0708 0.00 0.43% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۲۶
دلار / راند آفریقای جنوبی 14.1625 14.19 14.1778 14.1484 14.2811 0.05 0.35% ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ ساعت ۱۱:۳۰