شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0837
قیمت روز
0 (0.24%)
تغییر روزانه
۲۶ دی ۱۳۹۷
ساعت 16:06:15
0 (0.12%)
تغییر ۳ ماهه
0 (17.86%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,599
قیمت روز
271 (5.1%)
تغییر روزانه
۲۸ دی ۱۳۹۷
ساعت 00:31:52
352 (6.71%)
تغییر ۳ ماهه
151 (2.76%)
تغییر ۶ ماهه
282 (5.30%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.515 - 13.515 13.515 0.02 0.13% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۴:۴۵
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.28 - 15.28 15.28 0.05 0.32% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۶:۰۹
USD/ZMW - 11.8926 - 11.8926 11.8926 0.01 0.06% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۱:۲۴
ZMW/USD - 0.0837 - 0.0837 0.0837 0.00 0.24% ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ساعت ۱۶:۰۶
ZMW/ZAR - 1.159 1.156 1.1506 1.159 0.01 0.78% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۲:۴۵
دلار / کواچا زامبیا 11.88 11.93 11.95 11.91 11.98 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ساعت ۱۳:۰۴