کالایاب
شاخص یاب
زامبیا زامبیا
زامبیا
زامبیا

ZMW/USD

0.0832
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۴ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 03:06:16
0 (0.72%)
تغییر ۳ ماهه
0 (4.37%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

LSE EN

5,627
قیمت روز
16 (0.28%)
تغییر روزانه
۲۹ اسفند ۱۳۹۷
ساعت 00:35:14
378 (7.21%)
تغییر ۳ ماهه
365 (6.93%)
تغییر ۶ ماهه
40 (0.72%)
نوسان سالیانه

بازار مبادلات ارزی زامبیا

شاخص Bid Ask قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EUR/ZMK 11.61 11.71 - 11.71 11.73 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۲۲:۳۹
EUR/ZMW - 13.484 - 13.484 13.484 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۰۶
GBP/ZMK 12.94 13.05 - 13.05 13.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۴:۴۲
GBP/ZMW - 15.789 - 15.7028 15.789 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۴۸
USD/ZMW - 11.9683 - 11.968 11.9731 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۱:۳۳
ZMK/ZAR - 0.0026 - 0.0026 0.0026 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۵:۲۴
ZMW/USD - 0.0832 - 0.0832 0.0832 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۳:۰۶
ZMW/ZAR - 1.2063 - 1.2063 1.213 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۱۲
دلار / کواچا زامبیا 11.99 12.04 12.05 12.03 12.06 0.01 0.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ساعت ۱۸:۲۴