کالایاب
شاخص یاب

بازارهای سهام کلیه کشورها

ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 19600 2230.00B - 19600 19600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
ETI 19 754.37B - 19 19 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۰:۳۴
Societe Generale de Banques 7990 376.29B - 7990 7990 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Coris Bank 7495 281.60B - 7495 7495 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۶:۳۳
Bank of Africa Senegal 1700 280.16B - 1700 1700 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple DRC 750 25432.76B - 750 750 3.00 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
MercadoLibre DRC 9750 21790.76B - 9750 9750 50.00 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Alphabet 1650 21790.76B - 1650 1650 16.00 0.98% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Microsoft DRC 945 21178.31B - 945 980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
JPMorgan Chase DRC 432.5 9917.17B - 432.5 432.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 188.02 909.84B - 188.02 188.02 0.10 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Amazon.com 1742.15 824.79B - 1742.15 1742.15 0.58 0.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Alphabet Inc C 1184.26 779.55B - 1184.26 1184.26 0.82 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Alphabet A 1188.55 779.55B - 1188.55 1188.55 0.67 0.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 117.57 757.64B - 117.57 117.57 0.58 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 165.87 779.46B - 163.98 165.87 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Amazon.com 1542.82 706.60B - 1542.82 1542.82 7.49 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۲:۰۵
Microsoft 102.7 649.07B - 102.7 102.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۶
Microsoft 102.72 649.07B - 102.4 103.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
Microsoft 103.28 649.07B 103.04 102.44 103.28 0.02 0.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sberbank Rossii 205.9 4956.68B 205.6 204.55 205.9 2.35 1.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Sberbank Rossii Pref 180.9 4956.68B 180.73 179.95 180.9 1.85 1.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
NK Rosneft 399 4183.10B 398.35 397.25 399 2.25 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Lukoil 5610 3722.07B 5618 5610 5636 52.50 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Gazprom PAO 155.84 3408.99B 155.89 155.79 155.94 1.28 0.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 165.01 779.46B - 165.01 165.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Amazon.com 1507.78 706.60B - 1507.78 1507.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Alphabet Inc C 1055.74 667.84B - 1055.74 1055.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Alphabet A 1060.56 667.84B - 1060.56 1060.56 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Microsoft 103.47 649.07B - 103.47 103.47 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arab Bank 6.46 4.43B - 6.46 6.46 0.01 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Housing Bk Trd Fin 8.03 2.64B - 8.03 8.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۱۶:۳۵
Arab Potash Co 17.5 1.23B - 17.5 17.5 0.20 1.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Eqbal Inv. Co 14 915.00M - 14 14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Jor Islamic Bank 3.23 583.20M 3.21 3.21 3.23 0.03 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Inditex 26.2 91.22B - 25.93 26.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Bayer 67.68 85.47B - 67.68 67.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Airbus Group 117.88 75.85B - 117.22 118.02 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Santander 4.428 73.62B - 4.428 4.435 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
VALE ON 11.8 57.83B - 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BHP Billiton Ltd 36.98 168.66B - 36.98 36.98 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Commonwealth Bank Pref 101.32 134.59B - 101.32 101.32 0.28 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Commonwealth Bank Pref E 104.949 134.59B - 104.949 104.949 0.07 0.07% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
Commonwealth Bank Pref C 100.591 134.59B - 100.591 100.591 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۱۰:۳۲
Commonwealth Bank Pref D 97.221 134.59B - 97.221 97.221 0.11 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۵
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Richter Gedeon 6785 952.73B - 6785 6785 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ساعت ۷:۰۴
Severstal - ao 1031.98 786.54B 1035.8 1029.8 1035.8 4.82 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Ricoh 1168 759.07B - 1168 1168 11.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Konami Corp. 4810.46 749.07B - 4810.46 4810.46 125.46 2.68% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Statoil 194.82 710.12B 194.95 193.65 194.95 2.60 1.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tata Consultancy 2021.3 7174.94B 2019 2019 2045 18.90 0.94% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Tata Consultancy 2022.8 7174.94B 2017.95 2017.95 2046.9 17.15 0.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Reliance Industries 1347.6 6154.55B 1337.1 1337.1 1347.6 25.00 1.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Reliance Industries 1350.05 6154.55B 1337.8 1337.8 1350.05 28.40 2.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
HDFC Bank 2261.45 5389.35B 2256.45 2256.45 2267.35 9.95 0.44% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Slovnaft 88 1.14B - 88 88 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
Zentiva 256 677.76M - 256 256 2.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Vseobec Uver B 180 628.03M - 180 180 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Tatry Mountain 30 186.46M - 30 30 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ ساعت ۲۲:۳۲
Best Hotel Pro 3.04 106.48M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anheuser Busch Inbev 117020 2324.42B - 117020 117020 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
British American Tobacco 59900 1576.46B 60078 59833 60114 1622.00 2.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Glencore 5854 903.02B - 5854 5854 155.00 2.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Richemont DRC 10416 596.52B 10448 10406 10448 13.00 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Emirates Telec 16.72 143.50B - 16.66 16.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
First Abu Dhabi Bank 14.82 131.86B - 14.62 14.82 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Emirates NBD PJSC 9.75 55.02B - 9.75 9.76 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Ad Commercial 9.5 36.65B - 9.34 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Emaar Properties 4.72 35.66B - 4.72 4.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Central Asia 27700 502814.30B - 27700 27700 200.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Hm Sampoerna 3820 424561.00B - 3820 3820 30.00 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Telekomunikasi 3830 372960.00B 3790 3790 3830 90.00 2.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Bank Rakyat Persero 4040 345578.00B 4000 4000 4040 60.00 1.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Unilever Indonesia 49500 340870.20B 49300 49300 49500 400.00 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MHP DRC 325.1 37.30B - 325.1 325.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ ساعت ۰:۰۰
Raiff Bank Ava 0.3 19.57B - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۰:۳۴
Motor Sich 5298 11.21B - 5298 5298 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Ukrsotsbank 0.059 9.24B - 0.059 0.059 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ساعت ۰:۰۰
Turboatom 10 5.89B - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Stanbic Bank Uganda 29 1638.04B - 29 29 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۵
British American Tobacco Uganda 138 1572.29B - 138 138 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۲۰:۳۱
Umeme 296 1090.74B - 296 296 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۵
Centum Invest 995.91 939.74B - 995.91 995.91 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ ساعت ۱۰:۳۲
Development Finance Co 670 482.29B - 670 670 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Bank Canada Non Cum Aa Prf 25.34 143.58B - 25.34 25.34 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Royal Bank Canada Non Cum W Prf 24.7 143.58B - 24.7 24.7 0.07 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Royal Bank Canada Non Cum Ac Prf 25.3 143.58B - 25.3 25.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Royal Bank Canada Non Cum Af Prf 25.25 143.58B - 25.25 25.25 0.05 0.20% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Royal Bank of Canada Pref G 25.3 143.58B - 25.3 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTL Group 51.75 9.07B - 51.75 51.75 2.21 4.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
SES 15.3 7.10B - 15.3 15.3 0.14 0.92% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Metro Wholesale Pref 13.3 3.79B - 13.3 13.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۲۳:۰۵
Metro Wholesale 14.74 3.79B - 14.74 14.74 0.28 1.90% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۲۳:۰۵
Reinet Invest 15 2.96B - 15 15 0.80 5.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com 1528 706.60B 1532 1510 1532 26.00 1.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
Anheuser Busch Inbev 72.25 146.25B - 72.25 72.25 0.36 0.50% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Louis Vuitton 316.6 142.35B 317.8 316.6 318 1.90 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Total 51.86 138.61B 51.77 51.77 51.88 0.06 0.12% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Unilever NV DRC 50.44 138.42B 50.61 50.44 50.61 0.14 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRH 27.86 25.01B 27.85 27.72 27.94 0.18 0.65% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Ryanair Holdings 12.35 17.91B - 12.35 12.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
Kerry Group 96.1 15.92B - 96.1 96.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۰۴
AIB 4.246 12.77B 4.244 4.142 4.246 0.13 3.06% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Smurfit Kappa 25.52 8.19B - 25.52 25.52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۵:۰۴
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marel hf 513 282.56B 514 513 515 3.00 0.59% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Arion Bank 79.9 170.00B 78.6 78.6 79.9 2.10 2.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Icelandair Group 7.24 64.80B 7.23 7.23 7.24 0.03 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Grandi 30.45 62.87B - 30.45 30.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Reitir Fasteignafelag HF 75.1 56.65B 74.8 74.8 75.1 0.20 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahli United Bank 0.83 4.82B - 0.83 0.83 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Gulf Finance Group 0.25 1.33B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
Arab Banking Corp 0.46 1.15B - 0.46 0.46 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Aluminum Bahrain 0.424 894.60M - 0.424 0.424 0.00 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۱:۰۴
National Bank Bahrain 0.615 841.80M - 0.615 0.615 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amazon.com Inc BDR 3298 3215.11B - 3298 3298 33.17 1.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Microsoft Corp BDR 445.64 2953.36B - 445.64 445.64 0.21 0.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Facebook Inc BDR 303.82 2192.60B - 303.82 303.82 1.18 0.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Berkshire Hathaway BDR 781.41 1801.39B - 781.41 781.41 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۳۵
JPMorgan Chase Co BDR 203.3 1382.97B - 203.3 203.3 1.81 0.89% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Svenska Handelsbanken B 107.68 191.67B - 107.68 107.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
Merck&Co 72.38 139.90B - 72.38 72.38 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۶
Philip Morris 80.24 107.52B - 80.24 80.24 0.93 1.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Booking 1756.04 97.65B 1763.2 1756.04 1763.2 0.11 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Eli Lilly 127.69 91.76B - 127.69 127.69 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۲۱:۳۳
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 116.2 757.64B - 116.2 117.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Chevron 119 241.60B - 119 122 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ساعت ۱۹:۰۴
Intel 52 231.65B - 48 52 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ساعت ۱۶:۳۶
Cisco 52.2 202.37B - 52.2 52.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۱:۰۵
Anheuser Busch Inbev 72.36 146.25B - 72.08 72.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Royal Dutch Shell B 28.67 252.70B 28.62 28.53 28.67 0.10 0.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Royal Dutch Shell A 28.24 247.85B 28.16 28.095 28.24 0.27 0.97% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Unilever NV DRC 50.49 138.24B 50.46 50.46 50.61 0.17 0.34% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Unilever 50.4 138.24B 50.6 50.4 50.6 0.29 0.58% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
ASML Holding 167.4 71.90B 168.56 167.3 169.26 2.30 1.37% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tchaikapharma 9.35 584.82M - 9.35 9.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
Sopharma AD 3.58 542.52M - 3.58 3.58 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Chimimport AD 1.9 527.22M - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
CEZ Distribution BG 202 478.14M - 202 202 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
CB First Investment Bank AD 3.63 396.00M - 3.63 3.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Grameenphone 388.4 506.36B - 386.8 388.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Square Pharma 267.9 210.16B - 267.9 267.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
British American Tobacco Bangladesh 4899.9 205.80B - 4899.9 4938 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
United Power Generation & Distribution 403.3 111.83B - 403.3 403.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
Investment Corp of Bangladesh 125.3 94.35B - 123.5 125.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۵
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lucara Diamond Corp 13.64 6.64B - 13.64 13.64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۴
First National Bank Botswana 2.55 5.66B - 2.55 2.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۱:۰۵
Botswana Insurance Holding 17.5 4.89B - 17.5 17.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساعت ۱۰:۳۲
Barclays Bank of Botswana 5.21 4.74B - 5.21 5.21 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۵
Letshego Holdings 1.6 3.93B - 1.6 1.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۱:۰۶
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bh Telecom 11.7 774.18M - 11.7 11.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Elektropriv Bi 14.7 266.81M - 14.7 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۶:۰۴
Elektropriv Hz 26.4 242.93M - 26.4 26.4 1.89 7.71% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۳:۰۴
Tvornica Cemen 26 232.18M - 26 26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ ساعت ۱:۳۵
Intesa Sanpaol 380 170.15M - 380 380 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oil and Gas Development Co 143.28 690.77B - 143.28 143.28 1.28 0.90% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Nestle Pakistan 8200 571.40B - 8200 8200 300.00 3.66% ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Tobacco Company 2650 473.30B - 2650 2650 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ ساعت ۱:۰۲
Pakistan Petroleum 177.98 416.21B - 177.98 177.98 2.48 1.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Habib Bank 137.5 249.39B - 137.5 137.5 4.61 3.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Galp Energia 14.565 12.50B 14.435 14.435 14.565 0.26 1.78% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
EDP 3.365 12.47B 3.334 3.308 3.365 0.05 1.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
EDP Renovaveis 8.62 7.78B 8.65 8.62 8.735 0.14 1.57% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
J.Martins 13.355 7.57B 13.28 13.265 13.355 0.09 0.64% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Banco Comercial 0.2318 3.84B 0.2313 0.2313 0.2318 0.00 1.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Facebook 170.1 562.48B - 170.1 170.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Banco de Credito del Peru 6.01 50.02B - 6.01 6.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Telefonica ADR 8.55 43.72B - 8.55 8.55 0.15 1.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Southern Copper 37.5 35.13B - 37.5 37.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۶:۰۴
Backus Johnsto 22 27.66B - 22 22 1.45 7.06% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱:۰۳
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania Breweries 11000 4553.40B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۵:۰۷
National Microfinace Bank 1980 1375.00B - 1980 1980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۵
CRDB Bank PLC 125 417.89B - 125 125 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۳۵
Maendeleo Bank 490 - - 490 490 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ ساعت ۰:۰۵
Tanga Cement 600 - - 600 600 40.00 6.67% ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PTT PCL 47.75 1356.74B 48 47.75 48 0.50 1.05% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Airports of Thailand DRC 67 946.43B 66.75 66.75 67.25 1.00 1.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Airports of Thailand 67 946.43B 67.25 67 67.25 1.00 1.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Airports of Thailand 63.5 946.29B - 63.5 64.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ساعت ۱۶:۳۲
CP All DRC 74.25 678.22B 74 74 74.5 1.25 1.68% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Semicon 241 5562.07B - 241 241 2.00 0.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Hon Hai 72 1398.43B - 72 72 1.40 1.98% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
FPCC 116.5 1171.69B - 116.5 116.5 0.50 0.43% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
CHT 108 861.08B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
FCFC 109.5 726.79B - 109.5 109.5 1.50 1.39% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Koc Holding 18.2 36.49B 18.22 18.2 18.22 0.18 0.99% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Erdemir 9.43 35.84B 9.46 9.43 9.46 0.01 0.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Garanti Bank 9.47 35.53B 9.44 9.28 9.47 0.34 3.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Akbank TAS 6.88 30.08B 6.89 6.8 6.89 0.19 2.84% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Aselsan 23.42 27.11B 23.44 23.4 23.52 0.24 1.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SFBT 23.9 3.74B 23.91 23.9 23.91 0.10 0.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
BIAT 109.5 2.81B - 109.5 109.5 0.86 0.79% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
POULINA GROUP HLD 11 2.09B 10.86 10.86 11 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
ATTIJARI BANK 31.85 2.05B - 31.85 31.85 0.81 2.61% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
BT 7.94 1.91B 7.8 7.8 7.94 0.16 2.02% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NCB Financial 144.5 239.57B - 144.5 144.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Scotia Jamaica 51.01 156.08B - 51.01 51.01 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Sagicor Jamaica 39 152.82B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Kingston Wharves 75 65.66B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
GraceKennedy 59.95 62.63B - 59.95 59.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEZ as 540.5 292.40B - 540.5 540.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Komercni Banka 950.5 179.50B - 950.5 950.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
O2 C.R 245 78.95B - 245 245 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۵:۰۵
Vienna Insurance AG 561 77.34B - 561 561 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Unipetrol 382.5 67.91B - 379 382.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ساعت ۲۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICBC 5.65 1811.18B - 5.6 5.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
China Construction Bank 6.63 1613.48B - 6.63 6.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ ساعت ۱۰:۳۲
PetroChina A 7.81 1324.65B - 7.76 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Agricultural Bank China A 3.75 1066.79B - 3.73 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Ping An Insurance 75 1057.86B - 74.81 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 338.8 571.76B - 335.3 338.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Nordea Bank 68.05 246.39B - 68.05 68.05 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ساعت ۰:۳۳
Danske Bank 134.2 178.65B - 133.95 134.45 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Oersted 523.8 162.14B - 518.6 523.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Moller Maersk B 8768 159.91B - 8728 8788 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 150 1394.90B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ ساعت ۱۸:۰۴
Bank of Kigali 290 6.48B - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAP 470.95 495.38B - 470.95 470.95 21.70 4.83% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Bayer 325.15 398.34B - 325.15 325.15 2.95 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Allianz 891 390.74B - 891 891 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۲۳:۰۵
Daimler 246.15 325.82B - 246.15 246.15 9.65 4.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۰:۰۵
Adidas 988.4 200.22B - 988.4 988.4 100.60 11.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEC Africa 0.2 - - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ ساعت ۱۰:۳۳
Zambian Breweries 12 - - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Delta Corporation 2.35 2.54B - 2.35 2.35 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Pretoria Portland Cement Ltd 1.9 1.08B - 1.9 1.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ساعت ۱۰:۳۵
Econet Wireless Zimbabwe 1.26 564.14M - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
African Distillers 1.7 168.98M - 1.7 1.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ساعت ۱۰:۰۶
ART Corporation 0.095 19.23M - 0.095 0.095 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Toyota Motor 6650 23085.71B 6640 6640 6650 35.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
NTT Docomo, Inc. 2522.5 10399.43B 2521 2521 2522.5 12.00 0.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Nippon Telegraph & Telephone Corp 4801 10335.23B 4812 4801 4812 6.00 0.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
Softbank Corp. 10965 8940.66B - 10965 10965 125.00 1.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
Mitsubishi UFJ Financial 571.1 8631.92B - 571.1 571.1 0.90 0.16% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ceylon Tobacco 1350 206.07B 1360 1350 1360 20.00 1.48% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
John Keells 150.6 192.87B 150.5 150.5 150.6 0.40 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 86.3 122.29B - 86.3 86.3 0.70 0.81% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Commercial Bank of Ceylon 99.9 122.29B 99.5 99.5 99.9 0.90 0.91% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
Dialog Axiata PLC 9.5 112.38B 9.6 9.5 9.6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PetroChina ADR 73.16 204.53B - 73.16 73.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۱۴:۳۴
DBS 25.24 67.05B 25.3 25.24 25.3 0.10 0.40% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Shangri-La Asia 10.88 51.34B - 10.88 10.88 0.30 2.76% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۰۴
SingTel 3.01 49.31B 3.02 3.01 3.02 0.02 0.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
SingTel 3.01 49.31B 3.02 3.01 3.02 0.02 0.67% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Pfizer 387 1888.04B 385 385 387 6.00 1.57% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
AstraZeneca 787 776.12B 787.6 781.9 787.6 5.50 0.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Statoil 193.8 712.45B - 193.8 193.8 1.65 0.86% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
ABB 180 439.69B 179.8 178.7 180 2.30 1.29% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Nordea Bank 95.18 344.02B - 95.04 97.06 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ساعت ۲۲:۳۳
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Statoil 194.8 710.12B 194.6 193.6 194.8 2.40 1.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
DnB 165.7 257.51B 165.3 164.4 165.7 2.30 1.41% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Telenor 180 249.69B 180.1 179.7 180.1 0.60 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Aker BP 298.8 107.60B 299 298.4 299 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Norsk Hydro 35.83 99.56B 35.71 35.71 35.87 1.83 5.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Novo Nordisk B 50.95 8925.42B - 50.86 51 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
Statoil 22.61 8657.07B - 22.61 22.61 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
Nordea Bank 10.215 3821.66B - 10.215 10.215 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ ساعت ۲۱:۳۳
H&M B 14.65 2235.80B - 14.65 14.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ ساعت ۲۳:۰۵
Coloplast 108.15 1939.94B - 108.15 108.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Krka 56.8 1.88B - 56.8 56.8 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Petrol 342 715.60M - 342 342 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Zavarovalnica 33.9 684.33M - 33.9 33.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Telekom Sloven 64 594.73M - 64 64 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Luka Koper DD 26.6 431.20M - 26.6 26.6 0.30 1.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Santander 19 379.07B 18.9 18.9 19 0.50 2.70% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
UniCredit 52 129.36B - 52 52 1.82 3.63% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
PKO Bank Polski 38.77 49.54B 38.81 38.77 38.94 0.42 1.08% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
CEZ as 91.1 48.45B 91.45 91.1 91.45 0.20 0.22% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
ORLEN SA 101.3 37.49B 102.2 101.3 102.2 0.75 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۳۵
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CEM SA 100 - 100 100 60.89 155.69% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۳:۰۴
Inv Tricahue 900 - 900 900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Embotelladora Andina 2185 - 2185 2185 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۱:۳۵
Blanco Y Negro 264.78 - 264.78 264.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۰:۰۵
Invexans 7.2 - 7.2 7.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 720 113.65B - 720 720 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Aerodrom Nikol 861 58.46B - 861 861 64.00 8.03% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Komercijalna B 992 32.34B - 992 992 61.00 6.55% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Komercijalna 2599 32.34B - 2599 2599 44.00 1.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
AIK Banka ad Beograd 965 14.91B - 965 965 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ ساعت ۱۸:۳۳
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Asiacell Communications 7.55 2697.00B - 7.55 7.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Baghdad Soft Drinks 3.08 700.47B - 3.08 3.08 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Kurdistan International Bank 1.1 516.00B - 1.1 1.1 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ساعت ۱۳:۳۵
Sumer Commercial Bank 0.7 225.00B - 0.7 0.7 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Mansour Investment Bank 0.72 210.00B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت ۱۳:۳۵
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SABIC 125 378.61B 124.2 124 125 1.20 0.97% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
STC 106 179.40B 104 104 106 3.20 3.11% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
National Com Bnk 52.9 145.80B 52.7 52.2 52.9 0.20 0.38% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
Al Rajhi 100.6 140.24B 100.4 100.4 100.6 0.80 0.80% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
Saudi Electric. 16.8 86.75B 16.62 16.62 16.8 0.10 0.60% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۶
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Muscat 0.426 1.11B - 0.426 0.426 0.00 0.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Oman Telecom 0.68 540.00M - 0.68 0.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Bank Dhofar 0.15 414.54M - 0.15 0.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
Ooredoo 0.488 338.49M - 0.488 0.488 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۳:۳۴
National Bank Of Oman 0.191 289.42M - 0.191 0.191 0.00 0.53% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordea Bank FDR 8.125 33.06B - 8.09 8.147 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Nokia Oyj 5.558 27.29B - 5.558 5.618 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Sampo Oyj A 43.03 22.93B - 42.81 43.03 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
KONE Oyj 44.7 19.43B - 44.33 44.74 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Fortum 19.89 18.30B - 19.82 20.14 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nordic Iron Ore 3.8 - 3.8 3.8 0.01 0.26% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Enersense 2 - - 2 2 0.24 12.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Viafin Service 6.39 - 6.39 6.39 0.03 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
Rush Factory 4.06 3.98 3.98 4.06 0.09 2.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Palestine Telecom 4.43 573.89M 4.44 4.43 4.44 0.01 0.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Of Palestine 2.5 500.00M - 2.5 2.5 0.10 4.17% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Palestine Development&Inv 1.37 330.00M - 1.36 1.37 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۲۰:۰۵
Wataniya Mob 0.8 254.91M - 0.8 0.8 0.01 1.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
Arab Palestinian Invest Comp 2.43 168.00M - 2.43 2.43 0.03 1.25% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Manulife 795 1894.50B - 795 795 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
Sun Life Financial 1815 1303.58B - 1815 1815 5.00 0.28% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
SM Investments 949.5 1102.19B - 949.5 949.5 15.50 1.66% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
SM Prime 39.15 1038.15B - 39.15 39.15 0.75 1.95% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Ayala Pref 470 568.96B - 470 470 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Cyprus 1.358 1.06B - 1.358 1.358 0.01 0.74% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Vasilikos 2.66 194.23M - 2.66 2.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Hellenic Bnk 0.732 150.84M - 0.73 0.732 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Logicom 1.31 111.12M - 1.28 1.31 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Petrolina 1.16 102.38M - 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of America 10897.97 97510.90B - 10897.97 10897.97 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ساعت ۱۴:۳۲
VTB 0.2114 3383.80B - 0.2114 0.2114 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Magnit 22293.8008 2548.67B - 22293.8008 22293.8008 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۲۰:۰۵
Razvedka Dobycha KazMunayGaz Pref 12800 1694.79B - 12800 12800 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت ۱۶:۳۶
KAZ Minerals PLC 3199 1672.21B - 3199 3199 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QNB 180.2 142.70B 180.5 180.2 180.5 2.60 1.46% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Industries Qatar 121.2 67.22B 122.5 121.2 122.5 0.40 0.33% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Qatar Islamic Bank 152.5 27.76B 153 152.5 153 4.50 3.04% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Masraf al rayan 36.64 26.51B 36.81 36.64 36.81 0.17 0.47% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Qatar Telecom 67.2 23.22B 68 67.2 68 1.50 2.23% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Corporacion Davivienda A 3.75 277.15B - 3.75 3.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Banco Lafise Pref 100 277.15B - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ ساعت ۱۰:۳۳
Holcim De Costa Rica S.A. 15.96 147.35B - 15.96 15.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ساعت ۱۰:۳۴
Grupo Financiero Improsa Pref 1.15 25.44B - 1.15 1.15 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ساعت ۱۰:۳۵
La Nacion S.A. 2.5 13.52B - 2.5 2.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ ساعت ۱۲:۰۴
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Samsung Electronics Co 44150 329505.40B - 44150 44150 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۰:۳۳
Samsung Electronics Co Pref 34900 329505.40B - 34900 34900 600.00 1.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۳۵
SK Hynix Inc 70400 62681.00B - 70400 70600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ساعت ۱۳:۳۳
Celltrion 209000 37994.96B - 209000 209000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Hyundai Motor Co 70800 32284.27B - 70800 70800 1300.00 1.87% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۳۶
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
INA dd 3140 31.60B - 3140 3140 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Zagrebacka Banka 63 19.53B - 63 63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Hrvatske Telekom 159 12.21B - 159 159 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Valamar Riviera DD 33.2 5.08B - 33.2 33.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
Adris Grupa P 440 4.67B - 440 440 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ساعت ۸:۳۴
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ecopetrol 3445 122762.70B - 3445 3445 5.00 0.15% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Bancolombia Pf 40100 33893.16B - 40100 40100 300.00 0.75% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Bcolombia 39020 33893.16B - 39020 39020 280.00 0.72% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Interconnection Electric 16480 31290.03B - 16480 16480 280.00 1.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Grupoaval 1250 26750.26B - 1190 1250 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۵
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Safaricom 27.75 1233.96B - 27.75 27.75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
Equity Group 43 174.53B - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
East African Breweries 200 168.43B - 200 200 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
KCB Group 44.3 138.74B - 44.3 44.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۳:۰۶
Co-operative Bank 14.95 100.33B - 14.95 14.95 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۵:۰۳
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Bank Of Kuwait Sak 935 4.57B - 935 935 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Kuwait Finance House 637 3.31B - 637 637 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Mobile Telecom 460 1.66B - 460 460 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Ahli United Bank 257 1.44B - 257 257 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Boubyan Bank K.S.C 556 1.16B - 556 556 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Bank DRC 9.12 2.26B - 9.12 9.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
BLOM Bank SAL 8.9 2.25B - 8.9 8.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ ساعت ۱۶:۳۷
Bank Audi DRC 5 2.10B - 4.9 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۳۶
Bank Audi 5 2.04B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Byblos Bank 9 Preferred 77 1.18B - 77 77 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵:۰۶
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Standard Bank Limited 57000 12500.74B - 57000 57000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۹:۰۴
Blantyre Hotels 1297 3.61B - 1297 1297 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۱۴:۳۴
National Bank Of Malawi 31501 - - 31501 31501 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ ساعت ۱۰:۳۴
Old Mutual 251323 - - 251323 251323 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰:۳۴
Illovo Sugar (Malawi) 20000 - - 20000 20000 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ ساعت ۱۰:۳۳
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank of Valletta 1.33 923.54M - 1.33 1.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
HSBC Bank Malta 1.63 662.96M - 1.63 1.63 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱:۰۳
International Hotel Investments 0.78 406.35M - 0.78 0.78 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ساعت ۱۱:۰۵
Malta International Airport 6.55 404.28M - 6.55 6.55 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲:۳۴
GO PLC 4.96 338.38M - 4.96 4.96 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malayan Banking 9.47 98.29B - 9.47 9.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Public Bank 24.48 89.29B - 24.48 24.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۱۲:۳۵
Tenaga Nasional 12.68 81.99B - 12.66 12.68 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Petronas Chemicals 9.25 67.60B - 9.24 9.25 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Bumiputra Commerce 5.48 50.58B - 5.48 5.48 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siemens AG 30035 30523.90B 30075 30035 30075 1145.00 3.81% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۲۰:۰۳
Bayer 21270 27977.24B - 21270 21270 120.00 0.57% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۷:۰۶
BASF 21030 24553.32B - 21030 21030 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
Daimler 16126 22883.92B - 16126 16126 86.00 0.54% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Adidas 66200 14062.27B - 66200 66200 3060.00 4.85% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Itissalat Al-Maghrib 145.95 122.19B 145.55 145.3 145.95 0.40 0.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Attijariwafa Bank 430.6 95.45B 430.1 430.1 430.6 0.60 0.14% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
BCP 265 50.48B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
LafargeHolcim 1719 40.54B - 1719 1719 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ ساعت ۲۰:۳۱
Bmce Bank 177.9 37.42B 177.65 177.65 177.9 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Commercial Int Bank 68.7 99.93B - 68.7 69.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Eastern Tobacco 18 52.49B - 18 18.39 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Qatar Natl Bank 44 45.42B - 44 44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۰۶
El Sewedy Electric 16.85 44.83B - 16.85 17.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
Abou Kir Fertilizers 28.3 36.54B - 28.3 28.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۹:۰۵
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Naco Fuel 100 - - 100 100 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ساعت ۱۱:۰۴
Mongol Shevro 2430 - - 2430 2430 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت ۱۱:۳۵
Buunii Khudaldaa 300 - - 300 300 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ ساعت ۱۱:۰۵
Teever Darkhan 12450 - - 12450 12450 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ساعت ۱۱:۰۵
Tushig Uul 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ ساعت ۱۱:۰۴
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apple 3585.12 17722.32B - 3585.12 3585.12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Amazon.com 32824.44 16065.67B - 32824.44 32824.44 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet A 22980 15184.46B - 22980 22980 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Alphabet Inc C 22835 15184.46B - 22835 22835 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
Microsoft 2239.66 14757.69B - 2239.66 2239.66 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Volvo A 136.87 342.87B 136.6 136.6 137.9 0.02 0.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Ericsson A 88.35 219.88B 88.4 88.2 88.6 1.00 1.13% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Royal Dutch Shell A 2414 212.44B - 2403.5 2414.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Moller Maersk A 8350 206.23B - 8350 8370 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۶:۰۶
Royal Dutch Shell B 2419.7 203.98B - 2414.5 2424.2 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MCB Group 280 67.60B - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
State Bank of Mauritius 6 23.87B - 6 6 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Phoenix Beverages 540 9.99B - 540 540 3.00 0.56% ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ ساعت ۱۳:۰۵
Ciel Textile 41.5 5.10B - 41.5 41.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
Bramer Banking 4.3 3.80B - 4.3 4.3 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Elektroprivreda Crne Gore 3.85 367.44M - 3.85 3.85 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ساعت ۲۰:۳۵
Crnogorski Elektroprenosni 0.631 96.48M - 0.631 0.631 0.06 9.35% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Crnogorski Telekom 1.65 78.00M - 1.65 1.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ساعت ۲۱:۳۶
Jugopetrol 12 54.45M - 12 12 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۰:۰۵
Hotelska Grupa Budvanska 6.5 48.75M - 6.5 6.5 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۶
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Anglo American 36900 414.00B - 36900 36900 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Firstrand 6405 360.99B - 6405 6405 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Standard Bank Grp 19098.33 314.64B - 19098.33 19098.33 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Sanlam Ltd 7350 155.99B - 7350 7350 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
Old Mutual 2144.79 139.44B - 2144.79 2144.79 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dangcem 190 4226.05B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Guaranty Bnk 35.4 1297.92B - 35.4 35.4 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nestle Nig 1545 1243.04B - 1545 1545 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ساعت ۲۰:۳۴
Nig Brew 75 1054.57B - 75 75 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ ساعت ۱۳:۰۳
Zenithbank 22 847.71B - 22 22 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ، ناحیهٔ ویژهٔ حکومتی چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Microsoft 600 5942.17B - 600 600 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ ساعت ۱۴:۳۳
Tencent Holdings 368.8 3714.20B 366 366 368.8 9.80 2.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
ICBC 6.03 2132.36B - 6.03 6.03 0.06 1.01% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۰۶
China Construction Bank 7.05 1899.61B 7.03 7.03 7.05 0.05 0.71% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۴:۰۷
Intel 400 1816.83B - 400 400 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ساعت ۲۲:۰۵
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vingroup JSC 121300 290147.90B 119800 119800 121300 2600.00 2.19% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
Vinamilk 138000 258324.90B 138300 138000 138300 1000.00 0.73% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
Airports Corporation of Viet Nam 87600 191587.40B - 87600 87600 1100.00 1.27% ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ساعت ۱:۳۵
Petrovietnam Gas JSCrp 104000 183739.20B 102700 102700 104000 2400.00 2.36% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۳:۳۶
Vietcombank 67600 179888.40B - 67600 67600 1600.00 2.42% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۱۱:۳۵
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Coca Cola HBC AG 30.75 10.30B 30.76 30.75 30.85 0.15 0.49% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
Mermeren Kombinat AD Prilep 50.2 5.19B 51 50.2 51 2.60 5.18% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۰:۰۵
Hellenic Telec 11.18 5.08B 11.1 11 11.18 0.16 1.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۲:۰۵
OPAP SA 8.84 3.02B 8.855 8.84 8.94 0.04 0.45% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
Alpha Bank 1.382 2.93B 1.39 1.382 1.397 0.01 0.51% ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ساعت ۲۳:۰۶
بیشتر