شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازارهای سهام کلیه کشورها

زلاند نو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMP 1.53 5.23B - 1.53 1.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۹
NPT 0.35 94.72M - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۹
NZX 1.49 381.96M - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۹
NZME 0.25 - - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۹
EROAD 3.89 - - 3.89 3.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۳۹
بیشتر

بازار سهام آرژانتین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 544.94 - - 544.94 544.94 3681.56 675.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Ternium Argentina 41 184.98B - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۱۲
Telecom Argentina 228.9 492.98B - 225 228.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Celulosa Argentina 26 262.45B - 25.4 26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Banco Santander Rio 24.2 7.18T - 24.2 24.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
بیشتر

بازار سهام آلمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Aena 116 17.46B - 116 116 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Qube 1.66 3.18B - 1.66 1.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
mBank 40.62 1.81B - 40.62 40.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Tieto 25.32 3.00B - 25.32 25.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Enanta 38.6 800.48M - 38.6 38.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
بیشتر

بازار سهام اتریش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wolford 4.92 34.46M - 4.92 4.92 0.13 2.64% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
SW Umwelttechnik Stoiser Wolschner 34 24.68M - 34 34 0.40 1.18% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Atrium Ltd 2.315 874.75M - 2.315 2.315 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۸
Deutsche Bank AG 7.726 15.97B - 7.726 7.726 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۸
Agrana Beteiligungs AG 17.22 1.08B - 17.22 17.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۱۲
بیشتر

بازار سهام اردن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Darat 0.42 4.31M - 0.41 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۲۰
Jor Steel 0.2 7.00M - 0.2 0.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۲۰
Professional 0.42 14.78M - 0.42 0.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۲۰
First Finance 0.47 16.45M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۲۰
Jor Inv Trust 0.55 15.10M - 0.53 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۲۰
بیشتر

بازار سهام اسپانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Alfa 0.55 2.79B - 0.55 0.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Talgo 3.92 497.85M - 3.92 3.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Amrest 4.08 885.95M - 4.08 4.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Greenalia 11.6 245.66M - 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
CommCenter 0.92 5.40M - 0.92 0.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام استرالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Australian Strategic 0.93 110.12M - 0.93 0.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
ResMed 173.24 25.06B - 173.24 174.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۸
RTG Mining Inc 0.12 66.09M - 0.12 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۶
Litigation Capital 67 70.07M - 65.5 67 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Laramide Resources 0.285 47.09M - 0.285 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام اسلواکی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Biotika 31 21.70M - 31 31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Vseobec Uver B 137 1.78B - 137 137 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Otp Banka 1.11 35.31M - 1.11 1.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ساعت ۰:۳۸
Zentiva 90 145.82M - 90 90 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۷
Ses Tlmace 0.6 939.21K - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ساعت ۱۱:۲۸
بیشتر

بازار سهام افریقای جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Investec Bank plc 168338 - - 168338 168338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۸
Cil 28 112.59M - 28 30 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Eoh 460 959.30M - 447 460 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Brait 248 3.89B - 248 255 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Lewis 1360 951.94M - 1300 1360 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
بیشتر

بازار سهام امارات متحدهٔ عربی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ithmaar 0.12 459.65M - 0.117 0.12 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
Amlak Finance 0.338 499.97M - 0.338 0.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
Ad Shipbldg Co 2.25 476.98M - 2.25 2.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
Gulf Navigation Hld 0.465 473.93M - 0.462 0.465 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
ARAMEX PJSC 3.38 4.95B - 3.38 3.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۲۱
بیشتر

بازار سهام اندونزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mahkota 815 2.90T - 810 815 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
Phapros 1910 1.60T - 1910 1930 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
Inocycle 230 415.89B - 230 232 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
Aesler Gr 118 147.50B - 118 120 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
Aneka Gas 525 1.61T - 525 530 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
بیشتر

بازار سهام اوکراین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tsentrenergo 5 1.85B - 5 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۳:۴۱
MHP DRC 185 18.55B - 185 185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۲۳:۴۱
Raiff Bank Ava 0.36 22.13B - 0.36 0.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۲۳:۳۹
Ukrnafta 122 6.62B - 122 122 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۲۳:۳۷
Ukrtelecom 0.09 1.69B - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ساعت ۰:۱۱
بیشتر

بازار سهام اوگاندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Umeme 243.57 395.53B - 243.57 243.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
Uganda Clays 8 7.20B - 8 8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۱۷:۳۷
Development Finance Co 640 478.81B - 640 640 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ساعت ۲۱:۱۶
British American Tobacco Uganda 30000 1.47T - 30000 30000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ساعت ۱۷:۰۵
Bank of Baroda Uganda 113 282.50B - 113 113 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ ساعت ۱۷:۱۳
بیشتر

بازار سهام ایالات متحدهٔ امریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jaguar Mining 8.23 1.76B 0.72 0.72 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۷
Maverix Metals 4.61 585.83M - 4.61 4.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Metalla Royalty Streaming 9.16 326.01M - 9.16 9.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Rocket 24.9 43.74B - 24.9 24.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Oak Street Health 39 8.77B - 39 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
بیشتر

بازار سهام ایتالیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Banzai 0.11 35.97M - 0.11 0.11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Giglio Group SpA 2.595 47.51M - 2.595 2.595 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Gambero Rosso SpA 0.424 6.13M - 0.424 0.424 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Energica Motor Company 1.96 35.67M - 1.96 1.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Avio 15.1 398.03M - 15.1 15.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام ایرلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uniphar 2.05 573.33M - 2.05 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Tullow Oil 0.289 398.26M - 0.289 0.289 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Cairn Homes 0.846 645.55M - 0.846 0.846 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Applegreen Plc 3.68 444.07M - 3.68 3.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Glenveagh Properties 0.729 767.16M - 0.729 0.729 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام ایسلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Siminn hf 6.39 54.53B - 6.39 6.39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Reitir Fasteignafelag HF 49.55 32.40B - 49.55 49.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Marel hf 704 526.54B - 704 712 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۵
Arion Bank 68.6 117.92B - 68.6 70 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Skeljungur 8.24 17.73B - 8.24 8.31 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام بحرین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
APM Terminal 1.3 117.00M - 1.3 1.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۳
Aluminum Bahrain 0.322 454.73M - 0.322 0.322 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۳
BMMI BSC 0.73 103.92M - 0.73 0.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۴
Seef Properties 0.178 81.88M - 0.178 0.178 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۴
Al Salam Bank 0.069 153.79M - 0.069 0.069 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۱۶
بیشتر

بازار سهام برزیل

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Salesforce.com DRC 544.94 - - 544.94 544.94 3681.56 675.59% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Moda Soma 11.75 - - 11.66 11.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۸
Fii Vot Sec 85 - - 85 85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۸
Fii Rbr Feed 99.02 - - 99.02 99.02 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۸
Fii Vinci If 97.81 - - 97.6 97.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۰۸
بیشتر

بازار سهام بریتانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Haydale 4.72 16.06M - 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
I-Nexus 3.95 1.17M - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
BlueRock 41 3.72M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Tekcapital 10.57 9.66M - 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Katoro Gold 2.51 8.12M - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام بلژیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hamon 1.77 18.86M - 1.77 1.77 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
Banimmo SA 2.64 29.70M - 2.64 2.64 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
Exmar 1.98 113.42M - 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
Celyad 8.78 122.41M - 8.78 8.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
Ascencio 42.55 280.66M - 42.55 42.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
بیشتر

بازار سهام بلغارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eurohold Bulgaria AD 1.33 260.91M - 1.33 1.33 0.07 5.56% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Oil & Gas Exploration & Production 5.2 63.59M - 5.2 5.2 0.20 3.85% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Etropal AD 5.75 28.75M - 5.75 5.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
Kauchuk AD 43 - - 43 43 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
Sirma Group 0.396 23.32M - 0.396 0.396 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۵
بیشتر

بازار سهام بنگلادش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Daffodil Computers 53.8 - - 53.8 53.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۱۷
MBL 1st Fund 6.6 - - 6.6 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
CAPM BDBL Fund 7.8 - - 7.5 7.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
Green Delta Closed Fund 6.5 - - 6.5 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
ICB AMCL Third NRB Fund 5.6 - - 5.6 5.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۴۴
بیشتر

بازار سهام بوتسوانا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Choppies Enterprises 0.65 839.56M - 0.65 0.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۸
Chobe Holdings 9.5 849.68M - 9.5 9.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
RDC Properties 2.23 788.19M - 2.23 2.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Botswana Telecom 0.85 892.50M - 0.85 0.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Letshego Holdings 0.62 1.32B - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fabrika Duhana 231.35 269.71M - 231.35 231.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۸
Rite Gacko 0.031 - - 0.031 0.031 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Elektro Doboj 0.45 - - 0.45 0.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Hidroelek Na T 0.22 - - 0.22 0.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Telekom Srpske 0.953 - - 0.953 0.953 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام پاکستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Agritech Ltd 5.43 2.13B - 5.4 5.52 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
Redco Textiles 6.41 - - 6 6.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
Pakistan Refinery 13.84 4.36B - 13.81 13.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
Treet Corporation 25.17 4.43B - 24.9 25.17 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
WorldCall Telecom 1.48 2.67B - 1.46 1.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام پرتغال

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EDP 4.38 17.28B - 4.35 4.38 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Sonae 0.598 1.20B - 0.596 0.598 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Cofina 0.222 64.70M - 0.222 0.222 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Semapa 7.89 630.17M - 7.89 7.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Ibersol 5.24 169.78M - 5.2 5.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
بیشتر

بازار سهام پرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cartavio 10.5 217.10M - 10.5 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۴۰
HudBay Minerals 3.47 895.95M - 3.47 3.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۴۰
Minsur 1.76 1.73B - 1.76 1.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
Unacem 1.49 2.71B - 1.49 1.49 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
Alicorp 7.65 6.54B - 7.65 7.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
بیشتر

بازار سهام تانزانیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CRDB Bank PLC 150 391.78B - 150 150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۲
Tanzania Cement 2160 - - 2160 2160 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۰:۴۳
Dar es Salaam SE 890 - - 890 890 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۴۴
Tol Gases 550 - - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۱۱
DCB Commercial Bank 280 - - 280 280 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ساعت ۱۷:۰۹
بیشتر

بازار سهام تایلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UBIS Asia 4.66 1.06B - 4.64 4.66 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۳۹
BGT 0.93 338.07M - 0.93 0.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
CMO 0.99 252.91M - 0.99 0.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
ICN 2.14 963.00M - 2.06 2.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
MDX 2.54 1.21B - 2.54 2.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بازار سهام تایوان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Arich 24.05 1.79B - 24.05 24.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Astro 20.4 1.72B - 20.4 20.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Avita 105 3.69B - 105 105 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
TaiRx 22.55 1.38B - 22.55 22.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
TTBIO 23.75 571.19M - 23.75 23.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بازار سهام ترکیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Fade Gida 2.9 - - 2.9 2.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
Sodas Sodyum 10.16 - - 10.16 10.16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۸
MCT 4.22 40.09M - 3.93 4.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
TGS 8.69 130.35M - 7.9 8.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Ayes 5 - - 4.36 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
بیشتر

بازار سهام تونس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BH 7.99 380.32M - 7.99 7.99 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
ATB 3.36 336.00M - 3.36 3.36 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
ATL 1.22 39.65M - 1.22 1.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
ICF 64.74 135.95M - 64.74 64.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
UIB 16.61 540.82M - 16.61 16.61 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بازار سهام جامائیکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Eppley 17.4 - - 17.4 17.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۰۹
Jetcon 1.01 - - 1.01 1.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۰۹
K.L.E. 1.4 - - 1.4 1.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۰۹
FosRich 3.9 - - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۰۹
Icreate 0.6 - - 0.6 0.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام جمهوری چک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Photon 108 5.21B - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Avast 171.3 178.32B - 171.3 171.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
CEZ as 471.5 240.21B - 471.5 471.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
O2 C.R 219.5 66.19B - 219.5 219.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Stock Spirit 65.3 13.05B - 65.3 65.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
بیشتر

بازار سهام چین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yaohua Pilkington Glass B 0.44 4.45B - 0.44 0.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۰۸
Xiamen Overseas Chinese Electronic 2.95 1.54B - 2.95 2.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۸
Jinzhou Port B 0.25 6.09B - 0.25 0.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Shanghai Highly B 0.57 6.03B - 0.57 0.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
Huangshan Tourism B 0.737 5.72B - 0.737 0.737 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۳
بیشتر

بازار سهام دانمارک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SKAKO 39.8 122.57M - 39.8 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۴
Newcap 0.63 79.08M - 0.62 0.645 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۴
Nordicom 8.65 582.96M - 8.6 8.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۴
Flugger B 388 1.12B - 380 390 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۴
Hojgaard B 114 1.24B - 112 114 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۴
بیشتر

بازار سهام رواندا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bralirwa S.A. 139 71.49B - 139 139 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
Bank of Kigali 265 177.91B - 265 265 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۲۱:۱۸
بیشتر

بازار سهام روسیه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mechel Pref 0.5101 461.51M - 0.5076 0.5101 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Detskiy Mir 119.7 88.04B - 119.7 119.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۸
Sakhalinenergo 6.37 3.38B - 6.37 6.37 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱:۰۸
KSB ap 0.304 264.18M - 0.299 0.3045 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Tantal 16.4 229.65M - 16.4 16.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
بیشتر

بازار سهام رومانی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ascendia 6.7 - - 6.7 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Imotrust SA 0.0185 7.88M - 0.0185 0.0185 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Prodvinalco 3.9 122.83M - 3.9 3.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Prospectiuni 0.0375 26.93M - 0.0375 0.0375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Prefab Bucures 0.88 42.71M - 0.88 0.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
بیشتر

بازار سهام زامبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Zambian Breweries 7.22 - - 7.22 7.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ساعت ۲۱:۰۶
CEC Africa 0.13 - - 0.13 0.13 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ساعت ۲۲:۰۸
بیشتر

بازار سهام زیمبابوه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seed Co 17.55 - - 17.55 17.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
OK Zimbabwe 4.5 - - 4.5 4.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
Proplastics 6.85 - - 6.85 6.85 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
FBC Holdings 11.95 - - 11.95 11.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
NMBZ Holdings 3.95 - - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بازار سهام ژاپن

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSK 13.5 3.46B - 13.47 13.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
TDK 109.3 13.76B - 109.28 109.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Eisai 87.01 23.34B - 87.01 87.22 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Secom 22.28 19.44B - 22.24 22.28 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Sharp 2.851 6.19B - 2.851 2.851 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nei-Ceda Ci 145 1.85B - 145 145 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Servair Abidjan 1095 11.95B - 1095 1095 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Societe des Caoutchoucs 1450 31.32B - 1450 1450 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Onatel 2800 190.40B - 2800 2800 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Vivo Energy 560 35.28B - 560 560 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
بیشتر

بازار سهام سری‌لانکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
B P P L 10.5 3.22B - 10.1 10.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۸
Amana Takaful Life 10 - - 10 10 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۸
Citizens Development Non Vote 62 5.05B - 61.5 62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۸
DFCC Bank PLC 59.8 18.30B - 59.8 59.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۶
Colonial Motors 65.2 991.04M - 63.2 65.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۶
بیشتر

بازار سهام سنگاپور

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KBS US Prime REIT 0.81 859.14M - 0.81 0.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۳۹
F & N 1.31 1.90B - 1.31 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
SembMar 0.35 732.39M - 0.35 0.355 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
StarHub 1.21 2.10B - 1.2 1.21 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
Yanlord 1.27 2.45B - 1.27 1.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بازار سهام سوئد

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Enrad 3.1 - - 3.1 3.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Wonderful Times 11 48.44M - 11 11 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
Vadsbo SwitchTech 2.4 59.41M - 2.4 2.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
IQS Energi Komfort 1.955 23.63M - 1.955 1.955 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
DalsSpira Mejeri AB 4.18 - - 4.18 4.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۴۱
بیشتر

بازار سهام سوئیس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZEAL Network 36.9 879.94M - 36.9 36.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
CS RE Siat 206.8 - - 206.8 206.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
La Fonciere 128.4 - - 128.4 128.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Solvalor 61 311.5 - - 311.5 311.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
RESIDENTIA CHF 108 - - 108 108 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
بیشتر

بازار سهام سیرالئون

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NLB 36.7 734.00M - 36.7 36.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Krka 86.6 2.84B - 86.6 86.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Petrol 310 646.75M - 310 310 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Luka Koper DD 18 252.00M - 18 18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Zavarovalnica 27.7 629.76M - 27.7 27.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام شیلی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Wells Fargo&Co 24.1 103.29B - 24.1 24.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Bank of America 25.4 226.22B - 25.4 25.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Nitratos de Chile 0.72 111.07B - 0.72 0.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
SMU 133.92 773.06B - 133.92 133.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
Plaza 1350 2.65T - 1350 1350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
بیشتر

بازار سهام صربستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NIS AD 550 89.68B - 550 550 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Invest - Impor 3500 - - 3500 3500 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Philip Morris Prf 5793 37.71B - 5793 5793 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۳۷
Tehnoga 13000 13.48B - 13000 13000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۱
Komercijalna 2383 40.08B - 2383 2383 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۲۳:۴۱
بیشتر

بازار سهام عراق

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Modern Sewing 6.3 6.30B - 6.3 6.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Al Mansour Pharma 1.26 8.15B - 1.26 1.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Veterinary Vaccines Drugs 1.42 8.43B - 1.42 1.42 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Kharkh Tour Amusement City 3.74 3.74B - 3.74 3.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
National Metallic Bicycles 2.6 13.00B - 2.6 2.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

بازار سهام عربستان سعودی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ACC 30.65 3.07B - 30.55 30.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
ACE 23.96 479.20M - 23.9 23.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
ADC 13.08 964.42M - 12.66 13.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
ATC 25.45 424.17M - 25.3 25.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
BCI 24.56 675.40M - 24.5 24.56 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۳۹
بیشتر

بازار سهام عمان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bank Nizwa 0.098 147.00M - 0.098 0.098 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۷
Bank Muscat 0.35 1.14B - 0.35 0.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۷
Raysut Cement 0.3 60.00M - 0.3 0.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۷
Al Jazeera Svcs 0.171 10.47M - 0.171 0.171 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۷
Al Jazeera Steel 0.09 11.24M - 0.09 0.09 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ساعت ۱۷:۳۷
بیشتر

بازار سهام فرانسه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EAB 2.08 28.77M - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Resta 5.9 113.01M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Taaleri 6.76 191.35M - 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Nixu Oyj 7.96 59.01M - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Robit Oyj 2.03 42.50M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام فلسطین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Ahliea Insurance 0.29 15.66M - 0.29 0.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Telecom 3.69 485.70M - 3.69 3.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Electric 1.44 86.40M - 1.44 1.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Islamic Bank 1.54 123.20M - 1.54 1.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
Palestine Development&Inv 0.79 197.50M - 0.79 0.79 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۵:۰۱
بیشتر

بازار سهام فنلاند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EAB 2.08 28.77M - 2.08 2.08 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Resta 5.9 113.01M - 5.9 5.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Taaleri 6.76 191.35M - 6.76 6.76 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Nixu Oyj 7.96 59.01M - 7.96 7.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Robit Oyj 2.03 42.50M - 2.03 2.03 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام فیلیپین

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Del Monte Pacific Pref 9.88 - - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۳۹
IPM 4.34 2.99B - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Pacifica 3.04 988.00M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
A Soriano 6.1 7.63B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Oriental Petrol 0.0086 1.72B - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام قبرس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Keo Plc 1.24 52.31M - 1.24 1.24 0.01 0.81% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Cyprus Cement 0.286 39.36M - 0.286 0.286 0.00 1.42% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Logicom 1.05 77.78M - 1.05 1.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
Vasilikos 2.04 146.75M - 2.04 2.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
K+G Complex 0.196 25.20M - 0.196 0.196 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۷
بیشتر

بازار سهام قزاقستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Magnit 26843.5 2.56T - 26843.5 26843.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
BAST AO 27299.9 6.83B - 27299.9 27299.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Aeroflot 484 493.25B - 484 484 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Kcell AO 2542 508.40B - 2542 2542 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Rostelecom 558.5 1.15T - 558.5 558.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام قطر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Baladna Food 1.88 3.57B - 1.86 1.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۴۰
Qatar Aluminum 0.864 4.82B - 0.851 0.864 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۴۰
Investment Holding 0.517 429.11M - 0.512 0.517 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۸:۴۰
QNB 18.18 167.92B - 18.02 18.18 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۱
Aamal 0.739 4.66B - 0.739 0.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۴۱
بیشتر

بازار سهام کاستاریکا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Florida Ice & Farm 515 469.62B - 515 515 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۲:۱۲
Grupo Financiero Improsa Pref 1 17.13B - 1 1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ساعت ۱۱:۴۰
Banco Lafise Pref 96 320.85B - 96 96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۲:۰۷
Holcim De Costa Rica S.A. 13.75 117.94B - 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ساعت ۰:۰۰
Astra Rocket 2.48 544.14M - 2.48 2.48 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بازار سهام کانادا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jaguar Mining 8.23 1.76B 0.72 0.72 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱:۰۷
Inca One Gold 0.62 - - 0.62 0.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۱۰
Brookfield Off Prop T Cl Aaa Prf 13.45 - - 13.45 13.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۱۲
Brookfield Infrastructure Pref 23.45 - - 23.45 23.45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۴:۱۱
BSR Real Estate 10.27 - - 10.15 10.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
بیشتر

بازار سهام کرهٔ جنوبی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mirae Asset Maps 4590 92.26B - 4590 4590 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۸:۱۰
Kb No 19 2020 8.69B - 2020 2020 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۵:۱۲
Pandora TV 788 9.39B - 788 788 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
JS 6840 91.22B - 6830 6840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۸
Jindo 2635 33.36B - 2605 2635 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۴:۱۶
بیشتر

بازار سهام کرواسی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Petrokemija 72.2 65.12M - 72.2 72.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Podravka 419 2.94B - 419 419 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Dalekovod 5.68 140.34M - 5.68 5.68 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Ad Plastik 130 539.03M - 130 130 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Arenaturist 264 1.33B - 264 264 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
بیشتر

بازار سهام کلمبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Conconcret 375 425.35B - 375 375 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
Fabricato SA 5.2 47.85B - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
Enka de Colombia SA 8.23 96.90B - 8.23 8.23 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
Bolsa De Valores De Colombia 11000 665.65B - 11000 11000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia 290 4.17T - 290 290 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۲:۱۷
بیشتر

بازار سهام کنیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Liberty Kenya 7.9 4.23B - 7.9 7.9 0.06 0.76% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
Olympia Capital 2.29 91.60M - 2.29 2.29 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Home Afrika 0.47 190.46M - 0.47 0.47 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
UMEME 7 11.59B - 7 7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
I&M Holdings 46.25 38.24B - 46.25 46.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام کویت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Integrated Holding 378 83.16B - 378 378 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Amar Finance Leasing 45 8.79B - 45 45 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Ajwan Gulf Real Estate 11.4 2.39B - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Wethaq Takaful 24.3 2.67B - 24.3 24.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
Al Safat Energy 16.1 3.22B - 16.1 16.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۶
بیشتر

بازار سهام لبنان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SL des Ciments Blancs Bearer 6.2 8.40M - 6.2 6.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲:۱۳
Solidere B 14.5 2.39B - 14.03 14.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۲۴
Solidere A 14.15 2.33B - 14.15 14.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۴:۲۲
BLOM Bank DRC 2.25 655.55M - 2.25 2.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۴۳
Byblos Bank 8 Preferred 49.89 38.38B - 49.89 49.89 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴:۴۳
بیشتر

بازار سهام لهستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Del Monte Pacific Pref 9.88 - - 9.88 9.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۱:۳۹
IPM 4.34 2.99B - 4.34 4.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Pacifica 3.04 988.00M - 3.04 3.04 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
A Soriano 6.1 7.63B - 6.1 6.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
Oriental Petrol 0.0086 1.72B - 0.0086 0.0086 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

بازار سهام لوکزامبورگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SES 6.338 2.90B - 6.338 6.338 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Brait 0.121 249.60M - 0.121 0.121 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
KTG ADR 36.2 8.90B - 36.2 36.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Socfinaf 8.3 148.04M - 8.3 8.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Luxempart 47.8 959.66M - 47.8 47.8 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
بیشتر

بازار سهام مالاوی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
National Investment Trust 9498 - - 9498 9498 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
Telekom Networks Malawi 2349 - - 2349 2349 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۱۷:۲۰
Standard Bank Limited 83001 19.42T - 83001 83001 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ساعت ۱۷:۲۴
NBS Bank 1949 - - 1949 1949 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ساعت ۱۷:۳۷
Malawi Property Invest 2100 - - 2100 2100 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ساعت ۱۷:۰۹
بیشتر

بازار سهام مالت

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PG 1.94 52.38M - 1.94 1.94 0.01 0.52% ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۰:۱۵
HSBC Bank Malta 0.84 302.66M - 0.84 0.84 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Simonds Farsons Cisk 7.6 228.00M - 7.6 7.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
MIDI 0.352 75.38M - 0.352 0.352 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
GO PLC 3.24 328.25M - 3.24 3.24 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام مالزی

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IRIS Corporation 0.34 1.01B - 0.34 0.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۴۰
Supercomnet Tech 1.73 1.11B - 1.73 1.73 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۴۰
OCR 0.33 117.94M - 0.33 0.33 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
PPB 19.2 27.31B - 19.2 19.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
MISC 7.81 34.86B - 7.81 7.81 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۱:۳۸
بیشتر

بازار سهام مجارستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OTT One Nyrt 173.6 6.22B - 173.6 173.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Graphisoft Park Se Ingatl Eur 3150 35.70B - 3150 3150 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
MOL 1840 1.17T - 1840 1840 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۵
Appeninn 340 15.97B - 340 340 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۵
OTP Bank 10430 2.92T - 10310 10650 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۵
بیشتر

بازار سهام مراکش

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Marsa Maroc 185.05 13.58B - 185.05 186.35 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
BCP 228 46.11B - 228 228.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۳
CDM 411.65 4.48B - 411.65 411.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۳
Hps 4301 3.03B - 4301 4350 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۳
SMI 2597 4.27B - 2597 2597 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۳
بیشتر

بازار سهام مصر

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Edita Food 9.5 6.87B - 9.47 9.69 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Cleopatra Hospital 4.97 7.95B - 4.93 5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Orascom Construction Ltd 66.6 9.22B - 66.6 68.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Emaar Misr for Development SAE 2.44 11.05B - 2.42 2.44 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۱:۱۴
Kima 4.12 3.68B - 4.12 4.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ساعت ۲۰:۱۵
بیشتر

بازار سهام مغولستان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Apu 549.93 - - 549.93 549.93 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۱۱
Suu 200.05 - - 200.05 200.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۱۱
Gobi Corp 185.74 - - 185.74 185.74 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۱۱
Invescore 2577 - - 2577 2577 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۱۱
Ard Daatgal 709 - - 709 709 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۳:۱۱
بیشتر

بازار سهام مکزیک

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AMD 1895.92 2.23T - 1863.66 1895.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
AMD 1895.92 2.23T - 1864 1895.92 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
ICE 2242.26 1.23T - 2242.26 2242.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
MGM 426.54 210.20B - 419.99 426.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
Alfa 14.55 71.43B - 14.55 14.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۴:۰۸
بیشتر

بازار سهام منطقه اروپا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amigo 8.14 38.83M - 8.14 8.14 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Balta 1.085 39.54M - 1.085 1.085 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Polyus 122.7 - - 122.7 122.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Solarpack 16 - - 16 16 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Kiadis Pharma 1.796 52.92M - 1.796 1.796 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام موریس

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
United Docks 51.75 - - 51.75 51.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
Nat Inv Trust 33.5 - - 33.5 33.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۲۳:۱۲
ENL 15 - - 15 15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
IBL 46.5 - - 46.5 46.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Medine 40 - - 40 40 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام مونته‌نگرو

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jugopetrol 9.3 43.28M - 9.3 9.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵:۳۸
Luka Bar 0.27 - - 0.27 0.27 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Zetatrans 0.842 6.92M - 0.842 0.842 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Hotelska Grupa Budvanska 5.2 42.18M - 5.2 5.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
Elektroprivreda Crne Gore 3.5 413.46M - 3.5 3.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ساعت ۱۴:۴۰
بیشتر

بازار سهام نامیبیا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vukile 630 6.02B - 630 630 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
Deep Yellow 297 731.91M - 297 297 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
Anglo American 43261 617.73M - 43261 43261 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
Paladin Energy 190 3.84B - 190 190 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
Bannerman Resources 48 507.96M - 48 48 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام نروژ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Okea 8.8 873.32M - 8.8 8.96 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Sats 20.1 3.46B - 19.84 20.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Arcus 42.9 2.92B - 42.1 42.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Elkem 17.77 10.33B - 17.74 17.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Pexip 87 8.28B - 86.49 87 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر

بازار سهام نیجریه

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
UPDC REIT 4.15 - - 4.15 4.15 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
BUA Cement 38.3 - - 38 39 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Airtel Africa 379.9 - - 379.9 382.6 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
MTN Nigeria Com 118.5 - - 118.5 119 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Nem 2.05 - - 1.92 2.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۰:۱۳
بیشتر

بازار سهام هلند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ForFarmers 5.54 541.19M - 5.54 5.54 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Sif Holding NV 11.4 290.72M - 11.4 11.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Philips Lighting 27.06 3.43B - 27.06 27.06 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
AMG 15.88 450.58M - 15.7 15.9 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
NSI 30.5 586.82M - 30.5 31.05 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۳:۱۶
بیشتر

بازار سهام هند

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dr. Reddy's Labs 60.78 10.13B - 60.31 60.78 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۳:۰۹
Vision Cinemas 0.69 - - 0.69 0.75 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Pasari Spinning Mills 1.2 - - 1.2 1.2 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Crown Tours 19.45 - - 19.45 19.65 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۹
Contil India 6.7 - - 6.69 6.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۹:۳۹
بیشتر

بازار سهام هنگ‌کنگ

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KPM Holding 0.26 33.28M - 0.26 0.26 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۲:۱۴
ITE 0.039 36.09M - 0.036 0.039 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
Al Group 0.05 35.35M - 0.05 0.051 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
Bao Shen 0.075 31.50M - 0.075 0.075 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
DLC Asia 0.056 44.80M - 0.056 0.056 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۱۵:۱۷
بیشتر

بازار سهام ونزوئلا

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Haydale 4.72 16.06M - 4.72 4.72 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
I-Nexus 3.95 1.17M - 3.95 3.95 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
BlueRock 41 3.72M - 41 41 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Tekcapital 10.57 9.66M - 10.57 10.57 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
Katoro Gold 2.51 8.12M - 2.51 2.51 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۰:۲۸
بیشتر

بازار سهام ویتنام

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDICO 71000 355.00B - 71000 71000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
28.1 JSC 8300 - - 8300 8300 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
Century 21 20700 361.92B - 20700 20700 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
Song Da 3 JSC 2600 41.60B - 2600 2600 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
Tra Vinh Urban 12000 - - 12000 12000 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ساعت ۱۷:۳۹
بیشتر

بازار سهام یونان

شاخص ارزش سرمایه قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Jumbo 16.3 2.23B - 16.2 16.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Mevaco 1.31 13.76M - 1.3 1.32 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Ilyda R 0.5 4.11M - 0.5 0.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Kekrops 2.225 44.06M - 2.225 2.365 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
Entersoft 1.53 45.90M - 1.53 1.55 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ساعت ۲۱:۱۴
بیشتر
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی